Tanca

El blog de Jordi Mestres

24 de juny de 2022

Ple extraordinari per la suspensió de la sessió ordinària quan diferents membres de la PAH del Baix Llobregat Nord van increpar als membres del govern fins a provocar-ne la interrupció.

Sessió 07/2022 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 23 de juny de 2022.

Ple extraordinari per la suspensió de la sessió ordinària quan diferents membres de la PAH del Baix Llobregat Nord van increpar als membres del govern fins a provocar-ne la interrupció.

Intervenció mostrant tot el rebuig i condemnant actituds incíviques com les viscudes hores abans en la sessió ordinària del Ple. Poc ajuden a la seva lluita social les interrupcions continuades en la sessió de Ple. 

 

 

https://youtu.be/MYBsCo9FnBA?t=441