Transparència

L'Ajuntament d'Esparreguera, en col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), manté actualitzat el portal de transparència i dona cumpliment a l'establert a les Lleis 19/2013 i 19/2014 en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Des del portal de transparència, l'Ajuntament d'Esparreguera publica i dona accés a, d'entre d'altres, informació institucional i organitzativa, gestió econòmica, acció de govern, i contractes, convenis i subvencions.