Tanca
Hisenda 19 d’octubre de 2023

El govern municipal ja ha enllestit la proposta d'ordenances fiscals per al 2024

Les ordenances, que es portaran a aprovació en el Ple del mes d’octubre, introdueixen un gravamen del 0,83% en l’Impost sobre Béns Immobles i del 4% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. També s’aplica un augment del 5,7% en les taxes de l’Escola Municipal de Les Arts, els Tallers Artístics i Culturals i les Escoles Bressol Municipals

La proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2024, que es portarà a aprovació en la propera sessió plenària de l’Ajuntament d’Esparreguera, el dimecres 25 d’octubre, introdueix mesures per a recuperar i millorar la fiscalitat municipal després de 15 anys en què taxes i preus públics han estat congelats. Així, el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) passa del 0,78 al 0,83%, fet que es calcula que permetrà recaptar 420.000 euros més a nivell global. També varia el tipus de gravamen que s’aplica a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que passa del 3 al 4% i s’incorpora un augment del 5,7% per pal·liar els increments de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en les taxes i preus públics regulades en les ordenances de l’Escola Municipal de Les Arts, els Tallers Artístics i Culturals Municipals i les Escoles Bressol Municipals. A més, també es modifica el preu de les entrades puntuals de la piscina municipal d'estiu. La resta de taxes i impostos municipals es congelen i no s’hi introdueixen canvis que suposin un augment de la càrrega impositiva.

La proposta de modificació d’ordenances fiscals es va presentar ahir als grups municipals de l’oposició en la Comissió Informativa General del Ple. El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, ha explicat que “en les ordenances per a 2024 s’han introduït mesures per a recuperar i millorar la fiscalitat municipal després de 15 anys en què taxes i preus públics han estat congelats” i ha apuntat que “en els darrers anys això ha suposat una minva progressiva dels ingressos municipals, especialment des de 2020 amb l’emergència de la covid-19, posteriorment la guerra a Ucraïna i el context econòmic d’inflació que des d’aleshores patim, amb la pujada desorbitada del preu dels subministres i l’energia”. Si el Ple municipal aprova la proposta de modificació presentada per la Regidoria de Servei Econòmics, s’establirà el tipus de gravamen de l’IBI, en el 0,83%, que representarà un increment del 0,05% respecte el que s’aplicava fins ara.

Farriols ha apuntat que “el gravamen màxim que es podria aplicar seria l’1,1%, però no arribem al topall perquè hem mirat que l’afectació sobre les famílies sigui mínima, malgrat ens permeti recaptar aproximadament uns 420.000 euros més”. Segons el regidor, fins ara el rebut mitjà de l’IBI a Esparreguera era de 451 euros anuals i, si s’aprova aquesta modificació, passarà a ser de 480 euros anuals, mentre que la mitja del Baix Llobregat és de 539 euros i la de Catalunya és de 491, segons les dades de l’any 2022. D’altra banda, també es proposa suprimir la bonificació en l’IBI per a la conservació i augment de llocs de treball de les empreses del municipi. “Aquesta es va introduir el 2021 per a donar resposta a la situació derivada de la pandèmia i entenem que la situació actual ja no és la mateixa i, per tant, tornem a les mateixes bonificacions que existien abans”, ha  apuntat Farriols.  

A més, en les ordenances per al 2024 s’incorporen les noves clàusules relatives a la Llei estatal d’habitatge per, segons explica el regidor de Serveis Econòmics, “penalitzar els propietaris d’habitatges permanentment desocupats i en especial als grans tenidors, amb la voluntat de forçar la posada al mercat de lloguer d’aquests habitatges i evitar-ne la degradació”.  Així si fins ara es podia aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI en els pisos buits, els canvis legals permeten que el recàrrec passi a ser del 100% a partir del tercer any en què l’habitatge es manté buit i del 150% en els casos dels grans tenidors, és a dir aquells que tenen més de quatre immobles buits, que tinguin, com a mínim, dos habitatges en el mateix municipi.

Paral·lelament, també varia el tipus de gravamen que s’aplica a l’ICIO, el impost que grava la realització de qualsevol construcció, obra o instal·lació per a la qual s’exigeix l’obtenció d’una llicència d’obres o urbanística, que passa del 3 al 4%. També pateixen modificacions les ordenances que regulen el preu públic per a la prestació del servei d’Escola Bressol Municipal, els Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals i els serveis d’ensenyaments de l’Escola Municipal de Les Arts, en els quals s’aplica un increment del 5,7% per pal·liar els increments de l’IPC. Així mateix, també es modifica puntualment la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal d’estiu, ja que s’eliminen les entrades puntuals de la tarda i les entrades puntuals generals de dia sencer passen de 4,5 euros a 7,5 euros. Farriols explica que aquesta modificació es fa “per a equiparar-se als preus de les piscines municipals de la zona, ja que estàvem molt per sota, i per a tenir majors controls d’assistència i seguretat a la instal·lació, que evitin els conflictes d’incivisme que hem patit en els darrers anys”.