Ple de l'Ajuntament

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde/ssa, està integrat per tots els regidors/es municipals, que en el cas de l’Ajuntament d’Esparreguera són un total de 21.

El Ple celebra sessions ordinàries amb periodicitat mensual, els dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala de Sessions de l'Ajuntament, i pot celebrar sessions extraordinàries quan les convoqui l’alcalde/ssa fora de la periodicitat establerta.

Les convocatòries de cada sessió es publiquen a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera. Totes les sessions del Ple són obertes al públic i s’emeten en directe des del portal de videoactes de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

President de la Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Atenció Ciutadana | Comunicació | Serveis informàtics

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

President de la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

Organització i Persones | Educació | Infància | Cultura

2n Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat

President de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i paisatge urbà | Aigua i energia | Prevenció, seguretat i acció cívica

3r Tinent d'Alcaldia

Coordinador adjunt d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

Joventut | Serveis Socials Bàsics | Protecció i tinença d'animals | Salut Pública | Espai natural | Residus

4t Tinent d'Alcaldia

Portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Serveis Econòmics | Patrimoni municipal

Tinenta d'Alcaldia

Bon Govern | Contractació i Serveis Jurídics

Tinenta d'Alcaldia

Igualtat i diversitat

Tinenta d'Alcaldia

Gent Gran | Serveis Socials especialitzats

Tinenta d'Alcaldia

Promoció Econòmica

Mobilitat i accessibilitat | Protecció civil

Portaveu del grup Esparreguera En Comú - En Comú Guanyem

Esports

Portaveu del grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Portaveu del grup Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista

Portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Portaveu del grup Agrupació d'electors Esparreguera 2031

Portaveu del grup Junts per Esparreguera