Tanca
Cultura i Festes Política 27 de juliol de 2023

El Ple aprova per unanimitat una nova línia d’ajuts per inversions en equipaments teatrals

La sessió plenària extraordinària celebrada ahir va acordar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 per a incloure aquesta nova línia d’ajuts, així com les seves bases reguladores i la dotació de les subvencions amb una partida de 40.000 euros. D’altra banda, també es va acordar per unanimitat la bonificació del 95% de l’ICIO per les obres d’instal·lació d’un ascensor al Teatre de La Passió

El Ple d’Esparreguera va celebrar ahir una sessió extraordinària que va aprovar, per unanimitat, quatre punts vinculats als equipaments teatrals del municipi, amb especial referència al Teatre de La Passió. En primer lloc, es va acordar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 per a incorporar una nova línia d'ajuts per a inversions en equipaments teatrals amb l’objectiu de contribuir d’aquesta manera al foment de la programació cultural que es realitza en aquestes instal·lacions. En segon lloc, es van aprovar les bases reguladores d’aquestes subvencions de concurrència competitiva i, en tercer lloc, una modificació de crèdit per valor de 40.000 euros per a destinar-la a aquests ajuts, a través de la baixa de la partida pressupostària de la subvenció anual del mateix import que rep la fundació privada de La Passió. Finalment, la sessió plenària també va acordar la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per les obres d'instal·lació d’un ascensor que dona servei a la Sala Petita del Teatre La Passió per ser considerades d'utilitat municipal.

Durant la sessió plenària, el regidor de Cultura, Juan Jurado, va explicar que “els tres primers punts estan estretament relacionats per una mateixa visió estratègica i línia política sobre el principal reclam cultural d’Esparreguera, que és La Passió”. En referència a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, el regidor va recordar que la relació econòmica entre l’Ajuntament i La Passió es vehiculava, fins ara, a través d’una subvenció nominativa anual de 40.000 euros per a despeses vinculades a l’espectacle. “En els darrers anys la junta directiva de l’entitat ha fet una gran feina i, com a resultat, ha aconseguit un espectacle sostenible econòmicament i també rebre subvencions fora de l’àmbit municipal, amb la qual cosa la necessitat actual és invertir en el manteniment de l’equipament, que és un dels teatres més grans de Catalunya”, ha apuntat Jurado. Per aquest motiu, es passa d’una subvenció nominativa anual a una línia d’ajuts de concurrència competitiva per a la inversió en equipaments teatrals, que, segons el regidor, “no és la solució a futur de La Passió, sinó la del 2023, de cara al 2024 hem d’anar a una gestió més integral i amb una única mirada”.

Pel que fa a les bases reguladores d’aquests ajuts, que també es van aprovar ahir per unanimitat, cal destacar que hi ha dues tipologies de sol·licitants, les entitats privades sense ànim de lucre i les institucions religioses, que seria el cas del Patronat Parroquial, el segon teatre amb més capacitat del municipi. Per a sol·licitar la subvenció cal tenir un equipament amb llicència d’activitat i despesa preceptiva per a obtenir la llicència d’activitat, com també fixa la Generalitat. “En els preceptes que puntuen, no es vulnera la concurrència però sí és evident que es vol beneficiar a La Passió per les seves característiques, ja que dona punts disposar d’una programació de producció pròpia, l’aforament o ser un espectacle o festa d’interès nacional”, ha apuntat el regidor de Cultura. Per a dotar aquesta nova línia d’ajuts, ahir també es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 40.000 euros, que dona de baixa la subvenció anual del mateix import que rep la fundació privada de La Passió i passa la partida al capítol 7 del pressupost municipal, on s’inclouen les subvencions per a inversions.

Durant el torn d’intervencions, el regidor de Vox, Francisco Aguilar, va apuntar que “amb la nova junta liderada per Enric Galceran La Passió ha passat de ser un cercle molt tancat a obrir-se, ser més transparent i parlar amb el tots els grups i aquesta és la línia que cal seguir”. Per la seva banda, el portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, es va mostrar favorable a la subvenció, però va apuntar que “ens grinyola que passem d’una adjudicació directa a un procediment ordinari en l’àmbit de les subvencions de concurrència competitiva amb la possibilitat que hi hagi altres sol·licitants, quan és evident que la voluntat és que l’ajut vagi íntegrament a La Passió”. El portaveu de la CUP, Miguel Guiral, va fer un prec a l’equip de govern perquè “aquesta dedicació que hi ha amb La Passió s’estengui també a altres entitats com l’ADF, que rep les subvencions en terminis molt tardans”. En al seva intervenció, el portaveu d’Esparreguera en Comú Podem, Emmanuel Ortí, es va mostrar favorable a “recolzar l’espectacle de La Passió des de l’Ajuntament i si ara la manera més adient es canviant el sentit de l’ajuda i la fórmula d’adjudicació hi votarem a favor”. D’altra banda, el portaveu d’Esparreguera 2031 – Junts, Andrés Labella, va apuntar que “en el futur podem millorar aquesta aportació incloent altres aspectes com l’accessibilitat, l’acústica, la comoditat, així com ampliar i compartir les fórmules d’ajut possibles”.

Finalment, la sessió també va aprovar per unanimitat la declaració de la utilitat municipal derivada de les obres per la construcció i instal·lació d’un ascensor per donar servei a la Sala Petita del Teatre de la Passió d’Esparreguera i d’un nou sistema de prevenció d’incendis en el mateix teatre, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques justificades. Així mateix, també es va validar la conseqüent bonificació del 95% de l’ICIO per les dues actuacions realitzades per la fundació priva La Passió, que ascendeixen a un cost total de 71.345 euros en el cas de la construcció de l’ascensor i a 116.557 euros en el cas dels treballs d’ignifugació i la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis.