Tanca
Política Hisenda 17 de novembre de 2022

El Ple aprova un pressupost municipal de 25,6 milions d’euros per a l’any 2023

Els comptes municipals s’han aprovat amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, i el suport d’ERC, Ciutadans i Junts per Esparreguera. La sessió plenària també va aprovar, entre d’altres punts, el Pla d’Igualtat de Gènere d’Esparreguera 2022-2026 i la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023

El Ple municipal va aprovar ahir el pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2023, uns comptes que ascendeixen a 25.684.260 euros i són 1,35 milions superiors als d'aquest any. El pressupost es va aprovar amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, el suport d’ERC, Ciutadans i Junts per Esparreguera, i el vot en contra de la CUP, Esparreguera 2031 i el regidor no adscrit. Es tracta d’uns comptes que, a nivell d’ingressos, preveuen un augment significatiu de les transferències d’altres administracions, les quals se situen entorn als 10 milions i representen gairebé el 40% dels ingressos municipals. En referència a les despeses, l’augment ve marcat per l’increment del cost dels subministraments energètics i els increments retributius als treballadors municipals previstos per llei. També destaca la contractació de tres nous perfils tècnics, dos vinculats a Serveis Socials i un de serveis generals per potenciar la recerca de línies de subvencions, la implementació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) Social i una nova edició dels Plans Locals d’Ocupació. D’altra banda, la sessió plenària de novembre també va aprovar el Pla d’Igualtat de Gènere d’Esparreguera 2022-2026, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 i una modificació de crèdit de 30.000 euros per suplementar les partides pressupostàries destinades al programa de Nadal i Reis.

El punt principal de la sessió plenària del mes de novembre va ser l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2023. Durant la seva intervenció, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va destacar que “finalment aquest any hem pogut presentar el pressupost en temps i forma, com m’hagués agradat fer en els anys anteriors, perquè entri en vigor l’1 de gener”. El regidor va definir les línies generals dels comptes per a l’any que ve, que estan marcats per “l’aplicació de l’increment salarial previst per llei als treballadors públics, l’encaix del fort augment de subministres, la preservació de tots els serveis municipals que actualment prestem, la creació de Plans Locals d’Ocupació al pressupost ordinari, la millora en l’atenció als Serveis Socials, amb la incorporació de dos nous professionals i la creació d’un nou servei d’atenció telefònica OAC Social, i la incorporació d’un nou treballador que cerqui subvencions d’altres administracions, sobretot vinculades als fons europeus Next Generation, per incrementar els recursos del consistori”.

En referència als ingressos, el pressupost 2023 preveu un augment significatiu de les transferències rebudes d’administracions supramunicipals, que se situen entorn als 10 milions d’euros, 1,1 milió més que el 2022, i representen gairebé el 40% dels ingressos totals previstos. En aquest sentit, destaca la participació en els ingressos estatals (PIE), que s’incrementaria en 482.000 euros, i el finançament de la Generalitat per a les escoles bressol, que augmenta en 432.000 euros. Pel que fa a les despeses, s’incrementa en 792.751 euros la consignació pressupostaria del capítol 1 relatiu a la despesa de personal, principalment per fer front als increments retributius previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2023, així com l’increment de dos treballadors socials de suport i un tècnic de gestió de serveis generals per potenciar la recerca de línies de subvencions. L’altre variació més significativa és conseqüència de l’increment previst en el cost dels subministraments elèctric i de gas, que ha fet augmentar en 874.835 euros la seva consignació pressupostaria, que ascendeix fins al 1.707.460 euros, atès l’evolució i volatilitat del seu preu.

Durant el torn d’intervenció dels grups municipals, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va afirmar que el seu partit votaria a favor dels pressupostos per dos motius: “la pròrroga era un escenari molt pitjor i perquè els treballs conjunts en les ordenances han derivat en acords puntuals en política fiscal”.  Segons Puche, “el problema de l’Ajuntament és la manca d’ingressos propis, hem tingut sort de les transferències de l’Estat, però no podem continuar així, som conscients que hem de fer quelcom per millorar la recaptació i no és necessari noves taxes i més impostos, hem de lluitar contra l’elusió i l’evasió fiscals, és a dir, hem de lluitar per la justícia social”. En aquest sentit, va assegurar que “ens comprometem a treballar per aconseguir la sobirania en matèria d’ingressos per l’Ajuntament per fe polítiques socials progressistes”.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va apuntar que “rebem un 5% més de transferències per part de l’Estat, però en un pressupost estatal que destina el 26% al Ministeri de Defensa”. Montoya va senyalar que “el veritable drama del pressupost és conseqüència de no fer política fiscal, s’ha perdut l’oportunitat d’establir que qui pugui faci més esforços per donar cobertura a qui ho passarà més malament”. La regidora va apuntar que “tot i que s’aconsegueix l’equilibri entre ingressos i despeses, la realitat és que Esparreguera no hi guanya amb aquest pressupost i que es perd una oportunitat de millorar en la prestació de serveis, destinar més recursos per al manteniment d’equipaments municipals i fer una atenció integral a les persones i famílies que més ho necessiten”.

En el seu torn, el regidor de Ciutadans, Josep Maria González, va destacar que “és el pressupost menys ideològic del mandat” i va apuntar que “la política entrarà en les inversions amb el darrer paquet de romanents”. González va destacar com a “coses dolentes, que el pressupost recull un contracte de residus que no m’agrada, perquè deixa de banda la neteja viària”, “dins les coses bones, que els Plans Locals d’Ocupació s’inclouen en el pressupost ordinari” i, com a “coses que queden en l’aire, el POUM i el contracte de neteja viària”. El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va subratllar que “hem trobat a faltar partides destinades a promoure l’activitat econòmica, la mobilitat externa i l’habitatge i també hi manquen plans consistents al darrera”. Roca també va criticar que “dues partides d’ingressos importants, com les llicències d’obres i d’activitat econòmica, només sumem 1 milió d’euros, perquè estan afectades pel POUM, que no està aprovat i que no ho estarà aquest mandat”. El regidor va lamentar també que el seu grup va proposar incloure una partida de 150.000 euros per fer un Pla de Transició Energètica, que no s’ha inclòs en els comptes.  

El regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va apuntar que “hi hagut molta comprensió per part de molts grups de l’oposició pel mandat que hem tingut, amb les conseqüències de la pandèmia i la guerra d’Ucraïna”. “Estem totalment d’acord en els elements de visió política del pressupost, els Plans Locals d’Ocupació, el reforç a Serveis Socials, que és molt necessari, així com la persona per buscar recursos econòmics, que no seria prioritària en condicions normals, però que ara és una peça clau”, va explicar Jordi Mestres, qui va apuntar que “la crítica és que trobem partides que no són del tot reals, tot i que ho entenem en el context actual”. Per la seva banda, el regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va assegurar que no tenia “cap argument per votar a favor d’aquets pressupost”, entre d’altres coses, “perquè no hi ha cap partida per a la supressió de barreres arquitectòniques”.

Durant el seu torn d’intervenció, el regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va apuntar que “no són pressupostos expansionistes, tot i que per les xifres ho semblin, però estem orgullosos d’haver confeccionat un pressupost que, tot i les adversitats, continua ampliant l’àmbit social, com hem fet any rere any”. “No hem pogut incorporar grans projectes, però sí mantenir el serveis que tenim i podrem jugar novament juguem amb els romanents per a fer inversions, atenent que les regles fiscals continuaran suspeses durant el 2023”.

En la sessió plenària celebrada ahir també es va aprovar el Pla d’Igualtat de Gènere d’Esparreguera 2022-2026, un document que parteix de les necessitats detectades a través de la diagnosi de gènere i defineix 50 accions estructurades en sis eixos d’actuació per abordar la igualtat de gènere des de múltiples punts de vista, des de la violència masclista fins a la participació de les dones, passant pel mercat de treball, l’educació, la qualitat de vida i la cultura. El pla es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Esparreguera en Comú, Ciutadans, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit i les abstencions d’ERC i la CUP. Paral·lelament, es va acordar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, a través de la qual es redueix la subvenció per al foment d’activitats extraescolars fins als 5.000 euros, s’incrementa lleugerament la dotació per a subvencionar el Premi de Recerca Vila d’Esparreguera i s’inclouen 68.000 euros per la subvenció a la Fundació Àuria. El punt va rebre el suport de tots els grups, excepte ERC, la CUP i Junts per Esparreguera, que es van abstenir.

D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat l’aplicació de l'increment retributiu de l'1,5% al personal de l’Ajuntament d’Esparreguera amb efectes retroactius des de gener de 2022, segons preveu el Reial Decret Llei 18/2022. També es va acordar, amb el suport de tots els grups i l’abstenció d’ERC i la CUP, el manteniment del contracte de lloguer del Patronat Parroquial, seu dels Serveis Socials Bàsics municipals, durant l’any 2023. Així mateix, es va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni amb la Generalitat per a les places concertades de la Residència Municipal Can Comelles de cara al 2023, concretament 73 a la residència assistida i 25 al centre de dia. I, finalment, la sessió també va validar, amb el suport de tots els grups i l’abstenció d’ERC i la CUP, una modificació de crèdit de 30.000 euros provinents del fons de contingència per suplementar les partides pressupostàries destinades al programa cultural de les festes de Nadal i Reis.