Tanca
Política Hisenda 20 de juliol de 2023

El Ple estableix el règim econòmic dels càrrecs electes i les sessions dels òrgans col·legiats

En la sessió extraordinària celebrada ahir, el Ple municipal va aprovar la creació de les comissions informatives del mandat 2023-2027 que incorporen una nova Comissió Informativa General del Ple. També es van designar els portaveus dels vuit grups polítics municipals i el règim econòmic per les dedicacions, assistències a òrgans col·legiats dels regidors i regidores i dotacions als grups municipals

Després de l’aprovació, fa dues setmanes, del decret de cartipàs que defineix l’organigrama polític, les delegacions de responsabilitats als regidors i regidores i les tinences d’alcaldia, ahir el Ple municipal va acabar de configurar l’organització municipal per al mandat 2023-2027. En sessió extraordinària es va establir la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries, que se celebraran el darrer dimecres de cada mes, i també la creació de les comissions informatives, que mantenen les tres existents vinculades a les àrees de gestió municipal però se n’afegeix una de nova, la Comissió Informativa General de Ple, que tindrà lloc la setmana prèvia al Ple amb l’assistència de tots els regidors i regidores de la corporació. Així mateix, es van validar les assignacions als grups municipals, que s’han reestructurat per a fer-les més proporcionals al nombre d’electes de cada formació, i el règim de dedicacions i retribucions per assistència a òrgans col·legiats, que també s’ha ajustat per a disminuir la diferència entre regidors. Durant el Ple també es van constituir els grups municipals, es va fer la designació de portaveus, es va aprovar la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local i la designació dels representants municipals en òrgans supramunicipals de competència plenària.

Els punts que van generar més debat en la celebració plenària d’ahir van ser els vinculats a les retribucions econòmiques dels grups municipals i dels regidors i regidores per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. En referència a l’import de les assignacions corresponents als grups municipals, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va explicar que “hem volgut fer una reducció per intentar reequilibrar les assignacions, ja que abans es penalitzava els partits grans i es beneficiava els petits, i també hem tingut en compte que ara tenim un grup municipal més i calia buscar l’encaix amb el pressupost municipal”. En el passat mandat la quantitat fixa mensual a percebre per grup era de 380 euros i ara s’ha reduït a 225 euros; mentre que la quantitat variable en funció del nombre de regidors era de 142,5 euros i ara tindrà un import de 150 euros. Farriols també ha subratllat que “fins ara les assignacions eren subvencions nominatives plurianuals, però ara els partits tindran la mateixa condició que les entitats, i aquestes seran anuals i objecte d’auditoria externa”. Les assignacions es van aprovar amb el suport de tots els grups municipals, excepte el del PP que es va abstenir i el de Junts per Esparreguera i VOX que hi van votar en contra.

D’altra banda, també es va aprovar el règim de dedicacions i les retribucions per assistències als òrgans de govern col·legiats municipals. En aquest mandat hi haurà tres dedicacions exclusives: l’alcalde, Eduard Rivas, amb un sou brut anual de 59.400 euros i el primer tinent d’alcalde i coordinador de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, Juan Jurado, i la tercera tinent d’alcalde i coordinadora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Nati Sanchez, amb una retribució bruta anual de 47.900 euros. També hi ha quatre regidores amb dedicació de mitja jornada que percebran un sou brut anual de 23.950 euros. Es tracta de la regidora d’Educació, Infància i Esports, Desirée Gómez; la regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Sandra Chaparro; la regidora d’Empresa, Comerç, Consum, Mercats i Ocupació, Montserrat Vilardosa; i el regidor de Joventut, Turisme, Emprenedoria i Acció Jove, Albert Campillo. El regidor de Serveis Econòmics va explicar que “hem passat de 4 dedicacions exclusives i 1 parcial a 3 exclusives i 4 parcials i s’han incrementat un 8% els sous, que estaven congelats des del 2009”.

Per a la resta dels membres de la corporació, que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, també s’han definit les assignacions econòmiques per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Així l’assistència al Ple es retribueix amb 200 euros per sessió, a les comissions informatives amb 150 euros per sessió, a la Junta de Govern Local amb 195 euros per sessió i a la Junta de Portaveus amb 100 euros per sessió. En tots els casos el màxim general està limitat a 14 sessions a l’any, excepte la Junta de Govern Local que té el límit en 24 sessions anuals. A més, l’assistència a les comissions informatives estarà limitada a una retribució màxima mensual de 300 euros per regidor o regidora. Daniel Farriols va destacar que “abans els regidors de govern sense dedicació cobraven menys que els de l’oposició i amb aquestes modificacions hem intentant equilibrar-ho sense un augment excessiu de la despesa total i disminuint també la diferència entre portaveus i regidors”. La despesa anual total de les retribucions és de 413.000 euros, 25.000 euros més que en el passat mandat.

Aquest punt va obtenir el suport del PSC, ERC i Esparreguera 2031, l’abstenció d’Esparreguera en Comú, Junts per Esparreguera i PP i el vot contrari de la CUP i VOX. Durant el torn d’intervencions, el portaveu d’Esparreguera 2031, Andrés Labella, va afirmar que “estem en un context polític de desafecció i, per això, volem ser responsables i no populistes. Creiem que tothom ha d’estar recompensat per la seva dedicació i això ha de ser un estímul per a la gent que en el futur es vulgui dedicar a la política”. Per la seva banda, el portaveu d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va demanar “formació als partits per a fer la justificació de les subvencions” i va assegurar que està d’acord amb les dietes i el nombre de dedicacions dels membres del govern, però “ens trontolla la pujada del 8% dels salaris, creiem que ja eren prou dignes i que la pujada podria haver estat més progressiva, com la dels funcionaris”.

El portaveu de la CUP, Miguel Guiral, va subratllar que li “agradaria haver vist als programes electorals aquest increment dels sous de l’equip de govern” i va apuntar que “estem a favor de les dedicacions, però amb un sou raonable, perquè estan molt per sobre de la mitjana dels sous de la població a la que representen”. En la seva intervenció, el portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va assegurar que no està d’acord en la reducció de les assignacions als grups municipals, perquè “la majoria som grups de dos regidors i crec que en sortim perjudicats” i va lamentar que “la sensació és que s’enforteix el govern i es debilita l’oposició”. El regidor de VOX, Francisco Aguilar, va criticar que, amb les noves assignacions, “només surten perdent els grups que tenen un sol regidor” i va afegir que “hi haurà menys diàleg govern-oposició per l’eliminació de sessions de les comissions informatives”. Finalment, el regidor del PP, Adolfo Sancha, va lamentar que “se li doni la culpa" que al consistori hi hagi un grup polític més, perquè a ell "l’ha votat la ciutadania” i va apuntar que “seria necessari retribuir millor als polítics que tenen dedicació per a dignificar la política”.

Un altre punt que es va aprovar va ser la creació de les comissions informatives per al mandat 2023-2027. S’han creat, amb caràcter permanent, tres comissions informatives vinculades a les tres àrees de gestió municipals, que celebraran sessions mensuals i de les quals en formarà part una persona representant de cada grup municipal: Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern, que es reunirà dimecres a les 7 del vespre; Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania, que ho farà dimarts a les 6.30 de la tarda; i Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, que celebrarà sessió el dimecres a les 5.30 de la tarda. Com a novetat, aquest mandat es crea la Comissió Informativa General del Ple, que també té caràcter permanent i de la qual en formaran part tots els regidors i regidores municipals. Aquesta també celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat mensual el dimecres anterior a la data de celebració del Ple, a les 6.30 de la tarda. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va explicar que “hem millorat el sistema de comissions informatives disminuint la freqüència de les tres comissions que ja existien i creant-ne una quarta per a dictaminar assumptes de Ple, amb la premissa d’afavorir el diàleg polític i la generació de consensos, però també la vida col·legiada col·lectiva de tots els representants municipals”. El punt va prosperar amb el suport de tots els grups municipals, l’abstenció de la CUP i Junts per Esparreguera i el vot en contra de VOX.

Paral·lelament, també es van establir les sessions ordinàries del Ple municipal, que tindran lloc el dimecres de l'última setmana de cada mes, a les 6.30 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Això suposa un canvi en la data de celebració de les sessions, que fins ara tenien lloc el dimecres de la tercera setmana de cada mes. Així mateix, també es va ratificar la periodicitat quinzenal de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tot establint que celebrarà els dimecres a la 1 del migdia. El punt va obtenir el suport de tots els grups municipals excepte el de Junts per Esparreguera, que es va abstenir, i el de VOX que hi va votar en contra.

Durant la sessió també van quedar constituïts els vuit grups polítics municipals que formaran l’Ajuntament d’Esparreguera durant el mandat 2023-2027 i es van designar els seus portaveus. El Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés tindrà a Daniel Farriols com a portaveu titular i Desirée Gómez com a portaveu suplent. Alfons Puche serà el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, que tindrà a Montserrat Vilardosa com a suplent. Pel que fa a Esparreguera 2031 – Junts-Compromís Municipal, Andrés Labella en serà el portaveu titular i Neus Roca la suplent. Emmanuel Ortí serà el portaveu de la formació Esparreguera En Comú Podem-Confluència, que no ha designat portaveu suplent. Miguel Guiral serà el portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista, mentre que Mónica Martínez en serà la portaveu suplent. Junts per Esparreguera – Ara Pacte Local tindrà a Jordi Mestres com a portaveu titular i Jordi Morales com a suplent, Francisco Aguilar serà el portaveu de VOX i Adolfo Sancha del Partit Popular. El punt es va aprovar per unanimitat dels presents.

D’altra banda, també es va aprovar la delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local, en diferents matèries com serveis jurídics, personal i en matèria sancionadora i de recursos. El punt va obtenir el suport de tots els grups municipals, excepte el de Junts per Esparreguera que es va abstenir i el de VOX que hi va votar en contra. Finalment, també es va acordar la designació dels representants de l’Ajuntament d’Esparreguera a diferents òrgans supramunicipals. Així Albert Campillo serà el representant del consistori al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Juan Jurado al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i Eduard Rivas al Consorci Localret. Alfons Puche exercirà la representació a l’Agrupació Municipis amb Transport Urbà (AMTU), Núria Escobar al Fons Català Cooperació al Desenvolupament, Nativitat Sanchez a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i Eduard Rivas a l’Associació Parc Rural de Montserrat. El punt va obtenir el suport de tots els grups municipals, el vot contrari de VOX i l’abstenció d’Esparreguera en Comú, la CUP i Junts per Esparreguera.