Tanca
Política 23 de setembre de 2022

El Ple municipal aprova el nou contracte de recollida i transport de residus

El nou contracte es licitarà amb un pressupost d’1,2 milions d’euros anuals i tindrà una vigència de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga. La sessió també va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI i el reglament regulador del registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent. A més, va prendre possessió del càrrec el nou regidor d’Esparreguera 2031 Pablo Chamorro

El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar l'expedient de contractació del servei de recollida i transport de residus, que es licitarà amb un pressupost d’1.274.691 euros anuals i substituirà els contenidors soterrats per contenidors de superfície. El punt es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, Esparreguera 2031 i Junts per Esparreguera, l’abstenció de Ciutadans i el regidor no adscrit i els vots en contra d’ERC i la CUP. El nou contracte tindrà una vigència de 3 anys amb possibilitat d’una pròrroga, es desplegarà gradualment i no inclourà la neteja viària ni la recollida porta a porta. La sessió va començar amb la presa de possessió de Pablo Chamorro com a nou regidor del grup municipal d’Esparreguera 2031 en substitució de Joana Mora, qui va presentar la seva renúncia el passat mes de juliol. La sessió també va servir per aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI, per poder aplicar el recàrrec del 50% als immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, i el reglament regulador del registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.

Pel que fa al nou contracte de recollida de residus, el regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, va explicar que “la transició cap al nou servei serà progressiva”, ja que començarà amb el des-soterrament dels actuals contenidors i la seva substitució per contenidors de superfície provisionals, “una actuació que és previst que comenci aquesta tardor”. Els contenidors de superfície provisionals seran substituïts pels contenidors nous i definitius un cop entri en vigor el nou contracte de residus i es faci efectiva la compra d’aquests per part de l’Ajuntament. Es tracta de 730 contenidors automàtics de càrrega lateral i 155 contenidors per a les illes emergents, amb cost d’adquisició valorat en 800.000 euros. En paral·lel, per a reforçar la recollida dels nous contenidors, és prevista la compra de dos camions per un valor estimat de 670.000 euros. Emmanuel Ortí va explicar que tot i que l’opció del govern era incloure també la neteja viària en aquest mateix contracte, finalment no s’ha pogut fer per “qüestions jurídiques” i va apuntar també que el seu grup municipal manté l’aposta per aplicar el porta a porta en el proper contracte, “la previsió inicial era fer un contracte a 10 anys amb un canvi gradual de model, ara hem hagut de fer un contracte a 3 anys, però no renunciem al nostre objectiu”.

Durant el torn d’intervencions dels grups municipals de l’oposició, el regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va lamentar els diversos canvis de model que han caracteritzar aquest procés i va justificar la seva abstenció en el fet que creu que el nou contracte no solucionarà les incidències i que cal una major conscienciació ciutadana. El regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va ser molt crític amb la gestió d'aquest contracte per part del regidor Emmanuel Ortí durant els seus set anys al capdavant de la regidoria de Medi Ambient i d’Espai Natural, “és el contracte més important del consistori i no s’ha treballat de manera adequada ni amb la suficient pressa”. Tot i això, va defensar el seu vot favorable al nou contracte per les millores proposades, com l’eliminació dels soterrats, el fet de treure els contenidors de davant dels centres escolars i l’aposta per nous contenidors amb càrrega lateral per agilitzar la recollida, i el treball paral·lel que s’està realitzant amb la neteja viària.

El grup municipal d’Esparreguera 2031 també va votar a favor d’aquest nou contracte de recollida de residus, però el seu portaveu Manel Roca va assegurar tenir una “sensació agredolça, perquè hem quadrat els recursos, però em sembla que encara estem al començament”. Roca va apuntar que el porta a porta hagués estat un bon model per a Esparreguera i va lamentar no haver pogut incorporar la neteja viària en aquest mateix expedient. Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Josep Maria González, va reiterar la seva oposició a la implementació del model del porta a porta i va admetre que en comissió informativa va votar a favor d’endarrerir la tramitació del nou contracte de recollida de residus amb la finalitat que s’incorporés la neteja viària, però que el resultat no ha estat el que esperava. González va apuntar que “tot i que incorpora alguna millor, és un contracte continuista i dubto que sigui suficient” i també va demanar que el contracte de neteja viària es voti abans d’acabar el mandat.

La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va apuntar que “estàvem contents amb el model proposta a l’inici, que apostava per el porta a porta i el tancament intel·ligent dels contenidors, però ens hem quedat amb un contracte continuista”. Montoya va justificar el vot contrari del seu grup municipal perquè el contracte arriba amb quatre anys de retard i “no veiem possible que en 3 anys més una pròrroga siguem capaços de fer un contracte nou”; per la manca de control que hi hagut sobre l’empresa concessionària i perquè, “tot i que no es renuncia al porta a porta, es deixa per més endavant de manera indefinida”. També va votar en contra el grup municipal d’ERC, el seu portaveu, Alfons Puche, va assegurar que “és una renovació del mateix contracte, més cara, i redactada per un gerent d’empresa de recollida de residus”. El republicà va apuntar que, tot i que el nou contracte incorpora “unes quantes millores de percepció ordinària”, no inclou ni l’objectiu del model porta a porta ni la inclusió de la neteja viària, i va afegir que “votarem en contra perquè ja està garantida l’aprovació de l’expedient”.

Finalment, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, va assegurar que el nou contracte millora amb escreix l’actual servei de recollida de residus i va subratllar que “és més car, perquè l’actual és herència d’una baixa temerària de l’època de CiU i d’ERC”. Entre les millores que incorpora el nou contracte hi ha nous contenidors amb una capacitat superior, concretament 200 litres més, la possibilitat de reubicar les actuals àrees d’aportació i, fins i tot, d’augmentar el nombre actual de 146 fins a les futures 157. A més, també preveu l’augment de freqüència de la recollida de poda, la recollida de fins a 25 animals salvatges que hagin estat accidentalment atropellats, una bossa de 50 hores per recollir abocaments il·legals a la via pública, la contractació d’una empresa externa per a realitzar una auditoria de control, la realització de campanyes ciutadanes o el repàs previ a la recollida mitjançant un vehicle petit per facilitar l’optimització del nou sistema automàtic de recollida. Farriols va lamentar l’autocrítica de Junts i ERC i va apuntar que “la compra de contenidors i de camions ha estat una oportunitat d’inversió gràcies als romanents per alliberar el cost pressupostari anual del contracte”.

El Ple també va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI i el reglament regulador del registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent. Ho va fer amb els vots a favor del PSC, Esparreguera en Comú, ERC, la CUP i Esparreguera 2031, l’abstenció del regidor no adscrit i el vot contrari de Ciutadans i Junts perEsparreguera. El regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va explicar que l’aprovació d’aquesta modificació permetrà introduir el recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges permanentment desocupats per poder començar a cobrar-lo el 2023. En aquest sentit, va agrair “la feina tècnica que s’ha fet a la casa en els darrers dies intensos i també la tasca del regidor Miguel Guiral, qui m’ha precedit en aquest encàrrec”. Cal recordar que el govern municipal va delegar, el mes de maig de 2021, competències específiques en matèria d’habitatge al regidor de la CUP Miguel Guiral, però que aquest mes de setembre un decret d’alcaldia va deixar sense efectes la delegació per “la pèrdua de confiança política”.  Durant la seva intervenció el regidor de la CUP, Miguel Guiral, va lamentar “la manca d’informació” rebuda per part del govern, però va assegurar que amb l’aplicació del recàrrec “Esparreguera guanya i, per tant, hi votarem a favor”.

El Ple municipal també va acordar l’aprovació del Compte General de l'Ajuntament d'Esparreguera de l'exercici 2021, que tanca amb un 77% d’execució de la despesa corrent, un resultat pressupostari d’1.675.000 euros i un romanent de tresoreria de 19,3 milions d’euros. El punt es va aprovar amb el suport dels membres de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de grups municipals. En l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, es va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de teràpia ocupacional i el servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat, el TOCC, per a l'exercici 2023. Així mateix, i també per unanimitat es va acordar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 i una modificació de crèdit, amb càrrec als romanents de tresoreria, per a destinar una subvenció de 135.000 euros a obres d’adequació de la nau d’Àuriafil.

La sessió plenària també va servir per aprovar dues modificacions de crèdit més. D’una banda, un de 22.272 euros que es donen de baixa d'una partida del contracte de serveis de la piscina d’estiu i  es destinen al desenvolupament d'arts escèniques que va rebre el suport de tots els grups municipals, excepte la CUP que es va abstenir. I de l’altra, una modificació de crèdit per valor de 65.340 euros per passar una partida per a finançar la redacció del POUM del capítol 6 (inversions) al capítol 2 (despeses corrents) per a poder optar a una subvenció de la Diputació de Barcelona. El punt es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals i l’abstenció d’ERC i la CUP.