Tanca
Política 22 de desembre de 2022

El Ple municipal aprova el Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva d’Esparreguera

Aquest document és una eina estratègica i transversal per planificar l’atenció social de la ciutadania a través de la definició d’uns objectius externs i interns i un pla d’accions. La sessió plenària també va aprovar per unanimitat l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia i una moció per a la millora del finançament de l’administració local

El Ple municipal va aprovar ahir el Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte la CUP que es va abstenir. Aquest document incorpora la planificació estratègica i transversal en les polítiques públiques municipals per tal de poder donar resposta als reptes socials del municipi. El pla recull el diagnòstic de la situació actual i defineix tot un seguit d’accions englobades en l’assoliment d’onze objectius generals i deu objectius organitzatius. Així mateix, durant la darrera sessió plenària de l’any també es va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia promogut per la Comissió Europea, que implica el compromís de fer un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima a nivell local en el termini de 2 anys. Paral·lelament, es van aprovar dues mocions, una per a la millora del finançament de l’administració local i una altra relativa a la ILP del moviment “Regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol”. D’altra banda, el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Bajo, va presentar ahir la seva dimissió al Ple per motius de compatibilitat laboral.

El Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva, que ha estat redactat per l’empresa El Risell i ha comptat amb la participació de tots els serveis vinculats a l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, defineix diferents accions englobades en diversos àmbits, com l’econòmic, el laboral, el residencial, el sanitari i social, el relacional i el comunitari i el polític, per aconseguir onze objectius específics, entre els quals hi figuren garantir uns ingressos bàsics a nivell local per a aquelles persones que es trobin en situació de pobresa o urgència social, ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili, dissenyar el Pla Local de Salut o crear una seu que centralitzi els serveis oferts des de  l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania. Així mateix també defineix deu objectius interns, entre els quals millorar la comunicació interna entre serveis i augmentar la diversitat de les persones assistents als actes i serveis de l’Ajuntament.

El regidor coordinador de l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, Juan Jurado, va explicar que “es tracta d’una eina estratègica, conceptual i operativa per a transformar l’atenció social de la ciutadania amb la inclusió com a objectiu i l’acció comunitària com a mètode i una doble mirada interna i externa”. Jurado, qui va recordar que el pla és fruit d’un acord previ entre el govern municipal i Junts per Esparreguera, va subratllar que “el PLACI ha de permetre incorporar la planificació estratègica en les polítiques públiques municipals per tal de poder donar una resposta consensuada i eficient als reptes socials, presents i futurs del municipi, i ha de facilitar les dinàmiques de col·laboració i treball compartit dins l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania” i va apuntar que “des d’un punt de vista conceptual, el treball per a la inclusió social no pot anar deslligat de les dinàmiques d’empoderament individual i col·lectiu”.

El document va obtenir un ampli suport dels grups polítics de l’oposició. Durant el torn d’intervencions, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va destacar que “és un document extens que fa una bona diagnosi amb el treball transversal dels tècnics municipals”. Tot i això va apuntar que, “malgrat s’han establert objectius generals i específics i el corresponent pla d’accions, ens manca una quarta columna, que és com ho farem, ja que un pla requereix de recursos humans i econòmics”. El republicà va concloure que “és un projecte ambiciós, però volem explicitar que disposar del pla no és suficient, s’ha d’implementar, i per això hi votarem a favor”. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va afirmar que “el PLACI és una bona idea, que hauria de servir per reforçar el paper de la ciutadania en la definició de polítiques socials, però és poc concret i hi ha mancances”. En aquest sentit, Montoya va apuntar que “en la diagnosi falten dades de serveis municipals que s’han de tenir, com per exemple, el tema de l’habitatge” i també “falta interrelació i transversalitat amb altres plans municipals aprovats recentment, com el de Joventut”. 

El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va assegurar que “està molt bé tenir aquesta eina de cara al futur govern municipal, perquè traça un full de ruta força acurat i interessant, però falta definir els recursos”. Roca va destacar “dos punts molt interessants del pla, que s’interrelacionen entre ells”: la creació d’una Oficina Local d’Habitatge i la detecció de casos de solitud no desitjada. Finalment, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va assegurar que “és un punt molt important, que portàvem al programa electoral i que formava part dels dos acords que hem fet amb el govern municipal el 2020 i el 2021”. Mestres va apuntar que “des de la nostra experiència en governs anteriors al capdavant d’aquesta regidoria veiem la necessitat de tenir una eina de planificació estratègica dintre d’aquest àmbit per donar respostes a una sèrie de demandes que cal resoldre des de la vessant tècnica i política i fer-ho amb un full de ruta amb accions tant de present com de futur”.

Durant la sessió plenària, i també dins l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, es va ratificar per unanimitat la modificació del termini de justificació de subvencions pel foment d’activitats esportives en aquest 2022 així com la modificació del termini de justificació de subvencions per als Casals d’Estiu per al mateix any. D’altra banda, en l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia promogut per la Comissió Europea. En la seva intervenció, el regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, va explicar que “aquest pacte renova i amplia l’ambició climàtica europea i inclou accions de mitigació, adaptació, resiliència i transició justa sota un mateix paraigua, i constitueix el corrent principal del moviment europeu que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic”. Amb l’adhesió a aquest document el consistori es compromet a establir objectius a mitjà i llarg termini per aconseguir la neutralitat climàtica al 2050, implicar la ciutadania, les empreses i administracions a tots els nivells en la implementació d’aquesta visió i en la transformació dels sistemes econòmics i socials; i actuar per desenvolupar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima per assolir aquests objectius i mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, sense deixar ningú enrere.

Així mateix, durant la sessió plenària el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Bajo, va presentar ahir la seva renúncia per motius de caràcter personal, per no poder compatibilitzar la dedicació al capdavant de la regidoria amb les obligacions laborals. Bajo, que anava de número 11 a les llistes del PSC de les passades eleccions municipals, va prendre possessió com a regidor el 17 de juny de 2020, en substitució de Mari Carmen Sáez, qui va presentar la seva renúncia un mes abans per motius laborals. Durant la seva intervenció en la sessió plenària va agrair la “tasca col·laborativa” realitzada juntament amb els seus companys i companyes del consistori i els regidors i regidores de l’oposició van agrair-li també la seva participació política. L’agrupació municipal socialista està actualment en converses amb les següents persones de la llista electoral per valorar qui substituirà el regidor Bajo al grup municipal de l’Ajuntament. En tot cas, el nou regidor o regidora prendrà possessió del càrrec en el Ple municipal del mes de gener.

Paral·lelament, el Ple municipal va aprovar per unanimitat la moció presentada pels grups del PSC, Esparreguera en Comú, ERC, Ciutadans, Esparreguera 2031, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit per a la millora del finançament de l’administració local. A través d’aquesta moció se sol·licita al Govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat a l’increment de costos de l’energia; la creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% pel 2022; i la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Així mateix, sol·licita al Govern de la Generalitat que actualitzi i revisi els fons de cooperació local i que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els increments dels costos derivats de la inflació; i a la Diputació de Barcelona que sufragui el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de subministraments energètics dels ajuntaments.

Finalment, el Ple també va aprovar la moció presentada per ERC, Esparreguera en Comú, la CUP i Esparreguera 2031, relativa a la ILP del moviment “Regularització extraordinària de persones migrants a l’estat espanyol”. El punt va prosperar amb els vots favorables de tots els partits que van presentar la moció més Junts per Esparreguera i l’abstenció del PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit. La moció defensa que “la regularització extraordinària permetrà visibilitzar la totalitat de la població migrant resident a l’Estat espanyol i compensar les desigualtats que presenten com a punt de partida, i a la vegada, garantir els drets laborals en condicions d’igualtat, reduint les situacions d’abús i explotació”.