Tanca
Política 1 de febrer de 2021

Esparreguera es prepara per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer

Els comicis estaran marcats per les mesures de prevenció de la covid-19 que han obligat a canviar la ubicació de la majoria de col·legis electorals del municipi per complir amb la normativa vigent. Només es mantenen el TOCC i l’Escola Municipal de Música. El veïnat de Can Rial, Mas d’en Gall i La Plana votarà a l’escola Pau Vila i s’habilitarà un servei de bus gratuït per accedir al col·legi

L’Ajuntament d’Esparreguera està duent a terme els preparatius de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer per assegurar una convocatòria electoral amb els mínims riscos per a la salut i totes les garanties per exercir el dret a vot. Atesa la situació extraordinària motivada per la covid-19 i en compliment dels protocols específics aprovats per la Generalitat, s’han modificat la majoria de seus electorals del municipi per tal de garantir l’ordenació del fluxos d’entrada i de sortida, la correcta ventilació interior i les mesures de distanciament entre persones. Així mateix, per a poder garantir que tots els votants tenen accés al seu col·legi, el consistori habilitarà un servei d’autobús gratuït entre els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i La Plana. També s’incrementarà la desinfecció de les seus amb un servei específic de neteja pel dia dels comicis i s’informarà a la ciutadania de tots els protocols i mesures de seguretat que caldrà seguir a través de la , les xarxes socials municipals i una nota informativa que es farà arribar a tots els domicilis.

El cens electoral d’Esparreguera per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya el composen 17.046 electors, 16.696 residents a l’estat espanyol i 350 residents a l’estranger. La consulta de les dades censals així com del col·legi electoral assignat es pot fer online, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, i també a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). A causa de l’emergència sanitària i en aplicació del protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals s’han hagut d’adequar nous espais per a ubicar-los. A Esparreguera només mantenen la seu el Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC) i l’Escola Municipal de Música i Dansa, però canvien la resta de col·legis. Així el veïnat del Barri Font votarà al Teatre La Passió; l’electorat habitual de l’Escola Roques Blaves haurà de votar a l’IES El Castell; les seus de Can Pasqual i Cal Trempat passaran a ubicar-se al Pavelló Municipal El Castell; i els col·legis del Centre Dual i l’Escola Bressol Cucuruga es traslladaran a la Biblioteca Municipal l’Ateneu. Els veïns i veïnes de Mas d’en Gall, Can Rial i La Plana votaran a l’escola Pau Vila i per tal de facilitar el desplaçament fins al nou col·legi electoral, l’Ajuntament habilitarà un servei de bus gratuït que connectarà els dos barris amb l’escola durant tota la jornada.

El dia de les eleccions es recomana als votants que portin el vot preparat de casa i que vagin a votar segons la distribució de franges d’acord amb la situació sanitària personal: de 9 a 12 del migdia els col·lectius de risc; de 12 a 7 del vespre els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena; i de 7 a 8 del vespre els col·lectiu de persones en quarantena (contagiats, contactes estrets i sospitosos). A les seus electorals hi haurà punts d’accés i de sortida diferenciats i hi haurà personal de seguretat que organitzarà les cues i el flux dels votants amb l’objectiu de controlar l’aforament i vetllar pel compliment de les mesures sanitàries, com el correcte ús de la mascareta i l’ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic que estaran ubicats als accessos dels diferents col·legis. Les persones de col·lectius vulnerables tindran prioritat i només podrà accedir al centre de votació exclusivament la persona que pretengui exercir el seu dret a vot, sense poder anar acompanyat, llevat que requereixi d’assistència. Atesa la situació sanitària extraordinària, la persona electora exhibirà als membres de la mesa el document identificatiu, però no el lliurarà, i serà el mateix votant qui dipositarà el sobre dins de la urna.

Els centres restaran amb les portes obertes i seran netejats i desinfectats periòdicament durant tota la jornada. Per a fer-ho, el consistori ha previst un servei especial de neteja per al dia de les eleccions format per tres persones que aniran rotant per les diferents seus. Els electors no podran fer ús dels lavabos, que estaran reservats exclusivament pels membres de les meses. El Departament de Salut farà proves de detecció de covid-19 (test antigènic ràpid) als membres de la mesa titulars i primers suplents durant els dies 9 i 12 de febrer. Des de Salut es posaran en contacte amb aquestes persones per informar-los i donar-los cita prèvia per a les proves, que es realitzaran en els seus CAP de referència. El dia de les eleccions se’ls prendrà la temperatura, que, en tot cas, haurà de ser inferior a 37.5ºC, i l’Ajuntament els proporcionarà mascaretes que seran renovades al llarg de la jornada, una pantalla facial i gel hidroalcohòlic. Durant la darrera hora de votació, de 7 a 8 de la tarda, els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual integrals d’alta seguretat (roba protectora, guants, màscara FFP2 i ulleres protectores o pantalla facial).

Tota la informació sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer es pot trobar a la web municipal, on es pot consultar el calendari, el cens i els col·legis electorals, els partits i candidatures que concorren als comicis així com la participació i l’escrutini dels resultats. Així mateix també s'han publicat els diferents els protocols aplicables per a garantir que es compleixen les mesures de prevenció davant la covid-19. Tota aquesta informació es difondrà a través de l’emissora municipal, les xarxes socials de l’Ajuntament i també es farà arribar a tota la ciutadania una nota informativa amb els canvis de seus dels col·legis electorals així com totes les mesures de prevenció que s’aplicaran per a garantir l’exercici del dret a vot amb totes les garanties sanitàries.