Tanca
Serveis Socials Gent Gran 4 de maig de 2022

Esparreguera treballa en una Guia local contra el maltractament a les persones grans

El document, que s’està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació del conjunt de professionals del territori, és una eina que ha de permetre gestionar i afrontar de manera coordinada les diferents situacions de maltractaments que poden afectar a la gent gran del municipi. La guia és previst que es presenti al mes de setembre

L’Ajuntament d’Esparreguera està treballant en la redacció d’una Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans, una eina que ha de permetre al conjunt de professionals del territori gestionar i afrontar de manera coordinada les diferents situacions de maltractaments que poden afectar a aquest col·lectiu. El document s’està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de professionals de diferents àmbits i serveis que treballen amb persones grans com serveis socials, cossos de seguretat, serveis sanitaris i sociosanitaris i entitats del tercer sector. Un cop estigui enllestida la guia definirà les tipologies de maltractaments i els factors de risc i de protecció; descriurà els maltractaments que es poden patir a les institucions; els procediments de treball i circuits d’actuació i els aspectes legals i les mesures a emprendre per a la protecció jurídica de les persones grans. Actualment s’estan fent les sessions participatives amb els agents implicats a nivell local i comarcal i és previst que el document es pugui presentar al mes de setembre.

La regidora de Gent Gran, María Vallejo, ha afirmat que “l’Ajuntament d’Esparreguera vol millorar la protecció i la qualitat de vida de les persones grans que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc per tal de prevenir, detectar i intervenir en possibles situacions de maltractaments” i ha afegit que “una de les accions recollides en el Pla d’Actuació de Mandat (PAM) és la concreció d’un circuit per a casos de maltractaments d’aquest col·lectiu”. Per aquest motiu, el consistori va sol·licitar el suport de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, que ofereix un model de Guia local per tal que pugui ser adaptada, implementada i avaluada d’acord amb les característiques i necessitats de cada territori. “Per a elaborar-la, s’ha fet un procés de treball, durant el qual primer es van fer unes sessions de formació sobre el fenomen dels maltractaments a persones grans que estaven obertes a entitats i col·lectius professionals diversos vinculats amb la gent gran i, actualment, s’estan realitzant les sessions de treball per adaptar-la a la idiosincràsia d’Esparreguera”, ha explicat María Vallejo.

En aquestes sessions hi participen professionals dels Serveis Socials Bàsics municipals, de la Regidoria de Gent Gran, de Convivència, de la Residència Municipal Can Comelles, del Servei local de teleassistència, del CAP d’Esparreguera, del Centre sociosanitari de Martorell, de la Creu Roja, de la Policia Local i del grup d’atenció a la víctima del cos de Mossos d’Esquadra. La regidora de Gent Gran ha subratllat que “aquestes sessions tenen un doble objectiu, per una banda, la redacció de la guia i, per l’altra, el fet de crear xarxa entre tots els professionals i agents implicats en la detecció i gestió de casos de maltractament en persones grans, ja que els permet teixir aliances i conèixer el funcionament i l’àmbit d’intervenció dels altres serveis implicats en el protocol d’actuació”. En la primera sessió es va tractar sobre la prevenció i la detecció de situacions de maltractaments; en la segona, que es farà demà, es parlarà sobre l’avaluació i instruments de suport a professionals per valorar situacions de maltractaments i, en la darrera, que tindrà lloc l’11 de maig, la temàtica serà el pla d’intervenció i l’eina de recollida de casos. Totes aquestes sessions de treball es duen a terme amb professionals de la Diputació de Barcelona i d’EIMA, l’associació per a la investigació del maltractament a les persones grans.