Tanca
Urbanisme 4 de maig de 2023

Finalitzen les obres de reparació i millora de l’edifici municipal de Can Pasqual

Els treballs, que han tingut un cost de 44.214 euros i una durada de dos mesos, han inclòs l’arranjament dels paraments interiors, actuacions de reparació i millora de la seguretat de la terrassa i la coberta i la reparació i repintat de la façana principal d’aquest edifici històric que alberga la seu dels Serveis Territorials Municipals

Les obres d’arranjament, reparació i millora de l’edifici municipal de Can Pasqual ja han finalitzat. Les actuacions han inclòs diverses actuacions tant a l’interior de l’edifici com a la façana exterior i la coberta, com el sanejament dels paraments interiors de la planta baixa, la reparació de fissures en parets i sostres, la millora de la il·luminació zenital de la segona planta, reparacions i actuacions als paraments exteriors i a la terrassa i la coberta plana de l’equipament i el repintant de la façana principal. Els treballs han anat a càrrec de l’empresa B28 Construccions SL, a la qual s’havien adjudicat les obres per un import de 44.214 euros, iva inclòs. Les obres, que van començar a mitjans de febrer i han tingut una durada de dos mesos, no han afectat l’activitat habitual de l’edifici, que és propietat de l’Ajuntament i allotja el departament de Serveis Territorials i el Jutjat de Pau.

L’edifici senyorial de Can Pasqual està situat al carrer Cavallers número 26 i forma part dels edificis d’interès històric i artístic del planejament vigent i també està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta d’un antic habitatge construït al segle XVI i reformat en diverses ocasions que s’estructura en planta baixa, on actualment hi ha la seu del Jutjat de Pau i dues sales de reunions; pis i golfes, que acullen les oficines municipals de les diferents regidories que formen l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i una sala d’actes, amb capacitat per a un centenar de persones. L’edifici presentava diverses deficiències provocades per humitats per capil·laritat, així com fissures a parets i sostres provinents dels moviments propis de l’estructura en el pas del temps i afectacions a les cobertes per agents meteorològics.   

Per tal de poder afrontar les deficiències detectades s’han dut a terme diferents actuacions agrupades en cinc blocs. En primer lloc, s’han fet reparacions a la planta baixa de l’edifici que han inclòs el sanejament dels paraments interiors i el posterior repintat general de paraments i sostres amb pintura plàstica; també s’han fet actuacions en les instal·lacions dels vestidors i s’han revisat i arranjat totes les arquetes existents. D’altra banda, s’han fet reparacions i actuacions a l’interior de l’edifici, com l’arranjament de fissures en parets i sostres i el sanejat del revestiment de pintura de les zones afectades, s’ha netejat i pintat la zona afectada per l’oli de l’ascensor i s’ha millorat la il·luminació zenital de la planta 2 amb la instal·lació d’un sistema solartube.

En tercer lloc, s’han dut a terme reparacions i actuacions als paraments exteriors de l’edifici, que han inclòs el sanejament i repintat del pati i la façana. Així mateix, s’han fet reparacions i actuacions a la coberta plana de l’edifici, com la neteja de les zones afectades per eflorescències i fongs a les rajoles del paviment, el sanejament i repintat del paraments i esquerdes, el rejuntat de les rajoles ceràmiques de la terrassa; el manteniment i neteja dels canals i boneres existents i la col·locació d’un passamà d’acer inoxidable a la terrassa per a millorar-ne la seguretat. Finalment, també s’han realitzat reparacions i actuacions a la coberta que han inclòs la reposició de l’envidrament laminar de la lluerna i la col·locació d’un canaló circular i baixant circular d’acer per a garantir la recollida d’aigües pluvials.