Tanca
Societat 27 de desembre de 2021

Gabino Expósito és el nou jutge de pau titular d’Esparreguera

El darrer Ple municipal va acordar el nomenament de Gabino Expósito amb els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, Ciutadans i el regidor no adscrit i l’abstenció de la resta de forces municipals. El nou jutge de pau serà nomenat properament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys

El Ple municipal del mes de desembre va acordar el nomenament de Gabino Expósito Ávila com a nou jutge de pau titular del municipi. Expósito agafarà el relleu de Rosa Maria Cuscó, qui ha estat jutgessa de pau de la vila durant els últims 15 anys. El nomenament va rebre els vots favorables del PSC, Esparreguera en Comú, Ciutadans i el regidor no adscrit i l’abstenció de la resta de forces municipals. El nou jutge de pau és diplomat en el Professorat d’Educació General Bàsica amb l’especialitat de Matemàtiques i Ciències de la Natura, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona i té una llarga trajectòria en el món educatiu. A nivell municipal, ha treballat a l’Escola Taquígraf Garriga, a l’escola Roques Blaves i al Montserrat, del qual en va ser director, i també està vinculat al Club d’Escacs de La Passió d’Esparreguera. Després de l’elecció realitzada pel Ple municipal, el nou jutge de pau serà nomenat properament pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

La convocatòria per optar al càrrec de jutge o jutgessa de pau es va obrir al mes d’octubre per la finalització del termini de quatre anys des de l’últim nomenament, l’any 2017, i s’hi van presentar un total de set candidatures. D’entre totes les persones que hi aspiraven s’ha escollit Gabino Expósito “atès que es tracta d’una persona amb una llarga experiència vital que pot aportar a la institució una visió pausada i carregada de veterania”. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que “el seu currículum mostra una persona amb experiència i formació en tasques de mediació, resolució de conflictes i competències socials” i també n’ha destacat que “es tracta d’una persona integrada en entitats del municipi, coneguda per bona part de la població d’Esparreguera i que dins d’aquestes entitats mostra el seu bon tarannà i la seva bona actitud envers les persones”.

Per a poder optar al càrrec de jutge o jutgessa de pau és necessari tenir la nacionalitat espanyola, ser major d’edat i estar en ple exercici dels drets civils. No s’exigeix necessàriament ser Llicenciat en Dret, ja que l’elecció es basa en la trajectòria professional i el tarannà personal. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal i existeixen a tots els municipis on, com a Esparreguera, no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Tenen competència en l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 euros, i també són competents, per delegació del jutge encarregat del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i defuncions) i emeten els certificats acreditatius referits al seu àmbit de competència. El Jutjat de Pau d’Esparreguera té la seu a la planta baixa de l’edifici de Can Pasqual, situat al carrer Cavallers número 26.

Comparteix aquest contingut