Tanca
Hisenda 17 de gener de 2023

Ja es pot consultar el calendari fiscal d’Esparreguera del 2023

Aquest any l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobrarà a partir del maig, i no del març com en els darrers anys, per les modificacions realitzades en les bonificacions aplicables. L’IBI es podrà pagar també a partir del maig i les taxes per residus domèstics i per l’entrada de vehicles-guals es podran abonar entre el juny i l’agost

L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, a qui el consistori té delegada la recaptació de tots els impostos i taxes municipals, ja han fet públic el calendari fiscal amb els tributs que els veïns i veïnes del municipi han d’afrontar al llarg del 2023. Els terminis, tant dels períodes voluntaris de pagament com de les domiciliacions, es mantenen molt similars als de l’any passat excepte en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. En els darrers anys aquest impost es podia començar a pagar a finals de març i aquest any el seu cobrament es retarda fins al maig per a poder realitzar els tràmits necessaris per a aplicar les modificacions realitzades en les bonificacions. En el mateix mes també es podrà abonar l’IBI i a l’estiu es produirà el cobrament de la taxa d’escombraries i la de guals. Les dates concretes es poden consultar a la web de l’ORGT, des de la qual també es pot fer el pagament d’impostos i domiciliar rebuts, demanar cita prèvia per a ser atès a l’oficina local o bé fer consultes.

La novetat més important d’enguany és que l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es podrà pagar del 24 de maig al 25 de juliol i, en el cas de tenir-lo domiciliat, el cobrament es produirà el dia 1 de juny. En els darrers anys, aquest impost es podia pagar entre el març i el maig i el cobrament del rebut domiciliat es produïa a l’abril. En aquest sentit, el regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esparreguera, Daniel Farriols, ha explicat que “enguany s’han introduït diverses modificacions en les bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que obliguen a variar el cens i, per això, hem retardat el seu cobrament”. Aquestes modificacions, que es van aprovar en el Ple municipal del mes d’octubre i són fruït d’un pacte entre el govern municipal i ERC, mantenen la bonificació dels vehicles elèctrics en un 75%, els eco la redueixen fins al 45% i els més contaminants, de més de 25 anys, també disminueix la bonificació del 75 al 35%. Farriols ha subratllat que “amb aquests canvis volem potenciar al màxim l’ús de vehicles menys contaminants” i ha afegit que, “en el cas dels vehicles de més de 25 anys, que són els més contaminants, la previsió és anular la bonificació progressivament”.

Pel que fa a la resta d’impostos, segons el calendari fiscal aprovat, el període de pagament voluntari de l’impost sobre béns immobles urbans serà del 2 de maig al 5 de juliol i les domiciliacions es faran efectives el dia 3 de juliol. Per a aquells veïns i veïnes que el paguin de manera fraccionada, la primera fracció es cobrarà el 2 de maig, la segona el 3 de juliol, la tercera el 2 d’octubre i la quarta, l’1 de desembre. L’impost sobre béns immobles rústics i béns immobles rústics construïts també es podrà pagar entre el 2 de maig i el 5 de juliol i les domiciliacions es carregaran amb data 3 de juliol. La taxa per gestió de residus domèstics es podrà abonar entre l’1 de juny i el 4 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà l’1 d’agost i si l’impost es paga fraccionadament, la primera fracció es cobrarà l’1 de juny i la segona el 2 de novembre. Les mateixes dates s’aplicaran també a la taxa per la gestió de residus comercials.

Pel que fa a la taxa per entrada de vehicles-guals també es podrà abonar entre l’1 de juny i el 4 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà l’1 d’agost i, si es té fraccionada, el primer cobrament es farà el 3 de juliol i el segon, l’1 de setembre. Finalment, l’impost sobre activitats econòmiques podrà pagar-se en període voluntari entre el 15 de setembre i el 15 de novembre i les domiciliacions es preveuen pel 2 de novembre. Si es té fraccionat, el 2 d’octubre es cobrarà la primera fracció i l’1 de desembre, la segona. A Esparreguera, l’entitat que s’encarrega de la recaptació dels impostos és l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’oficina es troba ubicada al carrer de Barcelona número 19 i hi podeu contactar a través del telèfon 93 472 92 51 i de l’adreça de correu electrònic [email protected].