Tanca
Política Hisenda 15 d’octubre de 2020

L’Ajuntament aprova la congelació de taxes en les ordenances de 2021

Tots els grups municipals, amb l’excepció de la CUP i Ciutadans, van donar suport a les modificacions incorporades en les ordenances fiscals, que inclouen bonificacions en l’IBI i l’IAE pel foment de l’ocupació local i el lloguer social. També va prosperar una moció de la CUP per a declarar Esparreguera com a zona d’habitatge tensionada

El Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera va aprovar ahir la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2021 amb els vots a favor del PSC, EC, ERC, E2031, JxE i el regidor no adscrit, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la CUP. Les ordenances, que estan marcades per l’actual situació de crisi social i econòmica provocada per la pandèmia, han congelat els preus de totes les taxes i impostos i incorporen diferents bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per a incentivar l’ocupació i promocionar el destí dels habitatges al lloguer social. La sessió plenària, que es va celebrar de manera telemàtica com a mesura preventiva per la Covid-19, també va aprovar una moció presentada per la CUP per a la declaració d’Esparreguera com a àrea d’habitatge tens amb l’objectiu que s’hi apliquin mesures urgents contemplades en la llei en matèria de contenció de rendes en contractes d’arrendaments i l’atorgament d'una subvenció nominativa a la Creu Roja del Baix Llobregat Nord i a l’empresa Robin Hat amb les quantitats aportades per diferents grups municipals.

El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament d’Esparreguera, Daniel Farriols, va subratllar que “donada la situació de crisi econòmica i social provocada per la pandèmia, hem considerat que no era moment de tocar preus, per tant, tots els impostos i taxes han quedat congelats, i hem aplicat algunes bonificacions que ja estaven contemplades en el pla de xoc”. Les ordenances fiscals no introdueixen canvis que suposin un increment de la càrrega impositiva i sí bonificacions pel foment de l’ocupació, que recullen la proposta feta per Junts per Esparreguera. En aquest sentit, s’aplicaran descomptes de fins al 35% en l’IBI i l’IAE per a les empreses que incrementin l’ocupació i la possibilitat que, en circumstàncies especials, es pugui aprovar per ple una bonificació de fins al 95% de l’IAE. “Legalment no podem bonificar les empreses per mantenir els llocs de treball, per això hem buscat l’escletxa perquè davant del mínim creixement, un 0,3%, puguem bonificar-les”, va explicar Daniel Farriols. L’IBI també incorpora una bonificació de fins al 95% per a habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, habitatges d’inserció, i habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per sota del preu de mercat i es modifica la periodicitat de la taxa que regula les parades del mercat no sedentari, que manté l’import però fracciona el seu pagament en dos a demanda dels paradistes.

El portaveu d’Esquerra Republicana, Alfons Puche, va reclamar al govern municipal “agilitat per desenvolupar la part normativa per tal que el recàrrec de l’IBI als habitatges buits es faci efectiu al més aviat possible”. Una petició a la qual també es va sumar la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, que va afirmar que “esperem que aquest 2021 sigui possible d’una vegada que l’ordenança de l’IBI es publiqui amb aquest recàrrec del 50% dels pisos buits i que es desenvolupi el reglament perquè es pugui aplicar més aviat que tard”. La cupaire també va assegurar que “amb les modificacions sobre l’IBI i l’IAE per fomentar l’ocupació, el govern ven fum; no responen a la realitat, perquè les empreses difícilment crearan llocs de treball durant el 2021”. En el mateix sentit es va pronunciar el portaveu de Ciutadans, Josep Maria González, qui va afirmar que “en un altre context les bonificacions de l’IBI i l’IAE serien una bona mesura, però ara tindrà poc recorregut perquè malauradament hi haurà poques empreses que puguin crear ocupació, l’objectiu serà mantenir les plantilles”. Josep Maria González també va apuntar que “no s’hauria d’haver apostat per una política impositiva de congelació sinó de rebaixa” i va assegurar que “no són unes ordenances fiscals adaptades a la situació d’excepcionalitat” perquè “congelant no ajudem ni al comerç, ni a la restauració, ni als autònoms, ni a les pimes”.

Per la seva banda, la regidora d’Esparreguera 2031, Joana Mora, va exposar que “el que s’aprova en matèria d’ocupació no és el que ens hagués agradat i no tindrà l’efecte que realment es buscava, haguéssim preferit ajudar a sector determinats per a mantenir l’ocupació”. El portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va considerar que “les mesures en matèria d’habitatge són encertades”, però en matèria de promoció econòmica va reclamar ajuts directes als autònoms locals. “Les bonificacions en l’IBI i l’IAE recullen les nostres aportacions, però la nostra proposta anava més enllà i demanava percentatges superiors i no només per l’increment de l’ocupació, sinó també pel manteniment, però aquests no han estat possibles per motius legals”. El regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va demanar que “la taxa de taules i cadires a les terrasses es pugui sol·licitar per mesos i no de manera trimestral, com ara, perquè la situació del sector de la restauració és greu”.

Moció per declarar Esparreguera zona d'habitatge tens

El ple municipal també va aprovar una moció presentada per la CUP amb les adhesions d’ERC i E2031 per la declaració d’Esparreguera com a àrea d’habitatge tens amb l’objectiu d’aplicar les mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge que inclou la llei 11/2020, i si s’escau, sol·licitar a la Generalitat l’autorització pertinent per a la realització de l’esmentada declaració. Hi van votar a favor tots els grups municipals i el regidor no adscrit; i, en contra, el regidor de Ciutadans. Durant la sessió, es va aprovar, amb els vots a favor del PSC, EC, ERC, E2031 i JxE i l’abstenció de la CUP, Ciutadans i el regidor no adscrit, l’atorgament d’una subvenció nominativa de 7.481 euros a la Creu Roja del Baix Llobregat Nord i de 7.000 euros a l’empresa Robin Hat, quantitats que han estat aportades per diferents grups municipals.

Un altre dels punts que es va aprovar, en aquest cas per unanimitat, va ser el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esparreguera per a la prestació del servei de la residència assistida i el centre de dia de Can Comelles per l’anualitat 2021. Així mateix, es va ratificar per unanimitat el decret d’alcaldia que establia la celebració de la sessió plenària d’ahir a través de mitjans telemàtics. La mesura s’estableix per un període inicial de 15 dies i també afecta a la celebració de les comissions informatives i la Junta de Govern Local previstes per la propera setmana.