Tanca
Salut Pública 12 de juliol de 2023

L’Ajuntament d’Esparreguera aixeca la prohibició de subministrament d’aigua de la Mina

La prohibició, que ha durat més de 3 anys, s’ha aixecat després que Aigües Vidal hagi realitzat les obres d’instal·lació de filtres de carbó actiu en el dipòsit central i hagi presentat els informes i inspeccions pertinents que garanteixen la qualitat de l’aigua i la supressió de les males olors. El consistori requereix però a l'empresa la presentació periòdica d’analítiques per a fer-ne el seguiment

L’Ajuntament d’Esparreguera ha aixecat la prohibició de l’ús d’aigua de La Mina per part d’Aigües Vidal, societat concessionària del servei. Ho ha fet mitjançant un decret d’alcaldia que també requereix a l’empresa presentar periòdicament analítiques realitzades a la sortida del dipòsit central per a detectar la presència de determinats compostos i finalitzar abans del febrer de 2025 les obres en el dipòsit ubicat al carrer Beat Domènec Castellet. Fa més de 3 anys que el consistori va prohibir, en data 29 de gener de 2020, el subministrament d’aigua de la Mina perquè, tot i no posar-ne en dubte la potabilitat, no quedava garantida la qualitat d’aquesta. La mesura es va adoptar després de constatar la presència de components orgànics que en entrar en contacte amb el clor produïen males olors, detectades des de la tardor de 2019. La prohibició s’ha aixecat després que l’empresa hagi realitzat les obres d’instal·lació de filtres de carbó actiu en el dipòsit central, quedant pendents d’executar només feines d’obra que no afecten al funcionament dels filtres, així com informes i inspeccions que acrediten que s’han suprimit totalment les causes que provocaven les males olors en l’aigua subministrada.

Actualment la companyia Aigües Vidal està realitzant el manteniment i posada en funcionament del sistema per a poder tornar a subministrar, en els propers dies, aigua de la Mina. L’empresa no subministra aigua d’aquest aqüífer esparreguerí des d’abans de la prohibició per part del consistori, concretament des de l’octubre de 2019, com a conseqüència de la persistència de males olors, i durant aquests més de 3 anys ha estat fent el subministrament amb d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Per a solucionar la problemàtica, l’empresa ha realitzat obres, que va iniciar el passat mes de febrer, per a l’enderroc de la coberta existent a cos posterior del dipòsit ubicat al carrer Beat Domènec Castellet 84, la instal·lació de filtres, la construcció d’un nou forjat per sostenir l’estructura de suport dels tres filtres de carbó actiu i una passera metàl·liques.

Després de realitzar aquests treballs que garanteixen tornar a posar en condicions el servei de subministrament i presentar informes que garanteixen la qualitat de l’aigua i la idoneïtat, des del punt de vista sanitari, dels filtres de carbó instal·lats, l’empresa ha demanat a l’Ajuntament poder tornar a subministrar aigua de la Mina. El consistori ha verificat les dades presentades i inspeccionat l’obra realitzada i ha decretat l’aixecament de la prohibició amb un seguit de condicions. En primer lloc, requereix a l’empresa la presentació d’analítiques per detectar la presència dels compostos dimetil pirazol i bromo-dimetil pirazol a la sortida del dipòsit central. Aquestes s’hauran de presentar setmanalment durant els 3 primers mesos a comptar des de la posada en marxa de la instal·lació; quinzenalment en els 3 mesos següents, sempre i quan els resultats obtinguts en el primer trimestres siguin favorables; i mensualment si durant els 6 primers mesos les analítiques han estat favorables.

Així mateix, s’ha advertit a Aigües Vidal que ha de finalitzar les obres en el dipòsit ubicat al carrer Beat Domènec Castellet dins el termini estipulat a la llicència d’obres, que fixa la data de finalització per al 16 de febrer de 2025. En cas que l’empresa no presenti en la periodicitat indicada les analítiques o que es detectin problemes en la qualitat de l’aigua provinent de la Mina, es tornarà a suspendre el subministrament de la mateixa i es podran imposar a l’empresa les corresponents sancions per incompliment de les obligacions de la concessió contemplades en el contracte.