Tanca
Urbanisme Via pública 3 de maig de 2021

L’Ajuntament incorpora temporalment 15 persones a la brigada municipal de neteja

Es tracta d’11 peons de neteja viària i 4 peons de jardineria que permetran reforçar el servei de neteja municipal. Amb la seva incorporació la brigada dobla el seu personal i garanteix la prestació del servei de neteja viària diària a tots els barris del nucli urbà així com el desbrossat i neteja de solars i franges perimetrals

L’Ajuntament d’Esparreguera ha incorporat aquesta setmana 11 peons de neteja viària i 4 peons de jardineria a la brigada municipal a través de la segona edició dels Plans Locals d’Ocupació. Aquests nous treballadors se sumen als 14 que ja formaven part de la brigada i permetran garantir la neteja viària diària a tots els barris del municipi així com disposar d’un equip fixe de desbrossat i neteja de solars i franges perimetrals urbanes. Es tracta d’un reforç important a les tasques de neteja municipal que realitza la brigada, que actualment es complementen també amb el servei de neteja viària als polígons industrials i als barris de Mas d’en Gall i Can Rial i el servei de manteniment de verd urbà, que es presten a través de la fundació ÀuriaFil, i el servei de manteniment de l’arbrat viari, que es presta a través de l’empresa Espais Verds.

Aquestes contractacions s’emmarquen en el Pla de xoc per fer front a les noves necessitats vinculades a la crisi econòmica i social provocada per la covid-19 i tenen per objectiu ampliar la cobertura del foment de l’ocupació i reforçar la neteja municipal. Totes són a jornada completa i tenen caràcter temporal, fins al desembre de 2021. La incorporació d’aquests 15 treballadors permet a la brigada municipal ampliar el seu servei garantint la neteja viària fixa, de dilluns a divendres, a tots els barris del nucli urbà: Can Comelles, avingudes de Francesc Macià i de Francesc Marimon, Canonges, zona institut i escola Montserrat, centre vila, barri del Castell, carrer de Barcelona, Barri Font, zona Sant Joan – Font del Vidal i barri de la Plana. Diàriament hi ha un mínim d’una persona destinada a cada barri i personal de reforç que varia la seva ubicació segons les necessitats.

A més, el cap de setmana s’amplia la cobertura amb dues persones que fan el centre vila i el buidat de papereres de les zones més concorregudes del municipi. Així mateix, aquest increment de personal permetrà començar a fer tasques amb una màquina d’hidro-neteja, que permet netejar amb aigua a pressió carrers i voreres. Les tasques de neteja que fa la brigada municipal al nucli urbà es veuen reforçades també pel servei de neteja viària i manteniment de la via pública als polígons industrials del terme municipal i als barris de Mas d’en Gall i Can Rial, que es va posar en funcionament al febrer de l’any passat i que es presta a través d’ÀuriaFil.

D’altra banda, els quatre peons de jardineria tenen assignades tasques de desbrossat i neteja de residus de solars municipals, camins i franges perimetrals dels accessos al municipi. Aquestes funcions fins ara les feien també els peons de neteja viària, però amb la incorporació de personal procedent dels plans d’ocupació s’ha pogut constituir un equip fixe dedicat exclusivament a aquest àmbit. Aquestes quatre persones complementaran el servei de manteniment de verd urbà que presta ÀuriaFil, que s’encarrega del manteniment de parcs i jardins municipals, així com la tasca que realitza l’empresa Espais Verds, concessionària del contracte d’arbrat viari, que s’encarrega de la poda i manteniment dels arbres urbans.