Tanca
Serveis Socials 31 de març de 2022

L’Ajuntament incrementarà en 50.000 euros la partida del programa d’aliments

Aquesta ampliació permetrà donar cobertura a les demandes de targetes moneder que actualment es troben en llista d’espera i també a les que es preveu que podrien arribar al llarg de l’any. L’increment es farà amb una modificació de crèdit que es portarà a aprovació al proper ple juntament amb una altra per augmentar en 30.000 euros les ajudes socials

L’Ajuntament d’Esparreguera incrementarà en 50.000 euros la partida destinada al programa d’aliments i en 30.000 euros la consignada a les ajudes socials municipals per fer front a l’augment de demanda per part de famílies esparreguerines amb dificultats econòmiques. Aquesta ampliació es farà a través de la modificació de crèdit provinent de romanents de tresoreria, que es portarà a aprovació en el proper ple municipal del mes d’abril. En el que portem de 2022 els Serveis Socials Bàsics han rebut 234 sol·licituds de famílies per ser beneficiàries del programa d’aliments, de les quals 158 han estat atorgades, 42 han estat denegades per no complir els requisits i 34 estan en llista d’espera per manca de pressupost. Per aquest motiu, els 243.800 euros consignats per a targetes moneder en el pressupost municipal d’enguany s’ampliarà ara per arribar fins als 293.800 euros. Pel que fa a les ajudes socials, els comptes municipals destinaven una partida de 40.000 euros que ara s’incrementarà per arribar fins als 70.000 euros, el mateix import que es va concedir l’any passat.

El regidor de Serveis Socials Bàsics, Emmanuel Ortí, ha explicat que la partida destinada al programa d’aliments ha anat augmentat progressivament en els darrers anys: “el 2019, a principis de mandat, era de 150.000 euros, vam incrementar primer a 175.000 el 2020 i després als 230.000 pressupostats el 2021, que vam ampliar amb 138.000 euros més arran de la pandèmia, que va incrementar les necessitats de moltes famílies de la vila”. A més, també “vam augmentar la quantitat econòmica que, via targetes moneder, reben les famílies, establint una assignació de 50 euros per persona i mes amb un topall de 200 euros mensuals per unitat familiar”. L’any passat es van expedir un total de 247 targetes moneder i la despesa total efectuada en el programa d’aliments va ser 352.434 euros.

Per aquest 2022 s’havien pressupostat 243.800 euros i, en els tres primers mesos de l’any ja s’han rebut 234 sol·licituds, de les quals 34 no s’han pogut atorgar encara perquè ja s’ha esgotat el pressupost disponible. “Abans de la pandèmia la mitjana del programa d’aliments era de 175 demandes anuals, des de l’any passat les peticions han crescut lleugerament i, com que les targetes moneder es poden sol·licitar al llarg de tot l’any, hem decidit ampliar la partida per cobrir tant les que ja tenim en llista d’espera com les noves sol·licituds que puguin arribar”, ha apuntat Emmanuel Ortí. El programa municipal d’aliments té per finalitat donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques, sobretot d’alimentació, a les persones i les unitats de convivència d’Esparreguera que es trobin en una situació econòmica de dificultat mitjançant l’atorgament d’una prestació econòmica a través d'una targeta de compra.

D’altra banda, també s’incrementarà en 30.000 euros la partida d’ajudes socials, que arribarà així a un total de 70.000 euros per equiparar-se amb l’import concedit el 2020, que va ser de 68.918 euros. Les prestacions econòmiques municipals de caràcter social inclouen, entre d’altres, les ajudes per a menjador escolar per a infants escolaritzats a escoles bressol, educació primària i secundària; ajudes per activitats escolars i de lleure; ajuts per garantir els subministraments bàsics i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques, així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas en l’habitatge habitual; ajuts per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament i ajudes per a medicaments.