Tanca
Participació Ciutadana Via pública 16 de novembre de 2022

L’Ajuntament llança una enquesta per a millorar el servei de neteja i manteniment de l’espai públic

Amb l’objectiu de millorar el servei que es presta actualment, el consistori ha posat en marxa aquest procés participatiu per a conèixer la percepció de la ciutadania sobre el servei de neteja i manteniment municipal. L’enquesta està oberta a tota la població i es pot respondre fins al 5 de desembre a través de la plataforma Participa 311 (decideix.esparreguera.cat)

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat va posar ahir en marxa una enquesta adreçada a la ciutadania per a conèixer quines són les seves expectatives, necessitats i els aspectes que creuen que cal millorar en la prestació del servei de neteja i manteniment de l’espai públic. Aquest procés participatiu s'emmarca en l'elaboració de la carta de serveis de la neteja i manteniment de l’espai públic municipal, un document públic, que s'està redactant actualment, amb el qual s’informa a la ciutadania dels serveis que s’ofereixen, les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures de les persones usuàries de les prestacions municipals. El qüestionari és anònim i es pot respondre fins al dia 5 de desembre, de manera digital, a través de la plataforma web Participa 311 (decideix.esparreguera.cat) o bé presencialment emplenant la butlleta que es pot trobar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Les aportacions i valoracions que realitzin les persones participants en l’enquesta permetran ajustar els compromisos de qualitat del servei de neteja i jardineria municipal, uns objectius que quedaran recollits en la carta de serveis que actualment s’està elaborant amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest document és previst que estigui enllestit a finals d’any i, un cop s’aprovi, es convertirà en la quarta carta de serveis de l’Ajuntament d’Esparreguera, que el 2019 ja va validar les de l’OAC i la de la Policia Local i el 2021 la de l’Arxiu Històric Municipal. El procés participatiu per a elaborar la nova carta de serveis, permet a la ciutadania valorar l’estat del verd urbà i de la neteja en vials i zones enjardinades i el manteniment i conservació del mobiliari urbà. Així mateix, també pregunta sobre l’adequació i la neteja dels espais on es realitzen les activitats de Festa Major i d’altres esdeveniments municipals i sobre la professionalitat i el tracte del personal de la brigada municipal.

El qüestionari inclou també un bloc de preguntes referents a l’aplicació per a comunicar incidències a la via pública, Línia Verda, que es va posar en funcionament al juny d’aquest any i que permet a la ciutadania informar al consistori sobre els desperfectes que es detectin en voreres, calçades, enllumenat, senyalització o mobiliari urbà del municipi, entre d’altres. En aquest sentit, es demana que es valori la facilitat per presentar una incidència, queixa o suggeriment a través de l’aplicació, el temps de resposta, el seu grau de satisfacció en general en la resposta sobre la incidència, queixa o suggeriment i quin és el temps d’espera que es considera adequat per a rebre una resposta a través de l’aplicació.

També es demana una valoració global del servei de neteja i jardineria municipal i, finalment, es pregunta quins que són els tres aspectes que la ciutadania considera més importants en relació amb la qualitat del servei de neteja i jardineria municipal entre els següents: l’estat del verd urbà en vials i zones enjardinades, l’estat de la neteja en vials i zones enjardinades, l’estat del manteniment i conservació del mobiliari urbà, l’adequació i la neteja dels espais on es realitzen les activitats de Festa Major, la professionalitat i el tracte del personal de la brigada municipal, la satisfacció en general sobre les respostes rebudes a través de Línia Verda i el temps de resposta a través de l’aplicació.