Tanca
Urbanisme 20 d’abril de 2021

L’Ajuntament requereix a Endesa i a Telefónica que retirin el cablejat aeri de La Plana

Les dues companyies han d’efectuar encara la connexió elèctrica i telefònica a la nova xarxa soterrada que es va fer amb la reurbanització dels carrers Prínceps d’Espanya i Joan XXIII i també han de retirar els pals i el cablejat aeri existent. El consistori ha urgit a les dues empreses a dur a terme les actuacions corresponents

L’Ajuntament d’Esparreguera ha requerit tant a l’empresa del sector elèctric Endesa com a la companyia de telecomunicacions Telefónica que retirin el cablejat aeri que encara tenen al barri de La Plana i que es connectin a la xarxa soterrada. Per a poder posar en funcionament la nova xarxa elèctrica, que es va fer amb les obres de reurbanització dels carrers Joan XXIII i Prínceps d’Espanya, els veïns i veïnes de la zona van haver d’adaptar la seva instal·lació particular per a fer-la compatible amb la xarxa soterrada. Endesa ja ha confirmat que totes les persones propietàries han realitzat aquest canvi i ara, per tal que procedeixi a la retirada dels pals de llum i el cablejat elèctric, l’Ajuntament proporcionarà els codis CUPS de tots els comptadors afectats com a mesura facilitadora per a que això passi el més aviat possible. Malgrat tot, encara restarà la supressió dels pals i el soterrament de la xarxa aèria de telefonia, una actuació que el consistori també ha reclamat però de la qual, de moment, no ha obtingut cap resposta per part de Telefónica.

Les intervencions realitzades en la fase 1 del pla de reforma integral del barri de La Plana van suposar la reurbanització dels carrers Prínceps d’Espanya i Joan XXIII entre Jacinto Benavente i Pintor Fortuny. Aquestes obres, que van finalitzar el gener de 2019, van comportar entre d’altres actuacions, el soterrament de les xarxes d’enllumenat i de telefonia. Un cop feta la nova xarxa calia que les companyies elèctriques i de telecomunicacions efectuessin la connexió i retiressin els pals i el cablejat aeri existent. Aquesta intervenció però, encara no s’ha realitzat i, per tant, l’obra no està tècnicament acabada ni recepcionada per part de l’Ajuntament. És per això que des del consistori s’ha urgit a Endesa i Telefònica a que duguin a terme les actuacions corresponents.

En el cas de la xarxa elèctrica, Endesa va requerir als propietaris dels habitatges afectats que fessin les adaptacions pertinents en les seves instal·lacions per a poder-se connectar a la nova xarxa. La companyia ja ha certificat que tots els veïns i veïnes han adaptat les seves preinstal·lacions i davant el requeriment de l’Ajuntament per a la connexió a la nova xarxa dels domicilis afectats, la companyia ha demanat els codis CUPS de tots els comptadors afectats. Malgrat que aquesta és una informació de la que ja disposa l’empresa, els Serveis Territorials municipals estan recopilant ja aquestes dades per a facilitar-les a Endesa i evitar que es demori més la retirada del cablejat elèctric aeri.

Tot i que la retirada de la xarxa elèctrica aèria dels carrers Joan XXIII i Prínceps d’Espanya estava prevista des del mes d’octubre de 2019, aquesta no es va produir per motius que la companyia Endesa no ha arribat a fer públics. Des d’aleshores, el seguiment fet des de la Regidoria d’Urbanisme ha estat permanent i tant bon punt les companyies facilitin nova informació sobre els terminis i el procediment per a fer la retirada del cablejat aeri es procedirà a informar al veïnat afectat. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, manté una postura de prudència i cert optimisme en afirmar que “els darrers mesos, la resposta d’Endesa davant de diferents incidències al nostre municipi ha estat positiva, i això ens fa pensar que ara, per fi, atendran les nostres demandes”.

Tot i això, encara restarà pendent la retirada del cablejat telefònic, ja que malgrat que l’Ajuntament ha requerit aquesta actuació en repetides ocasions a l’empresa Telefònica, les converses amb la companyia són difícils, ja que no hi ha un interlocutor clar, i aquesta no ha confirmat encara el seu compromís. Legalment l’empresa no està obligada a canviar les línies aèries per soterrades, però sí que està obligada a utilitzar la xarxa soterrada en el cas que aquesta existeixi, com passa ara al barri de La Plana. Per aquest motiu, el consistori segueix reclamant a l’empresa que agilitzi la seva intervenció per realitzar el canvi de xarxa.