Tanca
Urbanisme Via pública 28 de desembre de 2022

L’aplicació de comunicació d’incidències a la via pública rep en mig any 1.464 comunicacions

El servei d’atenció d’incidències a la via pública, que s’ofereix a través de l’aplicació Línia Verda, es va posar en marxa el mes de juny i en sis mesos de funcionament ha canalitzat el 44% del total de les 3.366 incidències registrades en aquest període. Aquesta aplicació, que permet crear un canal directe de comunicació entre la ciutadania i el consistori, es pot descarregar gratuïtament a qualsevol dispositiu mòbil

El servei d’atenció d’incidències a la via pública de l’Ajuntament d’Esparreguera ha rebut 1.464 incidències durant els seus sis primers mesos en funcionament, el que representa el 44% de totes les que s’han registrat al consistori en aquest període. D’aquestes, la majoria estan vinculades a desperfectes en voreres i calçades, neteja viària i enllumenat i l’índex global de resolució a dia d’avui és del 70%. Aquest servei, que es presta a través de l’aplicació Línia Verda, es va posar en marxa el passat mes de juny per a recollir, gestionar i resoldre les peticions de la ciutadania relacionades amb l’estat de conservació de l’espai públic i els equipaments municipals amb l’objectiu de fer una gestió centralitzada i eficaç de les diferents problemàtiques que es puguin detectar. L’aplicació es pot descarregar de manera gratuïta i està disponible tant en català com en castellà. Un cop instal·lada es poden comunicar de manera anònima incidències detectades a la via pública d’Esparreguera i consultar l’estat de resolució de la incidència comunicada a través de la mateixa aplicació.

Del total de 3.366 incidències registrades des del mes juny fins a data d’avui, el 44% s’han rebut a través de l’aplicació Línia Verda, el 14,5% a través de l’OAC i el 41,5% restant a través de diverses aplicacions internes que utilitzen els treballadors i treballadores municipals. De mitjana l’aplicació Línia Verda ha rebut 244 comunicacions mensuals, sent el mes de setembre el que acumula més notificacions, amb 300 incidències registrades. Del total d’incidències registrades en aquest mig any, el 82% estan vinculades a problemàtiques a la via pública i el 18% a edificis municipals. Si desglossem les comunicacions vinculades a la via pública, el 19,5% d’incidències estan relacionades amb voreres i calçades, el 17,6% amb neteja viària, el 16,7% amb enllumenat, el 9,2% amb la senyalització, el 6,5% amb arbrat, el 5,5% amb mobiliari urbà i el 3,6% amb residus i abocaments. L’índex global de resolució se situa en el 70%, hi ha un 9,5% de comunicacions rebutjades perquè no s’adeqüen a l’àmbit de competència municipal i, actualment, hi ha un 20,5% que estan pendents de resolució.

Per a poder utilitzar aquest servei cal descarregar gratuïtament l’aplicació Línia Verda accedint a Google Play o APP Store. Per a comunicar un desperfecte, només cal clicar sobre el botó “Nova Incidència”, apareixerà un desplegable amb diferents tipologies d’incidències i caldrà clicar sobre aquella que es vol comunicar. De forma automàtica, l’aplicació detecta les coordenades exactes en què s’ubica el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i les observacions que es vulguin aportar. Un cop enviada, el personal de l’Ajuntament rep la notificació del desperfecte comunicat i, a partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per a solucionar la incidència detectada. En tot moment el ciutadà podrà fer el seguiment de la incidència registrada i rebrà una notificació al telèfon mòbil sempre que es produeixi un canvi en l’estat de la mateixa.