Tanca
Protecció Civil 21 de juny de 2024

Ban de l'alcalde de mesures per la revetlla de Sant Joan

Prevencions acordades per a garantir la seguretat i la prevenció d’incendis forestals

Prevenció d’incendis

Fogueres:

 • Necessiten vistiplau i permís exprés del Departament competent de la Generalitat.
 • S’han d’ubicar a més de 15 m de façanes i cotxes; i mai, sota de línies elèctriques.
 • S’ha de disposar de mitjans d’extinció d’incendis (extintors ABC, punt d’aigua i mànegues, batefocs) a la zona propera on es realitza l’activitat de risc.
 • És imprescindible adequar la zona on es realitzarà la foguera: retireu vegetació i objectes inflamables propers. 
 • No està permès llençar deixalles ni mobles a la foguera. 
 • Al finalitzar la celebració és imprescindible assegurar-se que la foguera està completament apagada i que no pot revifar.
 • Si les condicions meteorològiques es tornen adverses no es permetrà l’encesa de fogueres.

Petards i pirotècnia:

 • Resta prohibit llençar objectes encesos i coets en zones boscoses i a la franja de 500m que les envolta.
 • No llençar fanalets encesos ni coets amb paracaigudes a prop de zones amb vegetació o enjardinades

Seguretat

 • Comprar productes pirotècnics homologats als establiments autoritzats.
 • Llegir les instruccions de cada article.
 • No guardar petards a les butxaques.
 • No subjectar els petards amb les mans, ni llançar-los contra ningú, ni manipular-los.
 • Segons la normativa vigent (RD 989/2015) resta prohibit l’ús dels articles de les categories F1 (bombetes, bengales de pal, sortidors, voladors…) i F2 (rodes, traques, bengales, carcasses, tubs, xiuladors…) a menors de 12 i 16 anys respectivament; i de la categoria F3 (petards i coets mitjans i grans) a menors de 18 anys.
 • La distància de seguretat dels articles de la categoria F1 ha de ser igual o superior a 1 metre; els de la categoria F2 igual o superior a 8 metres; i els de la categoria F3 igual o superior a 15 metres.

Benestar animal

 • Resta prohibit molestar de manera expressa qualsevol animal amb material pirotècnic.
 • Preveure treure a passejar l’animal en franges horàries més tranquil·les.
 • Preparar una zona a casa, el més aïllada i confortable possible.
 • No forçar a sortir al carrer els animals.
 • No renyar l’animal si reacciona amb por.
 • Esmorteir el soroll exterior amb la ràdio i la televisió de casa.


En cas d’emergència, trucar al 112.

Des de l’Ajuntament us demanem responsabilitat i que seguiu en tot moment els consells per a la celebració de revetlles promoguts pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de Protecció Civil.