Tanca
Consistori 5 de juny de 2023

Consulta del cens electoral prèvia a les eleccions generals del 23J

Les llistes del cens electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol de 2023 es troben exposades al públic a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del 5 al 12 de juny i també poden consultar-se en línia. Durant aquest termini es podran formular les reclamacions pertinents

Amb motiu de la celebració de les properes Eleccions generals el dia   23 de juliol de 2023, les llistes del cens electoral es troben exposades al públic i poden consultar-se entre els dies 5 i 12 de juny, ambdós inclosos. La consulta del cens pot fer-se en línia o bé a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Entre els dies 5 i 12 de juny es podran formular reclamacions per inclusió o exclusió improcedent, modificació de noms o cognoms, canvis domicilis, etc. A aquest efecte, es proporcionarà els impresos i la informació necessària a la mateixa oficina de l'OAC, a la planta d'accés de l'Ajuntament.