Tanca
Treball i Formació 14 de maig de 2024

Oberta la convocatòria dels plans d’ocupació subvencionats pel SOC

L’Ajuntament d’Esparreguera convoca places de diferents perfils per la creació d’una borsa de treball per a fer contractacions aquest 2024 mitjançant el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

L’Ajuntament d’Esparreguera convoca places de diferents perfils mitjançant el programa Treball i Formació per a l’any 2024 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La convocatòria està adreçada a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades i el procés de selecció anirà a càrrec de l'Oficina de Treball de Martorell.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per a realitzar contractacions que es produeixin mitjançant el programa Treball i Formació per a l’any 2024, i cobrir diferents llocs de treball de l'Ajuntament d'Esparreguera. La data màxima d’inici de la contractació serà el 30 d'octubre de 2024.

Col·lectiu PANP

Poden participar les persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

Per aquest col·lectiu, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Contractació de 2 perfils de consergeria d’edifics públics municipals. Nivell de titulació grup E.

Requisits:

 • Compliment de requisits, Línia PANP.
 • Es valorarà formació en ofimàtica bàsica, i atenció al client o experiència en aquesta ocupació o aquelles afins, incloent l'atenció a persones amb coneixements de llengua catalana a nivell oral i escrit bàsic.
 • Coneixements bàsics orals i escrits de castellà per desenvolupar tasques d'atenció a persones.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions.

Contractació d’1 perfil de neteja d’edificis públics municipals. Nivell de titulació grup E.

Requisits:

 • Compliment de requisits, Línia PANP.
 • Es valorarà formació en neteja o experiència en aquesta ocupació.
 • Coneixements bàsics orals de castellà i català per entendre instruccions de treball.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions.


Col·lectiu PRGC

Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquest col·lectiu, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.

Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquest col·lectiu.

Contractació d’1 perfil de neteja d’edificis públics municipals. Nivell de titulació grup E.

Requisits:

 • Compliment de requisits, Línia PRGC.
 • Es valorarà formació en neteja o experiència en aquesta ocupació.
 • Coneixements bàsics orals de castellà i català per entendre instruccions de treball.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions
   

Col·lectiu DONA

Poden participar les dones en situació d'atur que es trobin en una de les situacions següents:

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista.

b) Les dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic  d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Contractació d’1 Perfil de Tècnic/a auxiliar en educació infantil. Nivell de titulació Grup C, subgrup C1.

Requisits:

 • Compliment requisits Línia DONA.
 • Estar en possessió de la titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, o equivalent.
 • Es valorarà formació en àmbit d'infància, educació i lleure.
 • Es valorarà experiència professional en àmbit d'infància, social i atenció a persones.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superació de la prova pertinent.
   

Col·lectiu MG52

Poden participar les persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Contractació d’1 Perfil de neteja d’edificis municipals. Nivell de titulació grup E.

Requisits:

 • Compliment de requisits, Línia MG52.
 • Es valorarà formació en neteja o experiència en aquesta ocupació.
 • Coneixements bàsics orals de castellà i català per entendre instruccions de treball.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions.
   

Contractació de 2 Perfils d’auxiliars de gestió administrativa. Nivell de titulació grup C. Subgrup C2.

Requisits:

 • Compliment requisits Línia MG52.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica de Títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO, Formació Professional de 1er Grau o Cicle Formatiu de Grau mitjà, en àmbit administratiu.
 • Experiència professional en àmbit administratiu.
 • Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la Infància i l'Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans a la consulta del mateix mitjançant la plataforma de processos selectius de l’Ajuntament d’ Esparreguera, apartat autoritzacions.
 • Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superació de la prova pertinent.

   

Jornada i tipus de contracte

Jornada de 37,5 hores setmanals (jornada complerta)  i contracte laboral temporal.
 

Les persones destinatàries d'aquesta resolució hauran de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

El procés de selecció anirà a càrrec de la Oficina de Treball, i per tant, per participar en el procés selectiu les persones aspirants hauran de dirigir-se a la Oficina de Treball de Martorell per tal de comunicar el seu interès en participar de la convocatòria, restar a l’espera que aquest organisme confirmi el compliment de les condicions i ser derivat/ada al procés selectiu.

El SOC subvenciona el contracte de treball de 12 mesos a jornada completa, que inclou l’experiència professional, conjuntament amb les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant la durada del contracte i dins de l’horari laboral i accions d’acompanyament a la inserció de la persona contractada.