Tanca
Protecció Civil 15 de març de 2024

Prohibició de fer foc en terrenys forestals

Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc en terreny forestal sense autorització. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, del 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

Les següents activitats fetes per persones físiques o jurídiques que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal dins del municipi, necessiten el vist i plau de l’Ajuntament:

Del 15 de març al 15 d’octubre

 • Focs d’esbarjo (a terra, amb llenya o similars)
 • Carboneres a nivell particular
 • Fogonet de gas en ruta fora de llocs permesos

Del 15 de juny al 15 de setembre

 • Carbonet vegetal
 • Fogó de gas
 • Pirotècnia, correfocs, cercaviles
 • Demostracions artístiques
 • Castells de focs
 • Flama del Canigó/Torxes
 • Fogueres o falles
 • Tallada d’arbres o altres generacions de restes en zones urbanes

Es poden sol·licitar autoritzacions excepcionals per tal de realitzar activitats amb risc d'incendi a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i a l'OAC de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, sempre que no hi hagi cap activació d'alerta prevista en el pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals) de Protecció Civil de Catalunya.