Tanca
Protecció Civil 15 de març de 2022

Prohibició de fer foc en terrenys forestals

Fins al 15 d'octubre

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta, és a dir, tot el municipi d’Esparreguera, segons regula el Decret 64/1995.:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat (barbacoes, correfocs, castells de focs, etc), sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
  • Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


Es poden sol·licitar autoritzacions excepcionals per tal de realitzar activitats amb risc d'incendi a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), sempre que no hi hagi cap activació d'alerta prevista en el pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals) de Protecció Civil de Catalunya.

Comparteix aquest contingut