Tanca
Protecció Civil 21 d’agost de 2023

S'activa el nivell d'alerta per calor intensa a Catalunya

S'activa el nivell d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor intensa i entren en vigor noves mesures per l'alt risc d’incendis

Les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i les afectacions que es preveuen que se'n poden derivar han provocat l'activació del nivell d'ALERTA el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor intensa i per calor nocturna intensa. Es preveu que la persistència de calor intensa a tot Catalunya s'allargarà fins divendres.

S'esperen temperatures excepcionalment elevades la propera matinada, especialment a la demarcació de Barcelona i del Penedès. Es recomana seguir els consells del Departament de Salut per front al grau elevat de calor, en especial la hidratació constant (beure aigua encara que no es tingui set) i evitar sortir a l’exterior durant les hores de màxima calor.

Com a mesures excepcionals per ajudar a pal·liar els efectes de la calor, l'Ajuntament d'Esparreguera aplicarà la gratuïtat de la piscina municipal, des d'avui i fins al 25 d'agost, i habilitarà espais de refugi climàtic a la Biblioteca Municipal, de 9 a 14h, i a l'Ateneu d'Esparreguera, de 15 a 03h.

Per altra banda, el 22 d'agost entren en vigor les mesures temporals extraordinàries, decretades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, davant l’elevat risc d’incendis en algunes zones del país. Esparreguera està en el nivell 2 del Pla Alfa establert pel Cos d'Agents Rurals i és un dels municipis afectats per un nivell molt alt o extrem d'incendi forestal. Per aquest motiu, fins al dia 25 d'agost, seran vigents un seguit de mesures i restriccions, atesa l'activació simultània del Pla de protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis:

 • Encendre foc en tots tipus d’espais oberts. 
 • La suspensió temporal, durant aquest període, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 • Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
 • La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.
 • La introducció o ús de material pirotècnic.
 • Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
 • La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
 • La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
 • La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.
 • La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit
 • La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels Agents Rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.
 • La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores.
 • La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

D’altra banda, la resolució suspèn també la sega de cunetes de les carreteres en els municipis que durant el període de vigència d’aquesta resolució estiguin inclosos en el nivell 2 i 3 de Pla Alfa dels Agents Rurals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit.

Igualment, es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pels municipis de Catalunya no inclosos en el contingut d’aquesta Resolució que apliquin també totes aquestes mesures per tal d’evitar possibles incendis.

 

Mapa pla alfa