ABP Mossos d'Esquadra

La comissaria constitueix la seu operativa de l'Àrea Bàsica Policial (ABP), i assegura la prestació dels serveis bàsics d'investigació i seguretat ciutadana:

  • Patrullatge polivalent dels sectors i les demarcacions en què es divideix l'ABP (actuacions d'ofici, per iniciativa pròpia o a requeriment directe dels ciutadans o mitjançant la Sala de comandament).

  • Actuacions específiques en operacions planificades de seguretat ciutadana Investigació de petits delictes i realització de les primeres actuacions en els delictes que no són competència pròpia d'altres àmbits de l'organització.

  • Manteniment de l'ordre i la convivència, sempre que no calgui la intervenció de les unitats especialitzades.

  • Recepció de denúncies, instrucció dels atestats policials que se'n derivin i atenció dels requeriments dels ciutadans i de l'autoritat judicial.

  • Recepció de trucades urgents dels ciutadans al telèfon de tres xifres en requeriment de serveis policials d'assistència o informació.

  • Auxili a les autoritats judicials i compliment de les seves ordres.

  • Execució de les ordres i els requeriments de les autoritats amb potestats legals de policia.

  • Auxili als alcaldes, especialment en el marc dels convenis subscrits de cooperació i de coordinació, si escau, amb la policia local.

  • Autoprotecció i vigilàncies estàtiques.

  • Trasllat de detinguts.


Horari
Dilluns
Obert les 24 hores
Dimarts
Obert les 24 hores
Dimecres
Obert les 24 hores
Dijous
Obert les 24 hores
Divendres
Obert les 24 hores
Dissabte
Obert les 24 hores
Diumenge
Obert les 24 hores