Centre educatiu municipal que imparteix el primer cicle d’educació infantil. Grups d’Infantil 0 anys, Infantil 1 any i Infantil 2 anys.

Què s'ofereix

Servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a una educació i desenvolupament integral de la seva personalitat en un ambient adequat a les seves necessitats físiques i psicològiques i en contacte amb altres infants.

Es treballen les àrees: descoberta d'un mateix, descoberta de l'entorn natural i social, llenguatge verbal, llenguatge matemàtic, llenguatge plàstic i llenguatge musical.

A qui s'adreça

A infants entre els 4 mesos i els 3 anys.

Com s'hi pot accedir

A través del procés de preinscripció i matrícula de les escoles bressol municipals.

Per a matrícules fora de termini, cal contactar amb la direcció del centre educatiu.

Preu del servei

Regulat a l’ordenança fiscal núm. 23 pel preu públic per la prestació del servei d'escola bressol.

Altres
  • Servei bàsic d’escolarització: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. 

  • Servei complementari d’alimentació: de 13 a 15 h. 

  • Servei complementari d’acollida: de 7:30 a 9 h i de 17 a 18 h. 


Horari
Dilluns
De 07:30 a 18:00
Dimarts
De 07:30 a 18:00
Dimecres
De 07:30 a 18:00
Dijous
De 07:30 a 18:00
Divendres
De 07:30 a 18:00
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat