Tanca
Urbanisme Mobilitat 3 de juny de 2021

El camí d’Esparreguera a Can Sedó s’incorpora al Pla zonal de carreteres de la Diputació

Això implica la transformació del camí en una carretera que passarà a formar part de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona amb el nou codi B-5425. La inversió prevista per a fer aquesta actuació és de 3.352.000 euros, que anirà a càrrec de l’ens provincial, i es preveu que les obres comencin a executar-se durant el 2024

El Pla Zonal de la Xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, que té per objecte actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres, inclou en la seva primera fase d’actuacions tres camins del Baix Llobregat, un dels quals és el camí que va d’Esparreguera a la Colònia Sedó. Es tracta d’un camí de 3 quilòmetres de longitud que uneix el nucli urbà amb la colònia i amb la C-1414. Amb aquesta intervenció, es convertirà en una carretera i s’incorporarà a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, que passarà a ser-ne la titular i a encarregar-se també del seu manteniment. La inversió inicialment prevista és de 3.352.000 euros, però cal realitzar primer un estudi tècnic per definir les actuacions que cal dur a terme i concretar l’import total de la intervenció. Aquest estudi començarà a redactar-se a la tardor i és previst que les obres puguin iniciar-se durant el primer semestre del 2024.

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, ha explicat, en declaracions a l’emissora municipal, que el “el Pla Zonal es va aprovar definitivament el juliol de l’any passat i de les 80 actuacions previstes n’hi ha 37 que s’inclouen en la primera fase que comença ara, entre les quals hi ha el camí d’Esparreguera a Can Sedó”. Pere Pons ha apuntat que l’índex de trànsit mig diari en aquesta via és de 1.893 vehicles i que, en un futur, serà un dels accessos a les vies blaves del Llobregat: “Pel volum de trànsit i els seus usos ja fa la funció d’una carretera, per aquest motiu en farem la reconversió i passarà a ser propietat de la Diputació, alliberant així a l’Ajuntament del cost del seu manteniment”.

L'alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha assegurat que “és important que hi hagi l’adequació d’aquesta via perquè és la única que hi ha d’accés a Esparreguera per la vessant est i, a més, connecta el nucli urbà amb Can Vinyals i amb el conjunt de la colònia Sedó, un espai estratègic que es vol revitalitzar pel seu valor patrimonial, paisatgístic i turístic”. L’actuació està prevista en el tram que va des de l’encreuament amb la carretera C-1414, a l’alçada del pont del Truquell, fins al recinte de la Colònia Sedó i d’allà fins al nucli d’Esparreguera, on connecta amb el carrer del Mestre Tomàs Cabeza. Es tracta d’un total de 3 quilòmetres de via que actualment tenen una amplada mitjana de 5 metres, que caldrà ampliar a 6 i sumar-li 3 metres més a banda i banda per a possibles afectacions futures, com ara la construcció d’un camí de vianants.

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals ha apuntat que “estem ja tramitant la licitació del projecte i, a partir de l’octubre, tindrem un equip de treball per començar a treballar en la transformació d’aquest camí”. El primer que es farà serà un estudi tècnic previ per delimitar les actuacions a realitzar, ja que s’han detectat alguns punts conflictius que mereixen intervencions específiques, especialment en el tram de carretera que discorre paral·lel al riu, ja que en alguns punts es produeixen freqüentment despreniments, com en el talús que connecta la via amb el riu, o a un tram situat al marge esquerre, on hi ha una zona delimitada amb tanques New Jersey per a evitar que les esllavissades arribin a la carretera. Els resultats d’aquest estudi permetran acabar de definir el pressupost de la intervenció, que inicialment es preveu en 3.352.000 euros. El termini de redacció de l’estudi està previst en un període d’entre 9 mesos i un any i, un cop finalitzat, caldrà redactar el projecte i licitar-ne l’execució, amb la qual cosa es preveu que les actuacions s’iniciïn durant el primer semestre de 2024.

El Pla zonal de carreteres de la Diputació de Barcelona té com a objecte racionalitzar, actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres, identificant aquells camins municipals que estan funcionant com a tals i aquelles carreteres locals que han perdut aquesta funció. L’objectiu principal del Pla és garantir i millorar les condicions d’accessibilitat al territori per a totes les persones, especialment per a les que viuen en aquells municipis més petits que no disposen de connexions adequades amb la xarxa de carreteres. A més, és també un instrument de suport als ajuntaments, ja que a banda de millorar la xarxa viària, el fet d’alliberar els consistoris d’aquells camins que estan fent una funció de carretera i que passaran a la xarxa viària de la Diputació, representa un important estalvi de despesa per a les administracions locals.