Tanca
Educació 2 de juny de 2021

El Consell d’Infants presenta les seves propostes de millora per Esparreguera

Els infants de 5è i 6è de Primària de totes les escoles del municipi varen exposar les seves propostes per a fer més segurs els camins escolars i també per millorar la neteja viària, la mobilitat i la convivència dins l’espai urbà. Aquestes propostes seran debatudes i valorades en una propera sessió Plenària del consistori i se n’estudiarà la viabilitat

La primera edició del Consell d’Infants d’Esparreguera va cloure ahir amb la presentació de les propostes de millora elaborades pels 17 nens i nenes de 5è i 6è de Primària del municipi. Es tracta d’un document que recull una diagnosi i diferents propostes d’actuació al voltant dels camins escolars segurs i la neteja viària a Esparreguera, així com d’altres iniciatives en l’àmbit de la mobilitat i la convivència dins l’espai urbà com un carril bici, zones verdes, un parc de patinatge o la tinença d’animals entre d’altres. Les diferents propostes es portaran properament a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament i se sotmetran a un estudi de viabilitat per part dels serveis municipals. A la sessió de cloenda del Consell d’Infants del curs 2020-2021, celebrada telemàticament, hi varen assistir, a més dels 17 infants membres, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas; el regidor d’Educació, Juan Jurado; el regidor de Joventut, Emmanuel Ortí; la regidora de Bon Govern, Maria Mas; el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols; la regidora d’Igualtat i Diversitat, Sara Gómez; i el regidor d’ERC, Alfons Puche. Després d’escoltar les diferents propostes, l’alcalde i el regidor d’Educació van destacar la importància de la implicació dels infants en la vida pública del municipi i l’ús de la política i el diàleg per canalitzar les propostes que permetin millorar l’entorn.

L’encàrrec fet als infants de 5è i 6è de Primària d’Esparreguera en aquesta primera edició del Consell d’Infants era conèixer millor la situació dels carrers, l’entorn del municipi, els hàbits de mobilitat i els itineraris utilitzats per tal de poder establir quins i com haurien de ser els camins escolars segurs al municipi. A més, ateses les aportacions dels consellers i conselleres durant la sessió de constitució, es va acordar incorporar la temàtica de la neteja viària com a encàrrec paral·lel. Pel que fa als camins escolars segurs, el document presentat ahir incorpora una trentena de millores, entre les que destaquen reduir la velocitat de circulació al nucli urbà; endurir les taxes als cotxes contaminants; instal·lar més fanals per millorar la il·luminació; fer una illa de vianants al centre de la vila; posar més semàfors; augmentar el nombre de passos elevats a la vila; millorar la senyalització horitzontal i vertical; limitar i regular la circulació de vehicles a determinats carrers de la vila; o sancionar els vehicles mal aparcats en places reservades a persones amb diversitat funcional.

D’altra banda, pel que fa a la neteja viària, els consellers i conselleres varen exposar la necessitat d’augmentar la freqüència de recollida, regular els horaris de recollida per a no coincidir amb les entrades i sortides als centres escolars, i col·locar més contenidors i papereres a la via pública. Així mateix, els nens i nenes membres del consell varen plantejar la necessitat de millorar la neteja dels carrers, fer neteja dels boscos un cop per setmana, i sancionar la no recollida dels excrements dels animals de companyia. Finalment, en l’informe de millores del Consell d’Infants també s’hi varen fer constar propostes en altres àmbits com la mobilitat i la convivència dins l’espai urbà, amb aportacions concretes com la creació d’un carril bici amb aparcaments que unís els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i La Plana amb el centre del municipi; la construcció de zones verdes, un parc de patinatge i parcs per a gossos; i el control de les colònies de gats i gossos i els animals abandonats.

El Consell d’Infants es va constituir el passat mes de febrer com a òrgan de participació ciutadana per a donar veu als nens i nenes per a proposar accions concretes de millorar al municipi. Ara les seves propostes es portaran a debat i valoració del Ple Municipal i se sotmetran a un estudi de viabilitat per part dels serveis municipals. Al mateix temps, s’estudiarà com es vinculen les iniciatives i propostes recollides pel Consell d’Infants amb d’altres de similars ja existents o en previsió al Pla d’Actuació Municipal (PAM). Per exemple, el projecte de camins escolars segurs, una temàtica impulsada des del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), té dos focus de treball en paral·lel, per una banda el del Consell d’Infants i, per l’altra, el de la Comissió sobre Camins Escolars Segurs, en la qual hi participen escoles i AMPAS.

En la sessió d’ahir, amb gran representació de regidors i regidores de l’Ajuntament i presència i representació de la direcció dels centres educatius de Primària d’Esparreguera, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va subratllar la importància de la implicació dels infants en la vida pública del municipi sostenint que “per millorar el municipi és imprescindible la implicació de tots i totes -dels més joves també- i fer aportacions amb esperit crític i pensant en el bé comú, amb il·lusió i confiança des del sorgiment de les idees fins a la seva materialització final”. En la mateixa línia, el regidor de Cultura, Juan Jurado, va destacar la necessitat de fomentar la participació ciutadana en l’educació dels nens i nenes, al temps que va assegurar que “propostes com les dels 17 consellers i conselleres són el millor exemple de que la política i el diàleg són les millors opcions possibles per canalitzar les nostres aspiracions de millorar l’entorn”.