Tanca
Hisenda 11 de novembre de 2020

El govern municipal portarà al proper Ple la inversió de 7 milions d’euros dels romanents

Aquests es destinaran a execució d’obra pública, amb projectes com la construcció de l’Annex del Pavelló, l’enllumenat de Mas d’en Gall i Can Rial o la rehabilitació de l’Ateneu; la redacció de nous projectes, com la millora del Camp de Futbol i la cobertura de pistes esportives; un paquet d’ajudes socials i diverses inversions per a la contenció de la Covid-19

El govern municipal portarà al Ple d’aquest mes de novembre l’aprovació d’una modificació de crèdit per valor de 7 milions d’euros amb càrrec als romanents de tresoreria. Es tracta del primer capítol d’inversions que l’Ajuntament portarà a terme després de la suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021 i, entre d’altres projectes, preveu fer front a la construcció de l’Annex del Pavelló, les obres d’enllumenat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial, la fase 1 de les obres de l’Escorxador o la rehabilitació de l’Ateneu. A banda de les obres, també es contempla la redacció dels projectes de millora del Camp de Futbol i la cobertura de les pistes esportives de Mas d’en Gall, el Barri Font i la zona esportiva; un paquet d’ajudes a través de Plans Locals d’Ocupació i Promoció Econòmica; i un paquet d’inversions per a la contenció de la Covid-19. Cap a meitat del 2021, un cop tancat l’exercici 2020, es preveu una segona modificació de crèdit amb càrrec als romanents per a despesa corrent no estructural, com ara plans, compres o inversió en manteniment d’edificis municipals.

La modificació de crèdit amb càrrec als romanents, per valor de 7.065.535 euros, entrarà d’urgència a la sessió plenària de l’Ajuntament del proper dimecres donat que fins la setmana passada no es va rebre l’autorització tècnica per a fer inversions amb el romanent i per assegurar que es compleixen els terminis en la tramitació de l’expedient i la despesa queda definitivament aprovada abans que acabi aquest any 2020. Es tracta de la primera modificació de crèdit amb càrrec als romanents després que el mes d’octubre el govern espanyol suspengués la llei d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per al 2020 i el 2021 per fer front a la pandèmia de la Covid-19, mesura facilitada per la decisió de la Comissió Europea de flexibilitzar els objectius de dèficit, deute o despesa pública durant aquests exercicis per la situació extraordinària provocada per la pandèmia del coronavirus.

Pel que fa a les inversions contemplades en aquest paquet de 7 milions d’euros, hi destaquen les obres d’enllumenat dels barris de Mas d’en Gall i Can Rial, valorades en 1.800.000 euros; la construcció de l’Annex del Pavelló, valorat en 1.322.550 euros; la fase 1 de les obres de l’Escorxador, amb un pressupost de 598.194 euros; o la rehabilitació de l’Ateneu, amb un cost previst de 331.752 euros. Segons ha explicat l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, “la priorització d’aquestes obres obeeix al fet que es tracta d’actuacions de les que ja es disposa dels projectes redactats i, per tant, la seva execució pot ser molt més immediata, donat que només cal fer-ne la licitació”. D’altra banda, la modificació de crèdit també inclou l’elaboració de diferents projectes d’obres, com ara el Pla Integral de la Colònia Sedó, valorat en 130.000 euros; el Projecte de millora del Camp de Futbol, amb un pressupost de 70.000 euros; o el projecte de cobertura de les pistes esportives de Mas d’en Gall, el Barri Font i la zona esportiva, amb un cost de 150.000 euros.

A banda de les obres i els projectes, la inversió dels romanents preveu un paquet d’ajudes a través de la convocatòria de nous Plans Locals d’Ocupació, dotats amb 972.938 euros més 125.000 euros addicionals per a material i utensilis de treball, que es concentraran en el manteniment de la via pública; i de subvencions a empreses, autònoms i emprenedors per valor de 150.000 euros. Finalment, també es contempla un paquet d’inversions per a la contenció de la Covid-19 que inclou 250.000 euros per actuacions de Salut Pública vinculades a la gestió de la crisi sanitària com ara adquisició d’equips de protecció; 240.000 euros en previsió de personal de suport a la Residència municipal Can Comelles; i 42.000 euros destinats al Serveis d’Atenció Domiciliària relacionat amb casos de Covid-19.

Actualment els romanents de tresoreria de l’Ajuntament ascendeixen a 11,6 milions d’euros, però, segons ha recordat l’alcalde, “cal tenir en compte que és necessari mantenir entre un 10 i un 20% sense gastar per a garantir la liquiditat del consistori i no entrar en risc de deute”. Amb aquest sostre i després de la primera modificació de crèdit de 7 milions d’euros, cap a meitat del 2021 es preveu una segona modificació de crèdit amb càrrec als romanents per a despesa corrent no estructural, com ara l’elaboració de plans, l’execució de compres o la inversió en manteniment d’edificis municipals, aspectes que fins al recent canvi de normativa no es podien finançar a través dels romanents.

Si la normativa no canvia, totes les actuacions amb càrrec als romanents hauran d’estar executades abans d’acabar el desembre de 2021, tot i que per definir les inversions del proper any primer serà necessari fer el tancament de l’exercici 2020. Un exercici per al que, segons ha avançat Eduard Rivas al programa Línia Directa de Ràdio Esparreguera, “és provable que hi pugui haver superàvit i romanents per l’estalvi en subministraments i materials com a conseqüència del tancament durant molts mesos de determinats equipaments”. Pel que fa al pressupost de 2021, l’alcalde ha explicat a l’emissora municipal que no s’espera que aquest difereixi tant del d’enguany malgrat les males previsions inicials perquè, malgrat que els ingressos es preveu que baixin un 0,5% s’espera l’arribada de nous ingressos per pagaments per part de la Generalitat i el govern