Tanca
Societat 20 de desembre de 2021

El ple votarà la sol·licitud per declarar Esparreguera Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens

Si prospera, la demanda es farà arribar a l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que haurà d’aprovar la inclusió del municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer. Això obligaria als propietaris a rebaixar els preus que estan per sobre de l’índex de referència i congelar els que s’hi situen per sota

L’Ajuntament d’Esparreguera portarà a aprovació dimecres, en el darrer ple municipal de l’any, la sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de declaració d’Esparreguera com a Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila. En la sol·licitud es justifica que el municipi compleix els requisits per a obtenir aquesta condició, ja que el cost del lloguer de l’habitatge és superior al 30% dels ingressos habituals de les llars i el preu del lloguer va experimentar un increment, durant els últims 5 anys, de més de 3 punts per sobre de l’IPC de Catalunya. L’impuls d’aquesta acció l’ha encapçalat la CUP, arran del pacte signat el passat mes de maig amb els dos partits que formen l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú, per delegar en el seu regidor Miguel Ángel Guiral la gestió d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge. Si prospera l’acord en el ple, serà el govern català qui haurà d’aprovar definitivament la inclusió o no del municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer.

Abans de portar-se a l’aprovació del ple municipal, s’ha elaborat la memòria tècnica que acompanya la sol·licitud i s’ha sotmès a una consulta pública perquè la ciutadania hi pogués presentar propostes i al·legacions. En el document es justifica que el municipi compleix els requisits per a poder ser declarat Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens que es determinen en la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. El primer factor és que el cost de lloguer de l’habitatge sigui superior al 30% dels ingressos habituals de les llars. A Esparreguera, la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) era de 16.900 euros, segons la última dada disponible de l’Institut d’Estadística de Catalunya, corresponent a l’any 2018. El cost total de lloguer anual el 2018 va ser de 6.975,09 euros, el que representa un 41,27% dels ingressos habituals familiars (RFDB). D’altra banda, les dades de lloguer anual el 2020 i 2019 són, respectivament, de 7.370,18 euros i 7.198,91 euros, amb una RFDB similar a 2018, que representa un percentatge superior al 40% dels ingressos habituals familiars.

Tot i que la normativa només exigeix el compliment d’un dels tres requisits establerts per a poder presentar la sol·licitud, al municipi se’n compleixen dos. El segon, és que el preu dels lloguers hagi experimentat un increment superior a l’IPC els darrers 5 anys. A Esparreguera l’acumulat del creixement interanual del preu del lloguer és del 26,3 %, per contra, l’acumulat de l’IPC de Catalunya és del 4,6 %, el que deixa veure una diferencia de 21,7 punts entre els 5 últims anys en que els preus de lloguer han crescut molt per sobre de l’IPC de Catalunya. El regidor delegat en matèria d’Habitatge, Miguel Ángel Guiral, ha assegurat que “desbordem d’alegria perquè finalment s’hagi portat a bon terme un del nostres dos expedients”, ja que la declaració d’Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens era, juntament amb l’activació de l’elaboració del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, els principals objectius de la delegació d’atribucions firmada al mes de maig.

El regidor de la CUP ha explicat que, si s’aprova, “serà l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat qui haurà de valorar l’estat del municipi i si es complexin els requisits per a declarar-lo Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens”, una declaració “que hauria d’arribar en el proper any 2022”. El fet d’obtenir aquesta qualificació permetrà limitar i regular els preus dels nous contractes de lloguer, que hauran de contenir-se a les rendes que regula la norma. A banda d’aquesta sol·licitud perquè Esparreguera sigui inclosa en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer, des de la CUP també estan gestionant l’elaboració del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent per tal que se’ls hi pugui aplicar el recàrrec del 50% de l’IBI d’acord amb la corresponent ordenança fiscal. En aquest sentit, Guiral ha lamentat que “encara no s’hagi començat a aplicar el recàrrec i que aquest expedient s’hagi endarrerit tant”.

Comparteix aquest contingut