Tanca
Política Hisenda 23 de desembre de 2021

El ple aprova un pressupost municipal de 24,3 milions d’euros per a l’any 2022

Els comptes municipals s’han aprovat amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, i el suport de Junts per Esparreguera i ERC. La sessió plenària també va acordar el nomenament de Gabino Expósito com a nou jutge de pau i la sol·licitud a la Generalitat per a declarar Esparreguera com a Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens

El ple municipal va aprovar ahir el pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2022 amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, el suport d’ERC i Junts per Esparreguera, l’abstenció de Ciutadans i el regidor no adscrit i el vot en contra de la CUP i Esparreguera 2031. Es tracta d’un pressupost de 24.329.852 euros, 1,1 milions superior al del 2021, que preveu un increment d’ingressos per l’augment de les transferències per part d’altres administracions i una millor expectativa en la recaptació de taxes municipals i de l’IAE. En referència a les despeses, l’augment ve marcat per l’increment del 3% en el capítol de personal, l’augment de 400.000 euros en programes socials i 200.000 euros en inversions a través dels pressupostos participatius. D’altra banda, la darrera sessió plenària de l’any també va acordar el nomenament de Gabino Expósito com a nou jutge de pau d’Esparreguera en substitució de Rosa Maria Cuscó i la sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat per a incloure el municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer amb l’objectiu de rebaixar i regular els preus dels nous arrendaments. Així mateix, es va aprovar per unanimitat una moció per a la defensa del servei públic de Correos.

El ple municipal del mes de desembre es va realitzar telemàticament com a mesura de prevenció davant l’empitjorament de la situació sanitària i en la sessió es va aprovar també per urgència el format telemàtic en les properes sessions de tot els òrgans col·legiats. El punt principal de la sessió va ser l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2022. Durant la seva intervenció, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va fer “un agraïment a totes les persones que han col·laborat en aquest expedient tan complicat i exhaustiu que s’ha hagut de fer a contrarellotge en un temps rècord i també a tots els grups municipals que han fet propostes”. El regidor va explicar que els comptes “són optimistes pel que fa als ingressos” i preveuen un increment del 10% en les transferències i subvencions per part d’altres administracions, que arribarien fins als 9 milions d’euros; un augment del 4% en la recaptació de taxes i preus públics de serveis municipals, per la previsió d’un increment de persones usuàries, que s’ha previst en 5,6 milions d’euros; i un 0,3% més en la recaptació d’impostos directes, que s’ha fixat en 9,6 milions d’euros, principalment per una previsió més positiva en l’IAE mentre que la resta d’impostos es mantindrien en la mateixa línia que l’any anterior.

Pel que fa a la despesa, “es tracta d’un pressupost continuista dels darrers 6 anys, però amb les adaptacions necessàries pel context de pandèmia”, va apuntar Farriols. Així es “manté el compromís dels pressupostos participatius bianuals” i es destinen fins a 260.000 euros a inversions, “xifra que multiplica per 10 les inversions realitzades el 2021”. També s’incrementa en un 3% la despesa en personal, que arriba fins als 11,4 milions d’euros, per fer front als increments retributius previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2022, la reconversió de places i actualització de llocs de treball, així com l’increment en dos agents de la plantilla de la Policia Local i dues noves places destinades a Serveis Socials i Serveis Econòmics. Per àrees, la despesa corrent s’incrementa un 3% respecte l’any passat, sent l’Àrea de Territori i Sostenibilitat la que més pressupost abraça, 5,6 milions d’euros; seguida de Drets Socials i Ciutadania, amb 5,1 milions; i Presidència i Bon Govern, amb 1,5 milions. El regidor també ha destacat l’increment de 400.000 euros en Serveis Socials Bàsics, destinats a ampliar el Programa d’Aliments i al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD).

En el torn d’intervencions, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va afirmar que en virtut de l’acord de governança municipal signat amb els partits de l’equip de govern i pel fet que es tracta d’un pressupost continuista i que la seva formació ja ha arribat a acords també en els darrers anys, hi donava suport. “L’acord suposa una implicació més gran en la governança amb una delegació de competències específiques en dos àmbits, crear una línia de subvencions pel foment del treball estable i de suport a les PIMES i l’elaboració d’un mapa municipal d’equipaments amb amiant i un pla per a la seva substitució”, va explicar Mestres, qui va apuntar que també es manté el treball de les meses de la residència de Can Comelles, romanents i equipaments i via pública. El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va lamentar “el procediment seguit per a l’aprovació del pressupost i la manca d’informació” i va assegurar que “aquest pressupost és continuista i no reflecteix el model de poble que nosaltres defensem, creiem que una Esparreguera molt millor és possible i, per això, hi votarem en contra”.

Per la seva banda, el regidor de Ciutadans, Josep Maria Gonzàlez, va assegurar que “aquest pressupost fa palesa la necessitat de revisar la capacitat de generar ingressos per part de l’Ajuntament” i va reclamar un debat monogràfic sobre aquest tema. També va apuntar que “s’ha fet una previsió irreal i optimista del que es recaptarà amb la plusvàlua” i que trobava a faltar “partides i mesures específiques per a la reactivació econòmica i social del municipi”, així mateix va criticar que el 2022 es passi a pagar el 100% de l’ordenança de taules i cadires, “perquè es podria haver aplicat de manera progressiva”. Com a contrapunt, va destacar com a cosa positiva l’augment de la plantilla de la Policia Local. La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va apuntar que “és un pressupost continuista que no recull el nostre model de poble” i va explicar que la seva formació va presentar una proposta de negociació per a votar-hi a favor “que no s’ha tingut en compte i que ens ha deixat exclosos dels comptes”. “Havíem demanat dos temes ideològics importants que marquen les polítiques públiques: un conveni amb una entitat del tercer sector per atendre la urgència social de tota la població i una subvenció nominal pel Casal Intercultural que fa una funció social molt concreta que hauria de fer l’administració”, ha explicat Montoya.

Durant la seva intervenció, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va assegurar que “no ens agraden aquests pressupostos perquè són continuistes, també en les mancances”. “Tot i això, ens oferim a col·laborar amb el govern municipal per optimitzar la capacitat de recaptació de l'Ajuntament reduint l'evasió d'impostos i fent eficaç la política fiscal”, va afirmar. En aquest sentit, va explicar que “els ingressos propis van a la baixa cada vegada més, estem al mateix nivell d’ingressos totals del 2009” i va subratllar que “és imprescindible adequar les ordenances fiscals, posar ordre, fer una diagnosi que ens permeti combatre l'elusió fiscal perquè tothom faci efectius els pagaments meritats”. “Sense política fiscal, poques polítiques socials i de promoció econòmica podrem fer”, va concloure.

Per part dels dos partits que formen l’equip de govern, el regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va afirmar que “el nou pressupost posa l’accent en l’acció social i en els serveis a les persones, tot i que el marge de maniobra és escàs i hi ha incertesa per la plusvàlua” i va apuntar que, comparteix amb els republicans que “cal revisar la política fiscal per millorar la capacitat de generar ingressos de l'Ajuntament”. D’altra banda, va destacar que “l’augment d’1,1 milions d’euros del pressupost suposaran una millora de la plantilla, no només de la policia local, també de serveis socials i d’intervenció”. I la regidora del PSC, Maria Mas, va assegurar que “estem satisfets amb els comptes presentats, malgrat les dificultats i les limitacions són els millors que podríem presentar” i va apuntar que “consoliden el compromís d’aposta per la despesa social a través del programa d’aliments i el Servei d’Atenció Domiciliària”. La regidora també va apuntar que és necessari revisar la política fiscal i va destacar l’increment de la plantilla de la Policia Local i l’aposta pels pressupostos participatius.

Nou jutge de pau i sol·licitud d'Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens

El ple municipal també va acordar el nomenament de Gabino Expósito Ávila com a nou jutge de pau titular del municipi, que agafarà el relleu de Rosa Maria Cuscó, qui ha estat jutgessa de pau de la vila durant 15 anys. El nomenament va rebre els vots favorables del PSC, EC, Ciutadans i el regidor no adscrit i l’abstenció de la resta de forces municipals. Dins els punts de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la sessió també va servir per acordar la correcció de l’error material en la quantia del pressupost del projecte d’obres, reforma i adequació del Cafè de l’Ateneu aprovat en el ple del mes d’abril, el preu del qual se situa en 328.844 euros i no en els 325.252 que constaven a l’expedient. Hi van votar a favor PSC, EC i JxC, en contra el regidor no adscrit i es van abstenir ERC, la CUP, E2031 i Ciutadans.

Durant la sessió també es va aprovar amb els vots a favor de totes les forces de l’arc municipal, excepte Ciutadans que hi va votar en contra, sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la declaració d’Esparreguera com a Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila. Aquesta sol·licitud era un dels objectius de la delegació de competències en matèria d’habitatge acordada al mes de maig en favor del regidor de la CUP, Miguel Guiral. En l’àmbit de medi ambient, es va aprovar la liquidació del contracte de serveis per al tractament de la matèria orgànica municipal adjudicat al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per un import de 336.470 euros i de les factures pendents del 2020 per un import de 22.041 euros, ja que amb la reobertura de la via de la matèria orgànica a l’Ecoparc 4, aquest servei es tornarà a prestar des de Can Mata. Hi van votar a favor els partits de l’equip de govern i el regidor no adscrit i es van abstenir la resta de grups municipals.

Finalment, també es va aprovar per unanimitat una moció presentada pel PSC i el regidor no adscrit relativa a la defensa del servei públic de Correos que reclama afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals suprimits en la Unitat de Repartiment d’Esparreguera necessaris per a oferir un servei de qualitat a la ciutadania, mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb suficients treballadors i treballadores, i garantir els compromisos de finançament per a poder complir amb els paràmetres de qualitat i la correcta prestació dels serveis postals.