Tanca
Política Hisenda 26 de gener de 2021

El pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2021 ja ha entrat en vigor

Els comptes municipals es van aprovar amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, i Junts per Esparreguera, que van revalidar l’acord signat el 2019. El pacte els emplaça a continuar treballant en tres meses de treball per tractar sobre la residència municipal de Can Comelles, actuacions a la via pública i equipaments i inversions amb romanents

El pressupost de l’any 2021 de l’Ajuntament d’Esparreguera va entrar en vigor la setmana passada, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP). Els comptes municipals, que no han registrat cap al·legació durant el termini d’exposició pública, es van aprovar en la darrera sessió plenària de 2020 amb els vots favorables del PSC i Esparreguera en Comú (EC), el suport de Junts per Esparreguera (JxE), l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la resta de formacions polítiques municipals. L’equip de govern i el regidor de JxE, Jordi Mestres, han revalidat l’acord que ja van firmar per aprovar els comptes de 2020, que contemplava la creació de tres meses de treball que ara s’han adaptat a la situació actual del municipi. L’entrada en vigor del pressupost implica que els diferents serveis municipals ja poden realitzar les seves activitats imputant les despeses a l’execució dels nous comptes.

El pressupost municipal per aquest any és de 23.230.823 euros, només un 0,71% més que el del 2020, i està marcat per la davallada en la previsió d’ingressos, ja que preveu una caiguda de la recaptació a través d’impostos directes de 220.000 euros i de 65.000 euros en els impostos indirectes. En referència a les taxes, s’espera un descens de 328.540 euros degut a la davallada de la demanda a diferents serveis municipals com l’Escola Municipal de Música i Dansa, l’Escola d’Arts Plàstiques, la piscina i el gimnàs de Can Pasqual o les Escoles Bressol. En referència a les despeses, la partida amb un increment més notable és la que té a veure amb el contracte de recollida d’escombraries, que passa a ser d’1.740.000 euros pel canvi del model de gestió. En el capítol de despeses corrents, es preveu un lleuger increment en el pressupost de Serveis Socials, que passen dels 508.158 euros als 514.310 euros. Els comptes venen marcats, a més, per les inversions amb càrrec als romanents, tant les que es van acordar al novembre per valor de 7 milions d’euros com les que es preveu aprovar a la primavera.

L’acord entre PSC, EC i JxE per a l’aprovació dels pressupostos va ser signat el mateix dia que es va celebrar el ple de desembre per part dels portaveus dels tres grups municipals, el president de JxE, Joan Navarro, el president del PSC, Joan Núñez, i l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas. Com a continuïtat a l’acord signat en el marc del debat per a l'aprovació dels pressupostos de l’any 2020, les formacions s’han compromès a seguir treballant en base a les tres meses de treball constituïdes entre el govern municipal i Junts per Esparreguera, que adapten però els seus objectius a la situació sanitària actual. La primera és la mesa de Ia residència municipal Can Comelles per a l’aprovació d’un nou conveni i per afavorir la inclusió de la visió, suggeriments i propostes de millora de JxE i així facilitar el suport de la formació al conveni i la seva posterior participació en la Comissió de Seguiment.

La segona mesa és la de Via Pública i Equipaments i es constitueix per cercar solucions per als edificis del Mercat Municipal, l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil i l’escola de les Monges així com per a la pacificació de l’illa de vianants mitjançant Ia instal·lació de càmeres de videovigilància. A més, també s’emplacen a persistir en les reunions iniciades per buscar la connexió d’Esparreguera amb el tren, avançar en les converses per a millorar el servei del bus urbà, amb el model de bus a demanda, i cercar millores per a l’aparcament al municipi. I en tercer lloc, hi ha una mesa per acordar el destí de les inversions del romanent de tresoreria per a despeses no estructurals, com l’eliminació de barreres arquitectòniques per part de la nova brigada dels Plans d’Ocupació Locals, el seguiment dels projectes de l’annex al pavelló El Castell, els projectes del camp de futbol, la cobertura de pistes esportives i de les subvencions per a empreses i autònoms, les bases de les quals es van aprovar en el darrer ple municipal.

Així mateix, els tres grups polítics han acordat desenvolupar una nova línia de subvencions per a l’emprenedoria i garantir, si s’escau, l’augment de la partida de Serveis Socials per a l’exercici 2021. Els altres punts que es contemplen en l’acord són el suport a l’augment en el pressupost per a dotar Esparreguera d’un nou sistema de recollida de residus que resolgui els problemes de l’actual model ineficient i la redacció del Pla local d’inclusió social i del Pla local de camins municipals.