Tanca
Política Hisenda 17 de desembre de 2020

El ple d’Esparreguera aprova el pressupost municipal per l’any 2021

Els comptes municipals, de 23.230.823 euros, s'han aprovat amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, i el suport de Junts per Esparreguera. Es tracta d’un pressupost marcat per la pandèmia, les inversions amb càrrec a romanents i el nou contracte del servei de recollida de residus

El ple municipal va aprovar ahir el pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2021 amb els vots favorables dels dos socis de govern, PSC i Esparreguera en Comú, el suport de Junts per Esparreguera, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra de la resta de formacions polítiques municipals. Es tracta d’un pressupost de 23.230.823 euros, només un 0,71% més que el del 2020, i que està condicionat per la davallada en la previsió d’ingressos, la consignació 1’7 milions d’euros per al nou contracte de recollida d’escombraries i les inversions amb càrrec als romanents, tant les que es van acordar al novembre com les que es preveu aprovar la propera primavera. Si no hi ha al·legacions, els nous comptes entraran en vigor a mitjans del mes de gener. La sessió plenària d’ahir va ser la darrera de l’any i també va aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 per incloure-hi els plans locals d’ocupació, les ajudes a empreses i autònoms i la línia de foment en l’àmbit de la igualtat, així com diverses pròrrogues de contractes per a la prestació de serveis municipals.

En referència als nous comptes municipals, el regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols, va apuntar que “el pressupost ve marcat per la pandèmia i la flexibilització fiscal, i es desplega en 3 fases: la modificació de crèdit pels romanents municipals que permetrà fer inversions i redactar projectes per valor de 7 milions d’euros, que ja la vam aprovar al novembre; l’aprovació avui del pressupost estructural i les noves inversions amb romanents que preveiem fer a la primavera, després de tancar l’exercici 2020”. Els comptes de 2021 preveuen una caiguda de la recaptació a través d’impostos directes de 220.000 euros i de 65.000 euros en els impostos indirectes. I en referència a les taxes, s’espera un descens de 328.540 euros degut a la davallada de la demanda a diferents serveis municipals com l’Escola Municipal de Música i Dansa, l’Escolar D’arts Plàstiques, la piscina i el gimnàs de Can Pasqual o les Escoles Bressol. Pel que fa als ingressos, s’incorporen increments destacats pel que fa a les aportacions econòmiques d’altres administracions: augmenta en 322.575 euros la participació dels Tributs de l’Estat, que passa a ser de 5.202.051 euros, s’ingressaran 191.165 euros del Fons addicional de la Covid-19 i també 210.650 euros de l’aportació de la Generalitat de Catalunya pel cofinançament de les escoles bressol.

En referència a les despeses, la partida amb un increment més notable és la que té a veure amb el contracte de recollida d’escombraries, que canvia el model de gestió i es tornarà a licitar. Aquesta partida, dotada en l’actual pressupost d’1.088.142 euros passarà a ser d’1.740.000 per encabir el conjunt de millores previstes en el plec tècnic del nou contracte. En el capítol de despeses corrents, es preveu un lleuger increment en el pressupost de Serveis Socials, que passen dels 508.158 euros als 514.310 euros amb un reajustament important en les seves partides. Les ajudes socials, previstes per ajuts per als subministraments bàsics, passen de 95.000 a 40.000 euros, mentre que el programa d’aliments s’incrementa dels 175.000 als 230.000 euros, el Servei d’Ajuda Domiciliària a la dependència (SAD) augmenta dels 66.724 als 102.000 euros. D’altra banda, la dotació pressupostària per a la Residència Municipal Can Comelles minorarà dels 2.914.000 als 2.581.874 euros, donat que per al proper exercici no s’han consignat les partides que hi havia al 2020 per eixugar el dèficit acumulat durant els anys 2018 i 2019.

El capítol de personal tornarà a ser el més dotat pressupostàriament, augmenta en 132.711 euros, arribant als 11.082.711 euros. S’inclou l’augment salarial del 0,9% d’acord amb l’increment previst per a tots els empleats públics als Pressupostos Generals de l’Estat, així com la incorporació d’un jurista a Serveis Econòmics i l’increment de la dedicació del tècnic de Cultura. D’altra banda, el capítol d’inversions no tindrà pràcticament dotació atenent a l’ajust que s’ha hagut de fer en el capítol de despeses i al fet que la majoria d’inversions es varen consignar en la modificació de crèdit amb càrrec a romanents aprovada al ple de novembre.

En el torn d’intervencions, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va apuntar que “avui no estem davant de l’aprovació del pressupost, sinó davant d’un tràmit administratiu, d’un simulacre de comptes, i n’entenem perfectament els motius, els ingressos venen minvats i les despeses són les que són”, a més, “l’equilibri es veurà alterat per l’arribada dels fons europeus i els nous romanents al 2021”. El regidor republicà va condicionar però el seu suport als comptes: “volem seguir col·laborant amb el govern, perquè la governança és de tots els grups municipals” però “si volen el nostre suport al pressupost és amb la confiança que necessitem el compromís de l’alcalde i el govern municipal que quan arribin els increments d’ingressos o la utilització dels romanents comptaran amb nosaltres”.

La portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va afirmar que “el pressupost 2021 és massa semblant al del 2020, no reflecteix la situació de pandèmia, d’emergència social i habitacional, en la què ens trobem”. La regidoria cupaire va assegurar que “volíem votar-hi a favor perquè sabem que és de tràmit, però per primera vegada vam fer tres propostes i cap s’ha tingut en compte”: rehabilitar l’edifici del carrer de l’Hospital per a destinar-lo a lloguer social, mantenir la despesa en l’àmbit social i col·laborar en l’inici dels expedients per cobrar el recàrrec del 50% de l’IBI dels pisos buits. A més, segons Raquel Montoya, els comptes incompleixen alguns dels punts aprovats al Pla de xoc contra la Covid19. En aquest sentit, va apuntar que s’han pressupostat 40.000 euros per ajudes socials, quan el pla deia que se’n necessitaven 95.000, i 230.000 euros pel programa d’aliments, mentre que el pla fixava aquesta partida en 300.000.

Per la seva banda, el portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va apuntar que “votarem en contra del pressupost, no perquè no s’hagin acceptat les nostres dues propostes, sinó perquè li falta imaginació i valentia per entomar alguns reptes que té Esparreguera a dia d’avui, com ara millorar la gestió municipal, gestionar les incidències en l’àmbit de la neteja, crear una oficina municipal d’habitatge i resoldre la pressió dels lloguers”. L’únic partit de l’oposició que va donar suport als comptes municipals va ser Junt per Esparreguera. El seu portaveu, Jordi Mestres, va assegurar que renovava el suport “per continuar treballant al voltant de tres taules: residència Can Comelles, via pública i equipaments, i inversions”. L’acord es va tancar ahir a la tarda i inclou el seguiment dels temes que han quedat pendents de l’anterior acord i incorpora nous punts com la creació d’una nova subvenció per a l’emprenedoria i l’autoocupació; la incorporació a la mesa de via pública d’equipaments, com el mercat municipal, l’escola de les monges i l’antiga caserna de la guàrdia civil; la cura de l’entorn amb la creació d’un Pla de Camins Rurals; i la redacció d’un Pla d’Inclusió Social.

El portaveu de Ciutadans, Josep Maria González, qui es va abstenir en la votació, va apuntar que “és un pressupost continuista i no el puc votar a favor per un tema de fiscalitat, perquè el meu grup creiem que és possible fer una rebaixa d’impostos que augmenti la recaptació”. També va assegurar que “ens preocupa molt el descens de la partida de comerç i turisme, que ja era molt reduïda i ara ha passat de 24.000 a 20.000 euros; cal donar suport al petit comerç que està tancant i esperem que aquest greuge se solucioni”. D’altra banda, el regidor va destacar, com a positius, el nou contracte de la recollida d’escombraries, el nou model de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera i la priorització de la Residència de Can Comelles en els comptes del 2021. El regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va afirmar que “en aquests comptes trobo a faltar partides específiques per a fer front a la pandèmia i per a la supressió de barreres arquitectòniques al municipi” i va subratllar que “el 2021 serà l'any de les modificacions de crèdit”.

Els partits que formen l’equip de govern municipal van defensar que el pressupost s’ajusta al context actual i recull les línies d’actuació del mandat. El regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va aafirmar que “és l’any més complicat per fer un pressupost, però segueix l’essència dels anteriors, posa l’accent en l’acció social i en els serveis a les persones, i incorpora una millora important en el contracte de recollida de residus municipals de més de 600.000 euros” i ha apuntat que “esperem un consens més ampli en la propera fase, la de les noves inversions amb romanents”. I la regidora del PSC, Maria Mas, va assegurar que “estem satisfets de portar aquest punt a aprovació, perquè podríem haver fet una pròrroga dels anteriors comptes, però creiem que és un pressupost ajustat a la realitat, el millor que podíem fer en l’actual situació” i va subratllar que “els comptes refermen la despesa social, aposten per la millora en la recollida de residus i es comprometen amb la cultura de la vila”.

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 

A banda del pressupost 2021, el ple municipal també va acordar, amb tots els vots a favor i l’abstenció d’ERC, la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 per incloure-hi els plans locals d’ocupació, les ajudes a empreses i autònoms i la línia de foment en l’àmbit d’Igualtat i Diversitat per l’acollida i l’acompanyament. Així com la modificació de les bases de subvencions de concurrència competitiva 2020-2023, per incloure-hi la línia de foment en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament, i fer-hi constar criteris de paritat i d’inclusió en les línies de foment de l’esport. Aquest punt va comptar amb el suport de tots els grups municipals, excepte ERC i Ciutadans que es van abstenir. També va prosperar, amb l’abstenció d’ERC, l’aprovació inicial de les bases de subvenció per a les entitats animalistes d’Esparreguera.

Així mateix, el ple va aprovar, amb tots els vots a favor i l’abstenció d’ERC, el conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada del padró d’habitants d’Esparreguera per part de la institució provincial. També va prosperar la liquidació de la contractació irregular del subministrament de taules, cadires i tarimes per part d’Àuriafil, per valor de 33.626,74 euros, amb els vots a favor del PSC, EC i Ciutadans; el vot en contra d’ERC i l’abstenció de la CUP, E2031, JxE i el regidor no adscrit. Així mateix, es va aprovar l’addenda de l’encomana de gestió de la Residència Can Comelles per al reconeixement de despeses no recurrents dels exercicis 2018 i 2019, per import de 62.462 euros, en favor de Sumar. Hi van votar a favor PSC, EC, Ciutadans i el regidor no adscrit; en contra, ERC i CUP; i es van abstenir E2031 i JxE.

Un altre dels punts de la sessió plenària va ser la pròrroga per al 2021 del contracte d'arrendament del Patronat Parroquial per valor de 19.662 euros, que va comptar amb el suport del PSC, EC, JxE, Ciutadans i JxE; el vot en contra d’ERC i l’abstenció de la CUP i el regidor no adscrit. També es va acordar, per unanimitat, la pròrroga del Servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona, entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2021, i l’ampliació del cost estimat per import de 6.696 euros. D’altra banda, es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat per al “Desenvolupament Econòmic i Turístic de la zona nord del Baix Llobregat” per als exercicis 2018 i 2019. Hi van votar a favor PSC, EC i NA; en contra, ERC, CUP, Ciutadans i JxE; i es va abstenir E2031. També es va acordar regularitzar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la prestació del servei de l’Oficina Local d’Habitatge per als exercicis 2018 i 2019, per imports de 6.725,16 euros i 8.964,15 euros respectivament. El punt va comptar amb els vots a favor del PSC i EC; en contra, ERC, CUP, Ciutadans i JxE; i es van abstenir E2031 i el regidor no adscrit.