Tanca
Política 18 de març de 2021

Esparreguera crearà un reglament d’inspecció i un registre municipal d’habitatges buits

Així ho van acordar ahir una amplia majoria dels regidors i regidores del ple municipal, que van aprovar una moció presentada per la CUP que instava a la creació d’aquestes dues eines en matèria d’habitatge. També es va aprovar l’increment de les partides del programa d’aliments i d’ajudes socials i una línia de subvencions per participar en casals d’estiu

El ple municipal d’Esparreguera va acordar ahir la creació d’un reglament d’inspecció d’habitatges buits i d’un registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. Va ser arran d’una moció presentada per la CUP, juntament amb ERC i Esparreguera 2031, que va obtenir un ampli suport de l’arc municipal, ja que hi van votar també a favor els dos partits del govern municipal, PSC i Esparreguera en Comú, mentre que Ciutadans, Junts per Esparreguera i el regidor no adscrit es van abstenir. Aquest acord ha de donar peu al desenvolupament d’aquestes dues eines en matèria d’habitatge per la qual cosa, el govern municipal i la CUP ja han iniciat converses i s’està buscant la fórmula jurídica per tal que el partit de l’esquerra independentista assumeixi responsabilitats en aquest àmbit. El ple també va acordar per unanimitat incrementar en 138.000 euros el programa d’aliments i en 50.000 euros les ajudes socials per aquest 2021, així com les bases reguladores de les subvencions per la participació d’infants i joves en casals i activitats d’estiu.

La moció en matèria d’habitatge insta a la Junta de Govern Local a aprovar en sessió plenària el reglament d’inspecció d’habitatges buits del municipi d’Esparreguera que té per objecte establir els criteris que han de regir l’actuació municipal d’inspecció consistent en la detecció i comprovació d’usos anòmals de l’habitatge en el cas d’immobles desocupats amb caràcter permanent. També insta a aprovar la creació del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent i a iniciar el procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment dels immobles amb indicis de desocupació. L’equip de govern va mostrar la seva predisposició a treballar en el desenvolupament d’aquestes dues eines i buscar-ne la viabilitat. En aquest sentit, el portaveu del PSC Daniel Farriols, va apuntar que “a la província de Barcelona no hi ha cap població que actualment estigui aplicant el recàrrec en l’IBI als habitatges desocupats” i va subratllar que hi ha “certs temors o incerteses a l’hora d’aplicar-ho, perquè si anem contra els grans tenidors tenim probabilitats d’acabar als jutjats amb demandes i també ens podem trobar en què cobrem i després haguem de fer el retorn, perquè la Generalitat ja cobra als grans tenidors”. El regidor socialista també va explicar que “es va oferir a la CUP el lideratge d’aquest tema, sense formar part del govern, i l’assemblea de la CUP ho ha vist factible, per això ens emplaçarem aquests propers dies a seure i buscar la fórmula jurídica que ens sigui avinent”. A més, Farriols va anunciar que es dotarà econòmicament una partida amb romanents per contractar una empresa que faci la prospecció dels habitatges buits.

El portaveu d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va afirmar que “interessa poder aplicar el recàrrec de l’IBI als habitatges deshabitats per poder ajustar-nos a dret i que l’administració corregeixi situacions anòmales i permeti un ús i una ocupació efectives dels habitatges, ja sigui per a la seva conservació o per a facilitar un habitatge digne als col·lectius més afectats”. Emmanuel Ortí va subratllar que l’equip de govern “ja està treballant en una proposta pròpia de reglament i estarem encantats de treballar conjuntament amb els grups de l’oposició per a fer-lo realitat”. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va assegurar que “el tema de l’habitatge s’ha d’abordar des de perspectiva àmplia i transversal, però cal començar a fer passos com el que proposem en la moció”. Segons la regidora cupaire “l’equip de govern diu coses que es contradiuen i, per aquest motiu, hem decidit des de l’assemblea agafar les regnes d’aquest tema i intentar tenir aquest reglament el més aviat possible”. “Volem deixar clar que volem fer aquest treball sense lligams, no ho fem a canvi de res, simplement creiem que Esparreguera ho necessita i que ha arribat el moment de fer-ho”, ha apuntat Montoya.

En el seu torn d’intervenció, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va assegurar que “dotar-nos d’aquest reglament és fer un pas essencial per a poder implantar el recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent tal com disposa l’ordenança fiscal número 1”. Puche va apuntar que “es tracta de donar l’impuls necessari des de l’Ajuntament a la lluita pel dret a disposar d’un habitatge digne”. Per la seva banda, el regidor de Ciutadans, Josep Maria González, va afirmar que “no em desagrada l’objectiu de la moció, però no podem solucionar el tema de l’habitatge carregant impositivament de manera indiscriminada”. González va subratllar que li preocupen “els habitatges buits, però també els habitatges ocupats” i va recordar que “els darrers pisos de protecció oficial que s’han fet a Esparreguera són de l’època de Joan Serra, han passat més de 20 anys i no se n’ha fet ni un de sol”.

La regidora d’Esparreguera 2031, Joana Mora, va subratllar que “totes les accions són bones per augmentar els ingressos municipals, però més enllà d’això, el que realment importa és intentar revertir la situació, perquè això és el que dona beneficis socials, no tenir pisos buits permet tenir habitatge disponible i també n’evita la degradació”. En el seu torn, el regidor de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, va assegurar que “estaríem d’acord en quantificar el nombre d’habitatges buits, però partim d’una ordenança en la què no estem d’acord perquè carrega un 50% de l’IBI independentment del nombre d’habitatges”. “No podem basar-ho tot en una càrrega impositiva, també s’han d’adoptar mesures orientades a l’existència d’habitatges assequibles”, va assegurar Mestres, qui va apuntar la possibilitat de crear bonificacions per al lloguer social, ajuts per a la rehabilitació i reforma d’habitatges o un programa de lloguer amb garanties.

Programa d’Aliments i ajudes socials

El ple municipal va acordar ahir per unanimitat incrementar en 138.000 euros el programa d’aliments i en 50.000 euros les ajudes socials per aquest 2021. En aquests moments hi ha 127 famílies que ja tenen atorgat l’ajut del programa d’aliments i 79 sol·licituds estan actualment en tràmit i es preveu que al llarg de l’any puguin arribar noves peticions fruit de la situació econòmica. Els ajuts del programa d’aliments, que s’atorga via targetes moneder a les famílies, es va modificar el juny passat establint una assignació de 50 euros per persona i mes amb un topall de 200 euros mensuals per unitat familiar. D’altra banda, també es va aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i les bases reguladores de les subvencions per la participació d’infants i joves en casals i activitats d’estiu, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte la CUP, que es va abstenir. El pressupost total d’aquesta línia de subvencions serà de 20.000 euros i l’import màxim que es concedirà serà de 300 euros per infant.

En referència a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el ple va acordar per unanimitat la bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’exempció del 100 % de la taxa de la llicència urbanística de les obres a la façana de l’institut El Cairat. També una modificació de crèdit de 63.000 euros destinats a suplementar el pressupost de les obres de l’Ateneu amb 7.100 euros; fer una intervenció de manteniment a l’edifici del TOCC valorada en 7.324 euros i 48.330 euros per a procedir al tancament de la piscina d’estiu. Hi van votar a favor PSC, EC, E2031, Ciutadans i JxE; en contra, el regidor no adscrit; i es van abstenir ERC i la CUP. Així mateix, la sessió plenària va aprovar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per ampliar els usos permesos a les edificacions dins del sòl no urbanitzable del terme municipal. Ho va fer amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte Ciutadans, que es va abstenir. També va ratificar la modificació puntual del PGOU per poder actuar urbanísticament a Cal Tati, el capdamunt de la vila i la plaça de la Serralada. El punt va entrar d’urgència per aprovar el text refós del planejament i va comptar amb el suport de PSC i EC i l’abstenció de la resta de grups polítics municipals.

En l’àmbit de la Promoció Econòmica, ahir es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Esparreguera i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a l’execució del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, dotat amb 75.559 euros. El punt va comptar amb el suport de tots els grups excepte ERC, que es va abstenir. D’altra banda, també es van aprovar, amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció del regidor no adscrit, els comptes justificatius de les dotacions econòmiques als diferents grups polítics municipals corresponents a l’exercici 2020. A més, el ple va acordar per unanimitat desestimar el recurs d’al·legacions presentat per l’agent de la Policia Local acomiadada per difondre imatges mentre estava de servei.

Mocions

Durant el ple d’ahir es van votar i debatre 6 mocions més, a banda de la presentada per la CUP sobre habitatge, de les quals se’n van aprovar tres presentades per l’equip de govern municipal. Per unanimitat es va acordar una moció de suport al dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat i una altra moció per reivindicar la necessitat del transport escolar a Esparreguera. El ple també va aprovar la moció en defensa de la preservació de l’ordre públic i en suport als Mossos d’Esquadra amb els vots a favor de PSC, EC, Ciutadans i el regidor no adscrit, l’abstenció del regidor d’E2031 Manel Roca i els vots en contra de d’ERC, CUP, JxE i la regidora Joana Mora d’E2031.

D’altra banda, es va rebutjar la moció presentada per ERC, CUP i E2031 per a la redacció, tramitació i aprovació urgent d’una ordenança no fiscal reguladora del preu del servei municipal de subministrament d’aigua. Hi van votar a favor ERC, CUP, E2031 i JxE; en contra, PSC, EC i Ciutadans; i es va abstenir el regidor no adscrit. Tampoc va prosperar la moció presentada per ERC, CUP, E2031 i JxE per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera, que va obtenir el vot favorable d’ERC, CUP, E2031 i JxE, mentre que PSC, Cs i el regidor no adscrit hi votaven en contra i EC es va abstenir. El ple va rebutjar també la moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic. Hi van votat a favor la CUP, ERC, EC, E2031 i JxE; i, en contra, PSC, Ciutadans i el regidor no adscrit.

Finalment, el regidor de la CUP Pol Valldeperas es va acomiadar ahir del ple municipal després de gairebé 6 anys com a regidor. Valldeperas va presentat la seva renuncia al càrrec per la proximitat de la seva paternitat i la impossibilitat de compatibilitzar el càrrec polític amb les obligacions familiars i laborals. El substituirà Miguel Guiral, que anava de número quatre a la llista electoral de la CUP a les eleccions municipals de 2019 i prendrà possessió del càrrec en el ple del mes d’abril.