Tanca
Política 14 de juliol de 2021

Govern i oposició fan balanç del mandat en el Ple sobre l’estat del municipi

L’equip de govern va defensar la feina feta durant aquests dos anys, en els que la gestió s’ha vist fortament afectada per la pandèmia, i va destacar el nou model de governança, el pla de xoc per a fer front a la covid-19 i les inversions amb romanents. L’oposició, en canvi, va recordar que el POUM, la neteja i la gestió de residus encara són reptes pendents

L’Ajuntament d’Esparreguera va celebrar ahir el ple extraordinari per a debatre sobre l’estat del municipi, una sessió en la qual govern i oposició van fer balanç de la feina feta durant els dos primers anys de mandat. L’equip de govern va defensar la gestió feta i el seu projecte municipal. En la seva intervenció, l’alcalde Eduard Rivas va posar en valor el nou model de governança, que afavoreix la transversalitat, va destacar els canvis més rellevants duts a terme per l’equip de govern en les àrees de Presidència, Serveis a les Persones i Serveis Territorials, i també es va referir a la gestió de l’impacte de la pandèmia i els reptes de futur del consistori per als propers anys. Entre els projectes que va destacar hi ha el pla de xoc per a fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia, les recents inversions aprovades a càrrec de romanents, la creació dels Comissionats de Cultura i Esports, l’aposta per la participació ciutadana amb els pressupostos participatius i el futur procés per a definir la reforma de la carretera i la modernització de l’administració amb la implantació de noves eines digitals. Els grups de l’oposició, per la seva banda, van criticar la falta d’eficàcia en la gestió municipal i van coincidir en senyalar el POUM, la neteja viària i la gestió de residus com a grans reptes municipals pendents.

En la seva intervenció, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, va fer un repàs dels dos anys transcorreguts de l’actual mandat però amb abundants referències al mandat anterior “donat que la composició del govern, l’alcaldia i el projecte polític és continuista respecte el 2015”. En aquest sentit, va posar de relleu el model de governança aprovat amb el nou cartipàs, que dona espai als Comissionats, com el de Cultura o el d’Esports, per a treballar de manera transversal i participativa en aquestes àrees, i que obre la dimensió territorial per a desenvolupar política activa als barris. En l’àmbit de la governança, l’alcalde també va destacar que l’objectiu ha estat transformar el consistori “de regidories i departaments unipersonals, infradotats i tancats, a departaments transversals, oberts i amb un equip polivalent”.

Pel que fa a l’àrea de Presidència, va destacar el fet d’aprovar les ordenances fiscals i els pressupostos municipals “en temps i forma, fins i tot en temps de pandèmia” i va posar en valor haver-ho fet sempre amb el suport de diferents grups municipals de l’oposició. En l’àmbit de Bon Govern, l’alcalde es va referir al Pla d’Actuació Municipal (PAM), del que va detallar que està al 36% d’execució i manté actualment una desviació del 14% “degut als efectes de la pandèmia”; i, d’altra banda, va subratllar l’aposta per la participació ciutadana amb la consolidació del portal decideix.esparreguera.cat, la realització de dos edicions de pressupostos participatius i el futur procés per definir la reforma de la carretera en el marc de l’Agenda Urbana d’Esparreguera.

Durant el seu torn, Eduard Rivas també va destacar, en referència a Sistemes d’informació, “el canvi estructural i la modernització” que ha afavorit a través de la implantació d’una nova plataforma de gestió d’expedients; el desenvolupament del nou web municipal, i la posada en marxa de la nova seu electrònica i el nou portal de tràmits i, del Servei de Comunicació, va posar de relleu la recent aprovació del Pla de Comunicació. Finalment, pel que fa a l’àrea de Presidència, Eduard Rivas va parlar de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de la que en va destacar la versatilitat i adaptació des de l’esclat de la pandèmia i en va anunciar una reorganització a partir del proper any a partir de la implementació de nous serveis d’informació i atenció electrònics, la descentralització del registre d’entrada i el reforç del servei mitjançant la posada en marxa de solucions que assegurin l’atenció a la ciutadania en qualsevol moment, les 24 hores del dia el 365 dies de l’any.

D’altra banda, pel que fa a les àrees de Serveis a les Persones i Serveis Territorials, l’alcalde va destacar les principals apostes d’aquest mandat en cada àmbit i va cedir la paraula a la regidora i el regidor coordinadors d’àrea, que van detallar-ne l’informe de gestió. Pel que fa a l’àrea de Serveis a les Persones, Eduard Rivas va destacar-ne quatre aspectes: l’encomana de gestió de la Residència Can Comelles, la despesa social que l’Ajuntament ve mantenint en els darrers anys, el Comissionat de Cultura i el Comissionat d’Esports. Sobre la residència municipal, l’alcalde va explicar que “el canvi de gestió directa a gestió directa a través de l’encomana de gestió ha permès encarar la pandèmia amb seguretat i certesa, mantenir el segell de residència verda durant molts mesos i no haver de lamentar cap èxitus motivat per la Covid-19”. En relació a la despesa social, Rivas va recordar que “Esparreguera segueix sent reconeguda com el segon municipi a nivell català i el tercer a nivell espanyol per la despesa social que cada any dedica i executa”. Sobre el Comissionat de Cultura l’alcalde va assegurar que mitjançant aquest òrgan “volem impulsar una política cultural municipal que ha estat absent des de fa mandats al Consistori” i, segons Rivas, “reivindicar les arts escèniques donant suport al la implementació del batxillerat artístic, i, recentment el cicle formatiu de Tècniques d’Interpretació Teatral”. Finalment, sobre el Comissionat d’Esports l’alcalde va referir que la seva posada en marxa “ha de servir per definir els objectius en la promoció de l’esport i treballar conjuntament amb les entitats esportives les prioritats i les inversions que cal dur a terme en els equipaments esportius municipals”.

En relació a l’àrea de Serveis a les Persones, la regidora coordinadora de Drets Socials i Ciutadania, Maria Vallejo va fer, en la seva intervenció, un repàs de les principals actuacions dutes a terme durant el mandat. En l’àmbit social, Vallejo va destacar l’ampliació dels serveis socials bàsics, com el servei d’atenció a domicili, el programa d’aliments o el servei de teleassistència municipal, o la incorporació de la tarifació social en el servei de transport adaptat. En l’àmbit cultural, Vallejo va posar en valor l’aprovació de l’ordenança de preus públics per l’assistència a espectacles; en educació, la implementació de la tarifació social a les escoles bressol i els tallers d’activitats artístiques i culturals; en promoció econòmica, la reactivació del consell consultiu de comerç; i en l’àmbit esportiu, la creació del Comissionat d’Esports amb l’objectiu d’elaborar un Pla Director d’Esports. Finalment, de les accions dutes a termes per a fer front a l’impacte de la pandèmia, la regidora coordinadora de Drets Socials i Ciutadania va destacar “la contractació de personal a través de plans d’ocupació propis, fins a un total de 63 perfils, per un valor total d’1,67 milions d’euros, que ha fet baixar les xifres de l’atur a Esparreguera en més d’un 7 %”.

En relació a l’àrea de Territori, l’alcalde va destacar “els canvis estructurals i organitzatius que s’han dut a terme en aquest àmbit amb la incorporació de nous perfils tècnics, la creació d’una oficina administrativa i la coordinació d’un nou cap d’àrea, que estan facilitant la tramitació d’un altíssim volum d’expedients i contractes”. En aquest sentit, el regidor coordinador de l’àrea de Territori, Rogeli de la Cruz va explicar, en el seu torn, que “a Territori tenim actualment 100 contractes en tràmit. 28 estan en fase d'elaboració tècnica, 10 s'estan revisant a Serveis Jurídics, 12 s'estan fiscalitzant a Intervenció, 10 estan adjudicats, i 40 estan no iniciats”. El mateix Rogeli de la Cruz, que va fer un extens repàs a l’estat dels projectes i inversions en els diferents departaments de la seva àrea, va explicar que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha rebut recentment un segon informe negatiu del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i que, abans de ser sotmès –de nou– a l’aprovació inicial per part del Ple cal resoldre les esmenes, la majoria d’elles de caire formal, que ha rebut el planejament. Finalment, el regidor coordinador de l’àrea de Territori, va avançar que de cara al darrer trimestre d’aquest 2021 és previst l’inici de dos grans obres al municipi: l’enllumenat de Can Rial i Mas d’en Gall, licitat per 1’7 milions d’euros, i l’ampliació del Pavelló Municipal, amb 1’2 milions d’euros consignats.

Al final de la seva intervenció, l’alcalde va posar en valor el pla de xoc impulsat per l’Ajuntament per fer front a la Covid-19. En va destacar una inversió inicial d’1’1 milions d’euros destinats a plans locals d’ocupació, ajudes, i reforçar la gestió dels expedients derivats de la pandèmia amb la creació de la Unitat d’Atenció Transversal (UAT), a la que més tard hi van seguir les modificacions de crèdit de romanents, per valor total de més de 12 milions d’euros. D’aquestes, -va explicar- dels primers 7 milions d’euros mobilitzats, un 20% dels contractes estan executats, un 56% es troben actualment en tràmit, i un 24% estan pendents d'iniciar-se, mentre que dels 5 milions d’euros disposats addicionats hi ha actualment 14 contractes en tràmit -un 23%- i la resta encara estan pendents d'iniciar-se. Finalment, abans de passar el torn als grups de l’oposició, l’alcalde va anunciar que de forma imminent ordenarà canvis en la composició del govern, a petició d'un dels seus membres, i que “amb el nou cartipàs afrontarem els reptes municipals per als propers dos anys de mandat”.

El POUM, la neteja i els residus, reptes pendents

Els grups de l’oposició van coincidir en senyalar com a grans reptes pendents del govern municipal el POUM, la neteja i la gestió de residus. Durant la seva intervenció, el portaveu d’ERC, Alfons Puche, va denunciar el “deficient estat de la vila pel que fa a la participació política i la participació ciutadana efectives” i va acusar a l’equip de govern d’haver actuat com “una piconadora”, rebutjant totes les seves propostes senzillament pel fet de ser seves, i de fer “un constant exercici d’il·lusionisme en matèria de participació”, sent-ne el darrer exemple l’agenda urbana. El republicà també va lamentar “la inexistència d’un projecte de vila” i “la deficient gestió administrativa i de personal per part del govern municipal”. En aquest sentit, va apuntar que “l’alcalde ha convertit l’ajuntament en una gestoria de tramitació d’expedients administratius” i va subratllar que hi ha “una fuita constant de personal”.

Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Raquel Montoya, va assegurar que “hi ha problemes que no s’entomen i manca de planificació” i va destacar que “el que veu la ciutadania a peu de carrer és brossa i brutícia per tot arreu, als contenidors, als carrers i a l’entorn periurbà”. Així mateix la regidora cupaire va afegir que, a nivell organitzatiu, “l’Ajuntament ni és tan innovador ni fomenta la participació efectiva a través dels comissionats, ja que ens arriben veus discordants que apunten que no serveixen per codirigir, ni codecidir, només per atorgar, o no, el que l’equip de govern planteja”. Montoya també va indicar, durant el seu torn que les “propostes que s’han fet per la covid han anat tard”, com les subvencions als autònoms, “que encara no s’han posat en marxa”, i va subratllar que “es podria fer molt més” en ajudes i serveis socials.

En el seu torn de paraula, el portaveu de Ciutadans, Josep Maria González, va afirmar que “hem volgut fer una oposició constructiva, donant suport al govern en temes com els plans d’ocupació, l’encomana de gestió de la residència Can Comelles, el pla de supressió de barreres arquitectòniques” i amb les propostes consensuades en el darrer paquet d’inversions amb romanents. Malgrat tot, González va criticar “l’excés de triomfalisme, perquè no tot s’ha fet bé”. En aquest sentit, va subratllar que “no s’han fet polítiques de joventut en sis anys” i que “la brutícia dels carrers i el POUM continuen sent assignatures pendents”. El portaveu d’Esparreguera 2031, Manel Roca, va subratllar durant el seu discurs que “el POUM és un projecte de vila sense el qual no es pot aspirar a un projecte seriós de municipi. El projecte esportiu, el projecte cultural, la planificació en l’àmbit de l’habitatge o les polítiques de mobilitat hi depenen i, per això, cal donar-li prioritat”. Roca també va senyalar com a reptes pendents la neteja i l’agilitat en la tramitació administrativa. Així mateix, va apuntar que “cal cuidar i informar correctament a les entitats” i incrementar la participació ciutadana.

Per la seva banda, el portaveu de Junts x Esparreguera, Jordi Mestres, va assegurar, durant la seva intervenció, que “la nostra relació amb el govern és fluïda, hem estat responsables, hem fet oposició constructiva i hem arribat a acords”. Tot i això, va lamentar la “manca d’autocrítica” de l’equip de govern i va apuntar que “no tot han estat flors i violes”. En aquest sentit, va denunciar que “la neteja viària és un problema no resolt, el POUM és un altre suspens, les polítiques d’habitatge estan per fer, i la política cultural comença a tenir una derivada perillosa i les entitats culturals estan descontentes”. En el seu torn, el regidor no adscrit, Francisco Aguilar, va lamentar sentir-se “desplaçat per no formar part de la Junta de Portaveus, no poder participar en les comissions informatives i no haver estat consultat per al pla de supressió de barreres arquitectòniques”. També va criticar el retard en les ajudes a comerços i autònoms, el problemes per tirar endavant el POUM i la falta d’aparcaments i, per contra, va reconèixer la feina feta en la gestió de la residència municipal. “Al govern municipal li dono un 4 sobre 10”, va concloure.

Finalment, els grups municipals que conformen l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú, van defensar la feina feta i l’existència d’un projecte de vila. El regidor d’Esparreguera en Comú, Emmanuel Ortí, va afirmar, en el seu discurs, que “el mandat ha estat condicionat per la pandèmia i la gestió que se n’ha fet”, va destacar els acords recents amb altres grups i va recordar els projectes que el govern ha tirar endavant. “Del que queda per fer en destaco la implantació del nou model de recollida de residus, que amb el porta a porta ha d’ajudar a augmentar la taxa de reciclatge, i que ens hagués agradat poder accelerar, però ens falten mans a la regidoria”, va apuntar. Per la seva banda, el portaveu del PSC, Daniel Farriols, va assegurar que “no és cert que el govern no tingui un projecte de vila, el PSC és el partit que més eleccions ha guanyat a Esparreguera i no és veritat que això sigui perquè Esparreguera és socialista, perquè cal mirar els resultats d’altres eleccions”. “Si trèiem els millors resultats és perquè al darrere hi ha un projecte i la gent se’l creu”, va subratllar. Durant la seva intervenció, Farriols va afegir que “tampoc admeto que governem com una piconadora, ja que hem estès la mà i arribat a acords amb diferents grups municipals” i va posar com a exemple el darrer paquet d’inversions amb romanents.