Tanca
Cultura i Festes Educació 11 de març de 2024

L’Ajuntament convoca els XXVI Jocs Florals i el 17è Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi

Els Jocs Florals estan oberts a persones majors de 15 anys nascudes, residents o estudiants a Esparreguera i consta de quatre categories: narrativa adults, poesia adults, narrativa jove i poesia jove. El certamen literari està adreçat a l’alumnat de P3 fins a 4t d’ESO de les escoles i instituts de la vila i consta de cinc categories en funció de l’edat i una categoria d’obra col·lectiva

L’Ajuntament d’Esparreguera ja ha convocat la XXVI edició dels Jocs Florals d’Esparreguera, un certamen que té per finalitat promoure l’ús escrit de la llengua catalana en el registre literari, i també el 17è Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi, adreçat a l’alumnat dels centres educatius de la vila, des de P3 fins a 4t d’ESO. Els Jocs Florals consten de quatre categories, narrativa adults, poesia adults, narrativa jove i poesia jove. Per a participar-hi cal ser major de 15 anys, ser nascut o resident a Esparreguera o bé estudiar en algun dels centres d’ensenyament secundari del municipi. El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 12 d’abril. D’altra banda, el Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi consta de sis categories, cinc de les quals són per a creacions individuals en funció de les diferents edats, i una per a creacions col·lectives de classes. La participació en aquest concurs es vehicula a través de les escoles i instituts del municipi, que són les encarregades de presentar les obres del seu alumnat. El termini de presentació de candidatures finalitza el 22 de març.

Els Jocs Florals d’Esparreguera estan convocats per la Regidoria de Cultura i el concurs està integrat per quatre categories: narrativa adults, poesia adults, narrativa jove i poesia jove, aquestes dues darreres adreçades a l’alumnat de 1er i 2on de Batxillerat dels instituts de la vila. Hi ha un premi per a cada modalitat, més un guardó a l’excel·lència lingüística, que s’atorga a una obra que excel·leixi en el nivell de llengua catalana a proposta de l’Oficina de Català i podria coincidir amb un dels guanyadors de les quatre categories. Per a participar-hi cal presentar una obra escrita en llengua catalana i inèdita, no pot haver estat publicada enlloc ni tampoc pot haver guanyat cap altre premi. En les modalitats de narrativa, es podran presentar obres de fins a dotze fulls, amb un mínim de set fulls escrits; i en les de poesia, es podrà presentar un poema o un conjunt de poemes des d’un mínim de vint versos fins a un màxim de cent versos. Les bases oficials de la convocatòria ja es poden consultar a la seu electrònica municipal i les candidatures es poden presentar, fins el dia 12 d’abril, telemàticament o de manera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 

La valoració de les obres participants la farà un jurat integrat pel regidor de Cultura, el cap de servei de Cultura, la direcció de la Biblioteca Municipal L’Ateneu, la tècnica superior arxivera de l’Arxiu Municipal d’Esparreguera, una persona lligada al món de la lectura, i una persona adscrita al servei gestor que actuarà com a secretari. El jurat valorarà l’argument i la trama, els recursos literaris emprats i la correcció lingüística i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels cinc premis. Els premis consistiran en lots de llibres editats en català a elecció de la persona guanyadora valorats en 300 euros, iva inclòs.

Pel que fa al 17è Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi, el concurs, convocat per la Regidoria d'Educació, està integrat per la categoria Joana Raspall, per a les creacions de cicle infantil i cicle inicial de primària; la categoria Miquel Martí i Pol, per a les redaccions de cicle mitjà de primària; la categoria Maria Barbal, per als treballs de cicle superior de primària; la categoria Maria Aurèlia Capmany, per a les de 1r i 2n d’ESO; la categoria Josep Carner per a les obres de 3r i 4t d’ESO; i, per últim, la categoria Àngel Guimerà per als treballs de classe o creacions col·lectives. Les creacions es poden presentar en les modalitats de narrativa (ficció o no-ficció) i poesia, la temàtica és lliure, però l’extensió és de, com a màxim, 10 pàgines. Les obres poden tenir autoria individual o col·lectiva, han d’estar escrites en llengua catalana i han de ser inèdites, és a dir, que no poden haver estat publicada ni tampoc haver guanyat cap altre premi.

La participació es vehicula a través de les escoles i instituts del municipi i el nombre d’obres que pot presentar cada centre està limitat a un màxim de quatre individuals i una col·lectiva per etapa educativa de segon cicle d’infantil i primària, conjuntament, i de secundària. Les obres han de presentar-se en format digital. El jurat estarà format per la regidora d’Educació, una persona representant de les escoles d’infantil i primària públiques i una de les concertades; dues representants dels centres educatius d’educació secundària públiques i una de les concertades; una persona representant de la Biblioteca Municipal L’Ateneu i una persona convidada de la vila. El jurat valorarà les obres en base a l’estil literari, l’originalitat, el vocabulari emprat, la claredat, l’ordre d’idees i conceptes, l’estructura i el domini de la normativa gramatical i de l’expressió lèxica. Per a les categories de més petits, els criteris a valorar podran ser més aviat de format, disseny i originalitat.

El Certamen literari infantil i juvenil de Sant Jordi estableix dos premis per categoria, que es podran atorgar un a narrativa i un altre a poesia o bé tots dos a alguna d’aquestes modalitats, i que consistiran en un lot de llibres editats en català valorat amb un import global de 1.060 euros. El lliurament de premis d’aquesta edició tindrà lloc el 23 d’abril de 10 a 11 del matí i les obres guanyadores s’exposaran a la Biblioteca Municipal L’Ateneu per a que tota la ciutadania les pugui gaudir.