PSC-CP - Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

[email protected] 93 777 48 58

Carrer Baix, 41, Esparreguera

Regidors

Alcalde

Coordinador d'Àrea de Presidència i Bon Govern

President de la Comissió Informativa de Presidència i Bon Govern

Alcaldia | Atenció Ciutadana | Comunicació | Serveis informàtics

1r Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania

President de la Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

Organització i Persones | Educació | Infància | Cultura

2n Tinent d'Alcaldia

Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat

President de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

Urbanisme i paisatge urbà | Aigua i energia | Prevenció, seguretat i acció cívica

4t Tinent d'Alcaldia

Portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Serveis Econòmics | Patrimoni municipal

Tinenta d'Alcaldia

Bon Govern | Contractació i Serveis Jurídics

Tinenta d'Alcaldia

Igualtat i diversitat

Tinenta d'Alcaldia

Gent Gran | Serveis Socials especialitzats

Tinenta d'Alcaldia

Promoció Econòmica

Mobilitat i accessibilitat | Protecció civil