Associació Beques Lola Lizaran

Objectius

  • Promoure i fomentar les activitats relacionades amb les arts escèniques a Esparreguera.

  • Facilitar els estudis superiors als joves que vulguin dedicar-se professionalment al teatre, a la dansa, a la música i al circ.

Activitats

L'associació anualment convoca unes beques que porten el nom de l'actriu Lola Lizaran, dotades amb 1.000 € i que estan destinades a facilitar econòmicament els estudis superiors dels joves esparreguerins que volen dedicar el seu futur professional a les arts escèniques. Aquest ajut econòmic serà destinat al pagament de la matrícula i/o les taxes, que s'ha d'anar justificant amb els comprovants corresponents.

Com fer-se soci

Les persones que vulguin accedir a aquestes beques han de complir els requisits següents:

  • Tenir entre 16 i 25 anys amb els estudis de l'ESO aprovats. En casos excepcionals en els quals el sol·licitant no compleixi l'edat especificada, el tribunal es reserva el dret a concedir una possible beca d'excepció, sempre per un import substancialment inferior als 1.000 €. Un cop assolida l'edat de 16 anys, passaran a ser becaris de l'associació amb tots els drets exposats a les bases de la convocatòria. En cas que es consideri necessari, es demanarà la valoració de professionals de l'àrea artística a valorar.

  • Acreditar la seva residència a la vila o haver estat alumne d'algun dels centres del municipi durant els darrers anys.

  • Voler dedicar-se professionalment a l'art dramàtic, a la dansa, a la música o al circ. No obstant això, l'associació està oberta a l'acolliment de qualsevol altra disciplina artística que pugui merèixer la mateixa consideració que les abans esmentades.

  • Presentar un breu projecte amb l'objectiu dels seus estudis, una fotocòpia del DNI, un currículum d'estudis i d'activitats relacionades amb la matèria que estudia, una petita gravació en DVD i el certificat d'acceptació del centre on es cursaran els estudis del curs. Es tindrà en compte el prestigi del centre d'estudis.


Horari
Dilluns
Tancat
Dimarts
Tancat
Dimecres
Tancat
Dijous
Tancat
Divendres
Tancat
Dissabte
Tancat
Diumenge
Tancat