Calendari

Convocatòria de les eleccions al Parlament Europeu | 16 d'abril

La convocatòria va entrar en vigor el dia 16 d'abril, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Sol·licitud del vot per correu | A partir del 16 d'abril

  • Del 16 d'abril al 30 de maig: Termini per demanar el vot per correu l'electorat resident a Espanya i també per aquell electorat resident a l’estranger que es trobi temporalment a Espanya, amb dret de vot en les eleccions convocades. Es pot demanar la sol·licitud a qualsevol oficina de Correus o tramitar-la telemàticament a través de la seva web. Una vegada presentada la sol·licitud a través de web, si és acceptada per l’Oficina del Cens Electoral, no es podrà votar a la mesa electoral el dia de la votació.La documentació s'enviarà a partir del 20 de maig.
  • Del 16 d'abril a l'11 de maig: Les persones que es trobin temporalment a l'estranger, per a poder votar des de l'exterior, hauran de constar inscrites en l'Oficina Consular com no residents.
  • Del 16 d'abril al 13 de maig: Sol·licitud del vot Braille a través del telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000.

La sol·licitud telemàtica no la pot utilitzar l'electorat resident a Espanya que es trobi temporalment a l’estranger ni el resident a l’estranger que ho sol·liciti des del seu país de residència.

Consulta del cens electoral | Del 22 al 29 d'abril

La consulta del cens electoral estarà activa a partir del 22 d'abril. Fins al 29 d'abril es podrà fer reclamació de les dades errònies. La resposta a la reclamació ha de ser en un màxim de tres dies després de la data de la reclamació.

Publicació de candidatures presentades als comicis | 14 de maig

Publicació provisional de les llistes dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions municipals serà el 8 de maig. Es ratificaran el 14 de maig, amb la publicació de les candidatures i les llistes definitives al BOE.

Sorteig per escollir les persones participants en les meses electorals | 15 de maig

L'Ajuntament d'Esparreguera realitzarà el 15 de maig a les 18.00, a la Sala de Plens, un sorteig per a escollir les persones participants en les meses electorals. Un cop es fa el sorteig, hi ha un marge de tres dies per a enviar les notificacions als membres de les meses. Les persones escollides tenen un màxim de 7, després de la notificació, per presentar al·legacions a la Junta Electoral. Les al·legacions s’han de resoldre en un termini màxim de cinc dies.

Reunió per a acordar el repartiment dels espais de propaganda electoral | 20 de maig

Per tal d'acordar el repartiment dels espais de propaganda electoral, es convoca un representant de cada candidatura a la reunió que tindrà lloc el dilluns 20 de maig, a les 18:30 h, a la sala de reunions de l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Esparreguera.

 

Vot per correu | A partir del 20 de maig

  • Del 20 de maig al 5 de juny: termini per enviar el vot per correu dins l'Estat espanyol a través de les oficines de Correus.
  • Fins al 4 de juny: les persones sol·licitants del vot per correu des de l’estranger poden emetre el vot per correu al Consultat.

Comunicació dels llocs i locals públics per a la propaganda electoral | Del 17 al 23 d'abril

Inici de la campanya electoral | Del 24 de maig al 7 de juny

Jornada de reflexió | 8 de juny

Jornada electoral | 9 de juny

Les votacions es podran realitzar als col·legis electorals de 9 a 20 h.

Escrutini general i proclamació de resultats | Del 14 al 17 de juny

L'escrutini general definitiu per la Junta Electoral, després de resoldre possibles reclamacions, serà del 17 de juny al 29 de juny, amb la publicació al BOE de la proclamació dels electes. 

Constitució del Parlament Europeu | 16 de juliol

La data límit per constituir el Parlament Europeu serà el primer dimarts següent a l'expiració del termini d'un mes comptat a partir de la data de les eleccions.