Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut d’Esparreguera pel període 2022-2025 és el document marc per implementar les polítiques de joventut i vertebrar els eixos de treball, els programes i els serveis que conformen les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys al municipi. El pla, promogut per l’Ajuntament d’Esparreguera i la regidoria de joventut, és una clara aposta d’aproximació a la realitat juvenil per tal d’avaluar les accions i les polítiques portades a terme en aquest àmbit durant els darrers anys, per tal de donar continuïtat a les que són necessàries i generar-ne de noves.

El Pla Local és l’eina de treball que ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat i, per tant, esdevé un instrument que ha de respondre a les circumstàncies pròpies del context. Es tracta doncs d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi.

Eixos estratègics

El Pla s’estructura a partir de quatre eixos estratègics que a la vegada agrupen els programes i projectes que s’executaran durant els pròxims anys. Aquests eixos estan organitzats per temàtica, però el primer suposa una metodologia de treball. D’aquesta manera els eixos són:

  • Transversalitat: Aquest eix inclou projectes que tenen un caràcter multidisciplinari i transversal, ja sigui a través del treball en els diferents espais joves del municipi, la informació i orientació realitzada a l’Espai jove amb el Punt d'Informació i Atenció per a Joves, la informació i dinamització als centres educatius del Punt d'Informació i Dinamització dels Centres d'Educació Secundària i el treball desenvolupat a partir del treball entorn.
  • Transicions Juvenils: Com el mateix eix i programes indiquen els projectes fan referència a les transicions juvenils, transicions escola-escola, escola-treball, així com altres transicions com la identitat o la residència. Els projectes s’enfoquen a potenciar l’èxit educatiu i la formació postobligatòria, les competències i habilitats, la millora de l’ocupabilitat i l’accés al mercat de treball, potenciar la creació d’identitats i de primera acollida per a joves.
  • Implicació Jove: El tercer és l’eix d’Implicació Jove aquest eix inclou els programes de cultura, esports, oci i lleure i participació, per tant, incideix sobre les polítiques afirmatives orientades al fet diferencial juvenil. Són projectes vinculats a espectacles musicals, foment de la cultura, història i llengua, l’activitat física, la dinamització de l’espai públic i la participació.
  • Inclusió social: El quart és l’eix de la Inclusió Social, aquest eix inclou els programes de convivència i igualtat, a partir dels projectes del Servei de mediació ciutadana, els Tallers preventius de violències masclistes als instituts i el Punt Lila.