Tanca
Urbanisme 4 d’octubre de 2022

Comencen els treballs del Projecte d’Obres de Millora Urbana al barri de Can Comelles

Les obres inclouen la reforma de tots els passos de vianants per a fer-los accessibles, la pavimentació de la vorera del Camí de Can Comelles fins a la residència i la recuperació de la marquesina del carrer Girona. En aquesta primera fase el POMU també contempla actuacions al Barri Font i a El Castell, que és previst que s’iniciïn durant aquest mes d’octubre

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs del Projecte d’Obres de Millora Urbana (POMU) que afecten al barri de Can Comelles. Les actuacions consisteixen en la reforma dels guals dels passos de vianants per a fer-los accessibles, la renovació del paviment asfàltic i la pintura viària dels passos, la renovació del tram de vorera del Camí de Can Comelles fins a la residència municipal i la recuperació de la marquesina del bus urbà del carrer Girona. Les obres, que tenen una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de 537.724 euros, han estat adjudicades a l’empresa Asfaltos Barcino SL. Els treballs no tindran afectacions a la circulació, però sí que restarà prohibit aparcar en alguns trams mentre es realitzin. Aquesta és la primera fase del POMU 1, un projecte que també contempla eliminar barreres arquitectòniques al Barri Font, treballs de millora de l’asfaltat en els carrers de Pau Font, Camí Ral i Roure, així com els carrers Paraires i Passeig del Castell i millores en les parades de transport públic municipal per a fer-les accessibles per a persones amb diversitat funcional. El pressupost total d’aquest pla és d’1,6 milions d’euros, finançats amb romanents de tresoreria. Així mateix, el Ple municipal també va aprovar al mes d’abril el POMU 2, que inclou actuacions a Mas d’en Gall, Can Rial i l’antiga Carretera N-II.

L’empresa adjudicatària d’aquesta primera fase ja ha instal·lat la senyalització per tal d’avisar al veïnat de l’inici de les obres i indicar també la prohibició d’aparcar als trams afectats. Al llarg d’aquesta setmana és previst que comencin els treballs d’enderroc dels guals dels passos de vianants, ja que el projecte contempla l’arranjament de tot els passos, 90 en total, amb l’objectiu de fer-los accessibles, és a dir, que es rebaixaran voreres per deixar-les a nivell de la calçada i es col·locarà el paviment corresponent segons la normativa d’accessibilitat, panot de punts en la franja de calçada per avisar del perill del pas de cotxes i ratllat per direccionar a les persones invidents. També es faran treballs de fresat, asfaltat i pintat d’aquests passos de vianants i s’instal·larà nova senyalització vertical. La intervenció inclourà també la pavimentació de la vorera del Camí de Can Comelles fins a la residència municipal amb panot de nou pastilles amb una franja de paviment drenant tipus jardí a l’espai comprés entre els escocells.

Paral·lelament, es recuperarà la marquesina que havia estat instal·lada al carrer Girona, ja que el POMU inclou també la substitució de les marquesines i parades de bus de tot el municipi, per tal d’adaptar-les a la normativa vigent i renovar-ne totes les ubicacions. Aquests treballs tenen una durada prevista de 4 mesos i mentre durin es garantirà l’accés dels vehicles particulars als seus garatges. Les obres no tindran afectacions a la mobilitat del barri, però sí que hi haurà trams en els quals no es podrà estacionar, com el comprès entre les Tres Caravel·les fins a l’entrada de la residència en sentit pujada. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, en una carta adreçada al veïnat els agraeix a l’avançada “la paciència” per les molèsties que els puguin provocar aquestes obres, “que serviran per millorar l’espai col·lectiu del barri de Can Comelles i que contribuiran a posar al dia l’estat del municipi”.

Les fases 2 i 3 del POMU 1, que inclouen el Barri Font i El Castell, també és previst que comencin al llarg d’aquest mes d’octubre. Al Barri Font el pressupost és de 573.144 euros i es preveu l’arranjament de tots els passos de vianants, 113 en total, amb l’objectiu de fer-los accessibles d’acord el codi d’accessibilitat així com el fresat, asfaltat i pintat d’aquests passos. D’altra banda, també es millorarà el paviment asfàltic de tota la longitud dels carrers de Pau Font, Camí Ral i Roure. I al barri del Castell, al qual es destina un pressupost de 457.514 euros, es millorarà el paviment asfàltic dels carrers Paraires i Passeig del Castell en tota la seva longitud. Paral·lelament, al llarg d’aquest darrer trimestre de l’any també es previst iniciar els treballs de la segona fase del POMU, que se centrarà ens els barris de Mas d’en Gall, Can Rial i les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, on es realitzaran actuacions de renovació i millora del paviment asfàltic i la senyalització.