Tanca
Urbanisme 9 de desembre de 2022

Dilluns es reprenen les actuacions del Projecte d’Obres de Millora Urbana als barris de Can Rial i Mas d’en Gall

Les obres varen començar a Can Rial el passat 2 de desembre i continuaran a partir de dilluns, un cop finalitzades les actuacions a l'antiga carretera N-II. Els treballs inclouen la pavimentació de diversos carrers i l’arranjament de voreres, i poden comportar incidències puntuals en l’aparcament, la mobilitat i el transport públic

Les obres del Projecte d’Obres de Millora Urbana (POMU) es reprendran el proper dilluns 12 de desembre als barris de Can Rial i Mas d'en Gall, un cop finalitzats els treballs a les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon. Els treballs inclouen la pavimentació de diversos carrers amb un pressupost de 358.926,97 euros per a Can Rial i de 305.252,81 euros per a Mas d’en Gall. Les obres varen iniciar-se a Can Rial el passat 2 de desembre i varen quedar en suspens fins l'acabament de les actuacions a l'antiga carretera N-II, i tindran una durada prevista de dues setmanes a cadascun dels barris. Durant aquests dies, els treballs afectaran puntualment el trànsit de vehicles als carrers on s’estigui intervenint, si bé s’assegurarà l’accés dels vehicles particulars als seus garatges. Pel que fa al transport públic, hi pot haver afectacions puntuals en el recorregut del bus urbà.

Les obres a Can Rial varen começar el passat divendres 2 de desembre amb algunes actuacions preliminars, tot i que el gruix de la seva execució tindrà lloc a partir del dilluns 12 de desembre, un cop acabades les obres d'asfaltat a les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon. Els treballs s’han iniciat al carrer d’Anselm Clavé i continuaran fins al carrer de Pere Pons, on es preveu la millora del paviment asfàltic d’aquests dos carrers i els de Ramon Muntaner, Isaac Albeniz, Doctor Trueta i el primer tram de l’Avinguda Roger de Llúria. Les obres també inclouen l’arranjament de la cruïlla del carrer de Josep Maria Sert amb Antoni Tàpies, on es rehabilitarà estructuralment la zona afectada per les arrels i es pavimentarà de nou. Des de les 8 h del matí fins a les 19 h de la tarda es tallarà el trànsit als carrers a on s’estigui intervenint, tot i que durant l’execució de les obres, es garantirà l’accés dels vehicles particulars als seus garatges fora de les hores de treball de la maquinària.

Al barri de Mas d’en Gall també és previst que les obres comencin el dilluns 12 de desembre. El projecte preveu la millora del paviment asfàltic dels carrers de Dàlia, Carolina, Gardènia i Camèlia. Al Camí de Can Fosalba es completarà la millora del paviment asfàltic i es farà l’arranjament de la zona de vorera així com el pintat d’aquesta. En aquestes actuacions també es preveu la reparació d’alguns defectes estructurals puntuals i l’ajust de les cotes de les tapes de clavegueram i serveis. Les afectacions al trànsit de vehicles seran les mateixes que les del barri de Can Rial i, per tant, entre les 8 h i les 19 h no es podrà transitar pels carrers afectats per les obres. El transport públic, pel que fa al recorregut del bus urbà tant al barri de Mas d'en Gall com al barri de Can Rial, pot veure's afectat de manera puntual mentre es duen a terme les intervencions d'asfaltat.

Les actuacions als barris de Can Rial i Mas d'en Gall forman part de la segona fase del Projecte d’Obres de Millora Urbana (POMU), que també inclou la substitució del paviment asfàltic a les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, i que s'ha dotat globalment amb un pressupost d’1.612.240 euros. La primera fase del POMU incloïa actuacions al barri de Can Comelles amb un pressupost de 537.724 euros, al Barri Font, amb un pressupost de 573.144 euros i al barri del Castell, al qual es destina un pressupost de 457.514 euros. Els treballs contemplats en aquests projectes preveuen actuacions de renovació i millora del paviment asfàltic i senyalització, així com la renovació de les voreres dels passos de vianants per tal de garantir l’accessibilitat.