Tanca
Política Hisenda 17 de desembre de 2021

El pressupost municipal 2022 ja està a punt per portar-se a aprovació en el proper ple

Els comptes ascendeixen a 24,3 milions d’euros i segueixen marcats per la situació de pandèmia. A nivell d’ingressos es preveu un augment de les transferències per part d’altres administracions i, pel que fa a les despeses, hi haurà un increment de dos agents de Policia Local i una nova edició de pressupostos participatius

El pressupost de l’Ajuntament d’Esparreguera per al 2022 se situa en 24.330.000 euros, el que representa 1.100.000 euros més que el del 2021. La regidoria de Serveis Econòmics ja ha enllestit la proposta amb els comptes municipals per l’any vinent, que es portaran a aprovació al Ple del 22 de desembre. Es tracta d’uns pressupostos que continuen condicionats per les circumstàncies excepcionals com a conseqüència de l’emergència sanitària i pel manteniment de la suspensió de les regles fiscals, que permetrà fer noves inversions amb càrrec als romanents de tresoreria la propera primavera. El pressupost s’ha elaborat preveient un augment significatiu de les transferències rebudes de les administracions autonòmica i estatal, i una millora dels ingressos per les taxes dels serveis municipals. En referència a les despeses, es preveu la contractació de dos nous agents de la Policia Local; l'increment retributiu per al personal de l'Ajuntament que fixa la Llei de Pressupostos; es manté l’aposta per la participació ciutadana, amb una nova edició dels pressupostos participatius; i es consigna la partida per al nou model de recollida de residus i neteja viària amb 1,45 milions d'euros.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha subratllat que “per primera vegada superem el llindar dels 24 milions d’euros” i ha explicat que “els recursos municipals s’han estimat amb les informacions de millora paulatina respecte l’any 2021, però mantenint el criteri de prudència per garantir que s’assoleix l’equilibri econòmic en les finances municipals”. En aquest sentit, el gran increment en els ingressos prové de l’augment de les aportacions realitzades per altres administracions, en especial la participació en els ingressos estatals (PIE), ja que el govern central ha anunciat un increment del 13% de les aportacions, que representaria un ingrés de 5.763.000 euros, que se sumarà a les aportacions d’altres administracions, que també s’incrementen, com el finançament de la Generalitat per a les escoles bressol. Pel que fa a la plusvàlua, l’alcalde ha afirmat que “davant les incerteses, hem optat per fer un pressupost continuista però dotant-nos de reserves per si l’afectació és superior”. D’altra banda, les taxes i preus públics, fixats amb les ordenances fiscals aprovades el mes d’octubre, es mantenen congelats però els comptes estimen un augment en la recaptació “perquè preveiem que es recuperarà una certa activitat en alguns serveis com l’Escola Municipal de Música i Dansa, les escoles bressol, la piscina i el gimnàs municipal...”, ha apuntat Eduard Rivas.

Pel que fa a les despeses municipals, l’alcalde ha explicat que “el pressupost s’ha confeccionat partint d’uns ingressos ajustats i la prioritat d’incorporar els crèdits pressupostaris per atendre les obligacions de la corporació, tant les compromeses com les inherents al funcionament ordinari de l’Ajuntament”. En aquest sentit, ha estat necessari augmentar en 334.537 euros la consignació pressupostària del capítol 1 relatiu a la despesa de personal, principalment per fer front als increments retributius previstos al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2022, la reconversió de places i actualització de llocs de treball, així com l’increment en dos agents de la plantilla de la Policia Local. D’altra banda, es dota amb 1.450.000 euros la partida per al servei de recollida d’escombraries, que fins ara estava consignada en 1.088.000 euros. A més, els comptes continuen apostant per la participació ciutadana i consoliden aquesta voluntat municipal amb la implementació d’un model de pressupostos que faciliti la implicació de la ciutadania i per al 2022 es planteja novament que les propostes ciutadanes siguin per a la realització d’inversions, en concret vinculades a equipaments, espai públic i mobiliari urbà, i a tal efecte es destina al pressupost una partida de 200.000 euros.

La resta de modificacions rellevants en les consignacions pressupostàries i en l’estructura del pressupost de l’any 2022 respecte 2021 són motivades per poder fer front als reptes administratius que té l’Ajuntament, especialment en matèria de contractació pública, per la necessitat de licitar contractes que finalitzen i, en altres casos, per englobar nous contractes i ampliar serveis per guanyar en eficàcia i eficiència. Paral·lelament, a la primavera el govern municipal té previst fer una nova modificació de crèdit amb càrrec als romanents “que serà més limitada que les que hem fet fins ara, pels recursos que tenim i perquè els diferents serveis municipals ja estan molt saturats amb totes les inversions aprovades, perquè hem de recordar que aquest 2021 hem tingut un pressupost de 23 milions més 12 milions més procedents dels romanents, el que ha suposat que s’han gestionat 200 contractes”, ha subratllat l’alcalde.