Tanca
Educació Hisenda Mobilitat 26 d’agost de 2019

El transport escolar serà gratuït des de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó

L'Ajuntament es farà càrrec del cost del transport escolar des dels barris perifèrics del municipi per facilitar l'accessibilitat als centres educatius públics de primària i secundària. La mesura va comptar amb el suport unànime de tots els grups municipals en el darrer Ple i suposarà un cost anual aproximat de 42.000 euros per al consistori

L’Ajuntament d’Esparreguera es farà càrrec a partir del proper curs del transport escolar no obligatori dels alumnes que viuen en els barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó. Els grups municipals van decidir-ho per unanimitat en el darrer Ple, que es va celebrar el passat 17 de juliol. La mesura s’estima que pot beneficiar fins a 180 alumnes d’Esparreguera el curs 2019-2020, amb un cost previst per l’Ajuntament de 42.000 euros el primer any.

L’actual conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Llobregat per la prestació del servei de transport escolar a Esparreguera finalitzava el curs passat, 2018/2019. Coincidint amb la primera de les dues pròrrogues anuals previstes en aquest conveni, el govern municipal ha plantejat la derogació de l’ordenança fiscal número 37, relativa a la taxa per a la utilització d’aquest servei, per facilitar l’accés als 5 centres educatius públics de primària i els 2 de secundària, des dels barris perifèrics del municipi.

Al curs passat l’aportació de l’Ajuntament al conveni del transport escolar va ser de 38.221,00 euros, dels quals en va recaptar aproximadament uns 35.000, per l’ús del servei d’un total de 163 alumnes. Per al curs 2019/2020 que ara començarà, malgrat que la capacitat total dels autocars és de 200 alumnes, la previsió de sol·licitants de transport escolar és de 180, un 10% més que el curs passat, el que suposarà un cost del servei per l’Ajuntament de 42.000 euros, que el consistori assumirà íntegrament.

El transport escolar no és obligatori a Esparreguera, donat que l’oferta d’ensenyament obligatori es troba dins del propi terme municipal. Tot i així, mitjançant el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, des de l’any 1996 s’ofereix un servei de transport escolar tenint en compte que els barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i Can Sedó no disposen de centres educatius públics, ni transport urbà que doni resposta als horaris d’entrada i sortida dels alumnes als centres educatius.