Tanca
Urbanisme Via pública 4 de novembre de 2022

En marxa la renovació de l’enllumenat públic del nucli urbà d’Esparreguera

Els treballs tenen per objecte la substitució de les lluminàries existents per unes de tecnologia led de baix consum. Les actuacions tenen un import de 475.000 euros, una durada estimada de dos mesos i abasten l’enllumenat públic de tot el nucli urbà, sense incloure els polígons industrials, ni els barris de Can Rial i Mas d’en Gall on ja fa mesos que s’estan fent actuacions d’adequació de l’enllumenat

Els treballs de renovació de l’enllumenat públic del nucli urbà d’Esparreguera ja estan en marxa. Les actuacions van començar la setmana passada i consisteixen en la substitució de les lluminàries actuals de vapor de mercuri i de sodi per models led de baix consum. Com a conseqüència d’aquestes actuacions és possible que hi hagi afectacions puntuals a la mobilitat, que afectin tant a la circulació de vehicles com a la supressió de determinades places d’aparcament. Aquests treballs formen part del paquet d’inversions amb romanents de tresoreria aprovat pel Ple municipal del mes d'abril de 2021, tenen un termini d’execució previst de dos mesos i un pressupost total de 475.000 euros, iva inclòs. L’obra abasta l’enllumenat públic de tot el nucli urbà, sense incloure els polígons industrials, en els quals s’actuarà posteriorment. Paral·lelament, també s’estan realitzant obres d’adequació de la instal·lació d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall per adequar-los a normativa i substituir les lluminàries per unes de baix consum.

Amb aquesta actuació s’està procedint a la substitució dels equips de llum actuals del sistema d’enllumenat existent als carrers del nucli urbà, per uns altres de tipus led, respectant els bàculs i suports existents. L’objectiu final és aconseguir una instal·lació d’enllumenat públic amb un consum molt més reduït i uns nivells d’il·luminació i uniformitat equivalents o superiors als existents. Fins ara ja s’han renovat els quadres que donen servei als carrers de Ferran Puig, Bruc, Montserrat, Vinya, Balmes, Sant Lluís i Francesc Marimon. Actualment s’està treballant per canviar les lluminàries de diversos carrers del Barri Font, com Camí Ral, carrer del Doctor Fleming, del Roure, Freixa i Pau Font, i també a la zona nord del municipi. Els treballs, que és previst que finalitzin abans del 31 de desembre, van avançant per quadres en funció de la disponibilitat de material.

D’altra banda, segueixen les obres d’adequació de la instal·lació d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall per adaptar-la a la normativa vigent, que es van iniciar a principis de maig i tenen una durada estimada de 12 mesos. Aquest projecte inclou l’adequació de 13 quadres elèctrics dels dos barris, la reforma de les escomeses per a l’alimentació dels quadres d’enllumenat i les tramitacions amb Endesa Distribucions per a l’adequació del punt de connexió, la renovació de línies d’enllumenat i pals de fusta i el canvi de fanals existents per lluminàries de tipus led de baix consum. Les obres tenen un import de 939.475 euros iva inclòs  i estan incloses en el primer paquet d’inversions amb romanents de tresoreria, que el Ple municipal va aprovar al novembre de 2020. Paral·lelament, també s’estan renovant els llums dels equipaments municipals per models més eficients. En aquest sentit, aquest any s’han substituït lluminàries de l’escola bressol municipal Cucuruga i de l’edifici de Can Pasqual i, progressivament, s’aniran fent la resta d’edificis municipals.