Tanca
Medi Ambient Consistori 3 d’agost de 2022

L’Ajuntament d’Esparreguera aplica les noves mesures estatals per a l’estalvi energètic

Els edificis municipals ja han començat a adaptar-se a les mesures fixades pel reial decret aprovat aquesta setmana pel govern espanyol, que estableix una temperatura de l’aire condicionat que no baixi dels 27 graus, mentre que la calefacció no ha de superar els 19 graus. Paral·lelament s’estan fent canvis en les lluminàries per reduir el consum elèctric

Des d’avui tots els edificis i equipaments municipals han pujat l’aire condicionat fins als 27 graus i apagaran la il·luminació a partir de les 10 de la nit. L’Ajuntament d’Esparreguera ha començat a aplicar així el reial decret de mesures d’estalvi energètic aprovat pel Consell de Ministres, que es va publicar ahir al BOE i que inclou també altres mesures com limitar la calefacció a l’hivern a un màxim de 19 graus o tenir sistemes de tancament automàtic de portes. Aquestes mesures tenen per objectiu millorar l’eficiència energètica, són obligatòries i s’han d’aplicar tant a centres de l’administració pública, com a edificis privats amb ús administratiu o comercial i espais de concurrència pública, com poden ser centres culturals, establiments de restauració, estacions i aeroports. Paral·lelament, el consistori està substituint progressivament l’enllumenat de la via pública per llums de tipus led i renovant els llums dels edificis municipals per models més eficients amb l’objectiu de reduir el consum elèctric i el seu cost econòmic.

Fins ara als edificis municipals s’aplicava la climatització regulada per la normativa vigent, que era de 26 graus a l’estiu i 21 graus a l’hivern, però des d’aquesta setmana les temperatures s’han adequat al real decret-llei 14/2022 de “Mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural” que en l’article 29 indica que la temperatura de l’aire en els espais calefactats no serà superior a 19 graus i en els espais refrigerats no serà inferior a 27 graus. Així mateix, i en compliment de la normativa, els edificis i locals municipals amb accés des del carrer tindran les portes tancades en tot moment per impedir les pèrdues d’energia a l’exterior i l’enllumenat dels edificis s’apagarà a les 10 de la nit, si aquests no es troben ocupats.

D’altra banda, el consistori també treballa per substituir en l’enllumenat públic del municipi els llums de vapor de mercuri i de sodi per models led. Actualment s’estan realitzant les obres d’adequació de la instal·lació d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall per adequar-los a normativa i substituir les lluminàries per unes de baix consum i en l’últim paquet d’inversions amb romanents de tresoreria es va aprovar destinar 475.000 euros a millores en l’enllumenat públic, un projecte que actualment es troba en fase de preparació del plec de clàusules per a la seva licitació. Així mateix, també s’estan renovant els llums dels equipaments municipals per models més eficients. En aquest sentit, aquest any s’han substituït lluminàries de l’escola bressol municipal Cucuruga i de l’edifici de Can Pasqual i, progressivament, s’aniran fent la resta d’edificis municipals.

Comparteix aquest contingut