Tanca
Polítiques d'Igualtat 25 de gener de 2021

Esparreguera s’adhereix al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat

El pla ha estat impulsat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la participació de tots els ajuntaments de la comarca, i esdevé un full de ruta de les polítiques públiques que s’hauran de desenvolupar en els propers anys per a possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI

L’Ajuntament d’Esparreguera s’ha adherit al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020- 2024. Es tracta d’un pla impulsat pel Consell Comarcal que ha comptat amb la participació de tots els ajuntaments de la comarca i que contempla un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures per possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI. El pla s’estructura al voltant de 7 línies estratègiques: l’impuls de les polítiques de diversitat sexual i de gènere; l’acció contra la LGTBIfòbia i la violència cap a les persones LGTBI; la coeducació i la transmissió de valors igualitaris; la visibilitat de la diversitat sexual i de gènere al Baix Llobregat; la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI; la salut i els drets sexuals i reproductius; i accions a nivell cultural, de mitjans de comunicació i en el món de l’esport. El document es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Esparreguera en Comú, ERC, CUP, Esparreguera 2031 i Junts per Esparreguera; i l’abstenció de Ciutadans i el regidor no adscrit.

La regidora d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Sara Gómez, ha explicat que el Consell Comarcal va impulsar el Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat “per a oferir un recurs als municipis més petits i aquells on no hi ha un moviment LGTBI identificat” i amb “l’objectiu d’esdevenir una eina que permeti conèixer millor la situació real de les persones LGTBI de la comarca i definir les línies estratègiques de les polítiques públiques per la diversitat sexual, afectiva i de gènere en els propers anys”. El document dona compliment a la Llei 11/2014, aprovada pel Parlament de Catalunya, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que estableix que la Generalitat i els ens locals han de promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. El Pla ha estat elaborat entre l’octubre de 2019 i el juny de 2020, impulsat i coordinat per la Taula Comarcal LGTBI, amb la participació de tots els consistoris, entre ells l'Ajuntament d'Esparreguera, i el suport de la Diputació de Barcelona.

El procés d'elaboració s’ha estructurat en tres fases: diagnosi, pla d’acció i redacció, amb diversos espais i grups de participació d’ajuntaments, entitats i persones LGTBI. Per a lluitar contra les desigualtats el document proposa un pla d’acció que es desenvolupa al voltant de set línies estratègiques que inclouen, cadascuna, objectius i mesures concretes per tal de donar resposta a les necessitat detectades en la fase d’anàlisis. La primera línia és la d’impuls de les polítiques de diversitat sexual i de gènere, que pretén potenciar la transversalitat i centralitat d’aquestes polítiques al Consell Comarcal així com a les administracions locals. En segon lloc, trobem l’acció contra la LGTBIfòbia i la violència cap a les persones LGTBI amb la millora dels sistemes de recollida de dades quantitatives referents a les violències LGTBIfòbiques i l’increment de les accions de sensibilització i prevenció de la LGTBI-fòbia cap a la ciutadania, reforçant la visibilitat i el respecte per la diversitat sexual i de gènere.

La línia estratègica tres és la de la coeducació i la transmissió de valors igualitaris, que posa de manifest la importància de la comunitat educativa. En quart lloc, hi ha el foment de la participació d’entitats i associacions LGTBI en el procés d’elaboració d’accions i polítiques per la diversitat sexual i de gènere i facilitar la visibilitat de la diversitat sexual i de gènere a l’espai públic. La cinquena línia estratègica fa referència als drets laborals de les persones LGTBI amb l’adaptació i millora de la capacitat de resposta dels serveis d’ocupació per a millorar la inserció sociolaboral de les persones LGBTI més vulnerables i el foment, a través de la contractació pública, que les empreses contractades per les administracions garanteixin el principi de no-discriminació. La sisena línia se centra en la salut i els drets sexuals i reproductius i té per objectiu oferir eines per tal de facilitar la incorporació de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a les principals polítiques de salut. I, finalment, referent a la cultura, els mitjans de comunicació i els esports, es contemplen diferents accions per a la promoció d’una cultura inclusiva per transformar l’imaginari social i els estereotips vers les persones LGTBI i per a garantir la lliure participació d’aquestes en l’àmbit esportiu.